عباس مشهدی

عباس مشهدی هستم
کارشناس حسابداری حسابداری فعال در زمینه حسابداری تولید و بهایابی در شرکت نساجی الوند و در کنار شغل خودم به عنوان مدیر مالی مجموعه به عنوان مشاور مالی و مالیاتی بیرون از سازمان مشغول فعالیت هستم.

عباس مشهدی

عباس مشهدی هستم
کارشناس حسابداری حسابداری فعال در زمینه حسابداری تولید و بهایابی در شرکت نساجی الوند و در کنار شغل خودم به عنوان مدیر مالی مجموعه به عنوان مشاور مالی و مالیاتی بیرون از سازمان مشغول فعالیت هستم.

عباس مشهدی

عباس مشهدی هستم
کارشناس حسابداری حسابداری فعال در زمینه حسابداری تولید و بهایابی در شرکت نساجی الوند و در کنار شغل خودم به عنوان مدیر مالی مجموعه به عنوان مشاور مالی و مالیاتی بیرون از سازمان مشغول فعالیت هستم.

دوره جامع آموزش حسابداری - دوره جامع مسیر حسابداری

دوره جامع آموزش حسابداری و مالیات آکادمی رشد مالی

عباس مشهدی از مجموع کارگاه‌های برگزار شده آکادمی رشد مالی ۲ کارگاه را با موفقیت پشت سرگذاشته و در حال حاضر در حوزه‌های مربوط به آن دارای تخصص لازم جهت مشاوره و فعالیت حرفه‌ای است.

نظرات ایشون در مورد تجربه آموزش

دیدگاه شما برای ما ارزشمند است ؛ وظیفه داریم تجربه شما را در خصوص کارگاه‌های آموزشی مستقیم نشر می‌دهیم.

عباس مشهدی ۰۲ اسفند ۱۳۹۹

نحوه تدریس آقای ایمانی آدمرو ترقیب به شروع تدریس میکنه ، تکنیک آموزش ایشون باعث درک بهتر مفاهیم و مسائل پایه حسابداری میشه و بکار بستن مثالهای عینی در خلال تدریس به جذابیت آموزش ایشون افزوده.

کارگاه نقطه شروع حسابداری
عباس مشهدی ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی سراسر نکته با بیان روان و قابل فهم قوانینی مالی و مالیاتی در حوزه مالیات بر درآمد حقوق و اینکه در بخش پایانی روش کسب درآمد از این آموزش‌ها رو به صراحت بیان شده از جمله نکات مثبت این دوره آموزشی بود.

دوره جامع مالیات حقوق و دستمزد
پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0936-0881886