نقطه صفر حسابداری؛ برای یادگیری حسابداری از کجا شروع کنیم؟

محتوای این کارگاه شامل هر آنچه برای ورود به دنیای حسابداری نیاز دارید هست و شامل تعریف و پیاده سازی تک تک مراحل چرخه حسابداری در شرکت هاست و می تواند دید کلی از روند مالی و حسابداری شرکت ها را به شما ارئه دهد، این دوره به صورت رایگان جهت ارائه دمویی از کل روند آموزش در دوره جامع مسیر حسابداری طراحی شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

نقطه صفر حسابداری؛ برای یادگیری حسابداری از کجا شروع کنیم؟

محتوای این کارگاه شامل هر آنچه برای ورود به دنیای حسابداری نیاز دارید هست و شامل تعریف و پیاده سازی تک تک مراحل چرخه حسابداری در شرکت هاست و می تواند دید کلی از روند مالی و حسابداری شرکت ها را به شما ارئه دهد، این دوره به صورت رایگان جهت ارائه دمویی از کل روند آموزش در دوره جامع مسیر حسابداری طراحی شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

نقطه صفر حسابداری؛ برای یادگیری حسابداری از کجا شروع کنیم؟

محتوای این کارگاه شامل هر آنچه برای ورود به دنیای حسابداری نیاز دارید هست و شامل تعریف و پیاده سازی تک تک مراحل چرخه حسابداری در شرکت هاست و می تواند دید کلی از روند مالی و حسابداری شرکت ها را به شما ارئه دهد، این دوره به صورت رایگان جهت ارائه دمویی از کل روند آموزش در دوره جامع مسیر حسابداری طراحی شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

 
۵ دی ماه ۱۳۹۹
شروع ضبط کارگاه نقطه صفر حسابداری
 
۵ دی مجموعه رشد مالی ضبط کارگاه
ضـبط کارگاه
۱۷ دی ماه ۱۳۹۹
اتمام ضبط و بارگذاری بر روی سایت آکادمی رشد مالی
 
۱۷ دی آکادمی رشد مالی ارائه دوره
بارگذاری شد

((تهیه این کارگاه تنها تا ارائه دوره بروزرسانی آن به صورت رایگان است ، جهت دانلود فیلم کارگاه بر روی دکمه “ثبت نام (رایگان)” کلیک نمایید))

۱۰۰ درصد

تخفیف فروش ویژه

۲۴۰,۰۰۰ تومانرایگان ***

آموزش حسابداری امروزه نه تنها یک مهارت بلکه یک ضرورت است، توجه دولت‌ها به مالیات و تامین نیازهای مالی جهت اداره حکومت‌ها روند اخذ مالیات را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. تعدد بنگاه های اقتصادی و ترنول مالی آنها وجود سیستم یکپارچه اطلاعات مالی جهت دسترسی دولت به اطلاعات مالی و تطابق اطلاعات ابرازی در قالب اظهارنامه مالیات بر درآمد و ارزش افزوده نیاز به مهارتی تخصصی به نام حسابداری دارد.

کارگاه نقطه صفر (شروع) حسابداری از مجموعه دوازده کارگاه تخصصی دوره جامع مسیر حسابداری است که شما را با روند حسابداری و پروسه مالی شرکتها و موسسات آشنا میسازد و در واقع چارچوبی کلی برای یازده کارگاه باقی مانده از دوره جامع حسابداری را تبین می‌کند.

در پایان این کارگاه شما توانایی های اولیه یک حسابدار شامل : شناخت رویه مالی و گزارشگری حسابداری، شناخت معادله اساسی حسابداری، تقسیم بندی شرکتها از نقطه نظر حسابداری و فعالیت های مالی، ماهیت شناسی حسابها در حسابداری و در کل، تمام مراحلی را که یک حسابدار از زمان وقوع یک رویداد مالی تا زمان ارائه گزارشات مالی در قالب صورتهای مالی طی میکند را آموزش خواهید دید.

معرفی بخشهای آموزش رایگان حسابداری کارگاه نقطه صفر حسابداری در آکادمی رشد مالی

دانلود و استفاده از محتوای این کارگاه تا بارگذاری تمام کارگاه های دوره جامع حسابداری رایگان می باشد.

