مقاله آموزشی

انواع شرکت ها و موسسات در قانون تجارت

انواع موسسات و شرکت ها در قانون تجارت

    انواع شرکت ها در قانون تجارت ؛ طبق آنچه از قانون تجارت استنباط مى شود که شرکت قراردادى است که بر اساس آن اعضا یا شرکاء سود حاصل از سرمایه را تقسیم مى کنند. …

انواع موسسات و شرکت ها در قانون تجارت بیشتر بخوانیم

آشنایی با حساب سرمایه ، اندوخته ها ،سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی

آشنایی با حساب سرمایه ، اندوخته ها ،سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی

– حقوق صاحبان سهام (سرمایه)     سرمایه (حقوق صاحبان سهام) حق یا ادعای مالی مالک یا مالکین واحد اقتصادی نسبت به دارایی های واحد اقتصادی را سرمایه می نامند که از کسر جمع بدهی ها واحد …

آشنایی با حساب سرمایه ، اندوخته ها ،سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی بیشتر بخوانیم

آشنایی با بدهی های غیر جاری ، ذخیره مزایای پایان خدمت و تسهیلات بلند مدت

آشنایی با بدهی های غیر جاری ، ذخیره مزایای پایان خدمت و تسهیلات بلند مدت

– بدهی های غیر جاری     بدهی های غیر جاری (بلند مدت) ، تعهداتی هستند که انتظار می رود بعد از چرخه عملیات یا یکسال – هر کدام طولانی تر است – تسویه شوند. …

آشنایی با بدهی های غیر جاری ، ذخیره مزایای پایان خدمت و تسهیلات بلند مدت بیشتر بخوانیم

آشنایی با جاری شرکاء ، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی دریافتی (پرداختنی)

– جاری شرکاء     حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد. حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار و …

آشنایی با جاری شرکاء ، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی دریافتی (پرداختنی) بیشتر بخوانیم

حسابداری دریافت ها و مالیات پرداختنی

حسابداری دریافت ها و مالیات پرداختنی

– پیش دریافت ها     نشانگر تعهدانی است که در نتیجه وصول مبالغی برای انجام خدماتی در آینده و یا ساخت و تحویل کالا ایجاد می شود.     پیش دریافت ها یکی از انواع بدهی …

حسابداری دریافت ها و مالیات پرداختنی بیشتر بخوانیم

حسابداری بدهی های مربوط به کارکنان

– بدهی های مربوط به کارکنان    این بدهی ها شامل حقوق پرداختنی، ذخیره مرخصی استحقاقی و پاداش کار کنان خواهد بود. – حقوق پرداختنی     در صورتی که حقوق کارکنان محاسبه ولی پرداخت نشود، …

حسابداری بدهی های مربوط به کارکنان بیشتر بخوانیم

آشنایی با حساب بدهی جاری و حسابها و اسناد پرداختنی

آشنایی با حساب بدهی جاری و حسابها و اسناد پرداختنی

– بدهی ها     بدهی ها نیز مانند دارایی ها در ترازنامه دارای دو تقسیم بندی کوتاه مدت ( بدهی های جاری ) و بلند مدت مدت ( بدهی های غیر جاری )  می …

آشنایی با حساب بدهی جاری و حسابها و اسناد پرداختنی بیشتر بخوانیم

آموزش حسابداری حساب سایر دارایی های بلند مدت و ودایع آکادمی رشد مالی

حساب سایر دارایی های بلند مدت و ودایع

– سایر دارایی ها     سایر دارایی ها به کلیه  دارایی های بلند مدتی که نمی توان آنها را در دسته سرمایه گذاری های  بلند مدت، اموال، ماشین آلات وتجهیزات و دارایی نامشهود طبقه …

حساب سایر دارایی های بلند مدت و ودایع بیشتر بخوانیم

آموزش حسابداری دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

آموزش حسابداری دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

– دارایی های ثابت مشهود     دارایی های ثابت مشهود به دارایی هایی که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره دادن به دیگران و یا برای مقاصد اداری توسط واحد …

آموزش حسابداری دارایی های ثابت مشهود و نامشهود بیشتر بخوانیم