100%
تخفیف

کارگاه آموزش نقطه صفر حسابداری

محتوای این کارگاه شامل هر آنچه برای ورود به دنیای حسابداری نیاز دارید هست و شامل تعریف و پیاده سازی تک تک مراحل چرخه حسابداری در شرکت هاست و می تواند دید کلی از روند مالی و حسابداری شرکت ها را به شما ارائه دهد، این دوره به صورت رایگان جهت ارائه دمویی از کل روند آموزش در دوره جامع مسیر حسابداری طراحی شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

240000 – رایگان!