جهت ایجاد رویه ای واحد برای آموزش‌های این کارگاه شامل هفت بخش اصلی است :

بخش اول: شما را با روند مالی و پروسه حسابداری شرکتها آشنا خواهد کرد
بخش دوم: تاثیر نوع شرکت در قالب خدماتی، بازرگانی، صنعتی در حسابداری بررسی خواهد شد
بخش سوم: اصول حسابداری به عنوان سنگ بنای شناخت رویداد مالی آموزش داده می‌شود
بخش چهارم: با سه حساب اصلی معادله اساسی دارایی، بدهی، سرمایه آشنا می‌شوید
بخش پنجم: ماهیت‌های حسابها (بدهکار و بستانکار) را درک خواهید کرد
بخش ششم: پروسه عملیاتی که حسابدارها روزانه با آن درگیر هستند را خواهید شناخت
بخش هفتم: در قالب مثالی عملی ثبت رویدادهای مالی یک شرکت تا گزارشگری صورتهای مالی آن را انجام خواهیم داد

بخش اول: روند کاری یک حسابدار و مراحل آن را بشناسید

روند کاری حسابداری (رویه مالی) در این بخش به تفکیک و با مثال های عملی دقیق توضیح داده می‌شود.

۱- فرآیند شناسایی (آیا رویداد گزارش شده ماهیت مالی دارد؟)
۲- جمع آوری اطلاعات (آیا مستندات کافی و قابل اتکا وجود دارد؟)
۳- تجزینه و تحلیل (رویداد مذکور چه تاثیری بر حسابهای معادله اساسی حسابداری دارد؟)
۴- ثبت رویدادهای مالی (سند حسابداری و ثبت دفتر روزنامه رویداد چگونه انجام می‌شود؟)
۵- طبقه بندی (چطور برای دسترسی سریع و گزارشگری حسابداری، ثبت مذکور را در دفاتر کل و معین انتقال دهیم؟)
۶- تلخیص و گزارشگری (صورت‌های مالی اساسی چیست و چطور تهیه می‌شود؟)

پس از آموزش این بخش شما عملا تعریف حسابداری را درک خواهید کرد و با روند کاری حسابداری به صورت کلی آشنا خواهید شد.

چرخه فوق دقیقا روندی است که از ابتدا تا انتهای آموزش‌‌های این کارگاه را در بر می‌گیرد و سنگ بنای آموزش دیگر کارگاه‌های دوره جامع مسیر حسابداری محسوب می‌شود، محتوای این کارگاه در عین سادگی حیاتی‌ترین بخش آموزش حسابداری محسوب می‌شود.

بخش دوم: تقسیم بندی شرکت‌ها از نقطه نظر حسابداری

از نظر حسابداری فعالیت‌های شرکت‌ها و موسسات تقسیمات سه گانه ای را دارد که به روند شناسایی رویدادهای مالی من جمله زمان شناسایی درآمدها و هزینه‌ها هر شرکت بسته به نوع فعالیت متفاوت است، تقسیمات شرکت‌ها به شرح زیر بررسی خواهد شد:

۱- شرکت‌ها و موسسات خدماتی فعالیت صرفا ارائه خدمات (مانند شرکتهای خدمات مالی، مشاوره، آموزش و …)
۲- شرکت‌ها و موسسات بازرگانی فعالیت شامل خرید و فروش عین جنس بدون تغییر ماهیت آن (مانند معالیت‌های دلالی و شرکت‌های پخش)
۳- شرکت‌های تولیدی (صنعتی) فعالیت‌ها شامل خرید مواد اولیه (خام) و تولید و ایجاد ارزش افزوده (کالای جدید)

بخش سوم: می‌آموزید که اصول حسابداری کدام‌اند و چه کاربردی دارند؟

در این بخش از آموزش شناخت اجمالی با اصول حسابداری که مبنای تشخیص رویدادهای مالی نیز محسوب می‌شود به شرح زیر فصل های زیر آشنا خواهید شد.

۱- اصل بهای تمام شده (با مفهوم ارزش متعارف در زمان رویداد مالی آشنا خواهید شد)
۲- اصل تحقق درآمد (با زمان شناسایی درآمد و انجام تعهدات آشنا می‌شوید)
۳- اصل تطابق (می آموزید که چطور هزینه‌های هر دوره در مقابل درآمدهای همان دوره قرار می‌گیرد)
۴- اصل افشاء (اهمیت افشا اطلاعات مالی در صورت‌های مالی را درک خواهید کرد)

اصول حسابداری در عین سادگی اصلی ترین مفاهیم در پروسه شناسایی رویدادهای مالی است

بخش چهارم: معادله اساسی حسابداری و شناخت حسابهای دارایی، بدهی و سرمایه

در این بخش به بررسی تک تک گروه حسابهای معادله اصلی حسابداری شامل: دارایی‌ها بدهی‌ها و سرمایه (حقوق مالکانه) و اینکه شامل چه حسابهای کل و معینی در زیر شاخه های خود می‌شوند، در این بخش روش صحیح بروزرسانی خودتون در خصوص آخرین تغییرات در چیدمان حسابها و اینکه از چه منابعی برای الگوبرداری جهت تهیه صورت‌های مالی استفاده کنید بحث شده است.

بخش پنجم: ماهیت حسابها با سه روش متفاوب بشناسید

در این بخش ماهیت حساب‌های معادله اساسی حسابداری شامل دارایی، بدهی و سرمایه با استفاده از سه روش زیر آموزش داده خواهد شد:

۱- روش آکادمیک ماهیت های حسابداری: شامل تعاریف ماهیت ها و آموزش بیانی ماهیت ها
۲- روش مثال عملیاتی (ارائه مفروضات): با ارائه مثالی از چرخه های روتین مالی شرکتها ماهیت ها و دلیل انتخاب هر ماهیت برای رویدادها مورد بحث قرار می‌گیرد.
۳- روش نموداری: ساده و کاربردیترین روش آموزش ماهیت ها که در آن تنها نیاز به به خاطر سپردن یک حساب و ماهیت آن را دارید و دیگر تغییرات به نسبت آن قابل تشخیص است.

ارائه هر سه روش جهت ارائه آموزش با بازدهی بالاتر است چرا که هر دانشپذیری بسته به ساختار ذهنی خود یک روش را درک بهتر موضوع ماهیت ها انتخاب و از آن استفاده نماید.

در این بخش به سادترین شکل ممکن ماهیت حسابهای دارایی، بدهی و سرمایه را آموخته و کاربرد آن را در فعالیتهای حسابداری درک خواهید کرد

بخش ششم و هفتم: مرور آموخته‌های کارگاه و مثال جامع (عملی از پروسه حسابداری)

بخش ششم: تقسیم بندی حسابهای گروه دارایی، بدهی و سرمایه به زیر حسابهای کل آنها

حساب‌های معادله اساسی (گروه حساب‌ها) خود به حساب‌های کوچکتر (زیردسته) با عنوان حساب کل و حساب‌های کل مذکور خود به حسابهای زیر مجموعه با عنوان حساب‌های معین تقسیم می‌شوند. که در این بخش حساب‌های کل مربوط به هر یک از گروه‌ها و نحوه چیدمان آنها در ترازنامه شرکت را بررسی خواهیم کرد.

از نظر ضرورت قانونی در ارائه اطلاعات، قانون صرفا گزارشات را تا میزان اطلاعات حساب‌های کل ضروری دانسته و ضرورتی در انتقال داده های مربوط به حساب معین و تفضیلی وجود ندارد.

در این بخش شما توانایی تفکیک حسابها و این که رویداد حسابداری گزارش شده باعث تغییر در کدام حساب کل ترازنامه و یا حسابهای سود و زیانی هزینه و درآمد خواهد شد را درک و به کار خواهید برد.

بخش هفتم: مثال جامع و عملی از چرخه حسابداری شرکت‌ها

در پایان مرور مباحث کارگاه با استفاده از مثال جامع و کاربردی از کل آموخته ها در قالب سناریوی عملیات یک شرکت مورد بررسی، ثبت حسابداری، درج در دفاتر روزنامه و کل نموده و در نهایت از کل داده های خروجی جهت تهیه ترازنامه شرکت استفاده خواهیم کرد.

هدف نهایی این کارگاه انتقال آموزش‌های حسابداری به نحوی که دانشپذیر درک درستی از فعالیت حسابداری و وظایف بخش مالی بیابد و مسیر کلی آموزش حسابداری را بداند.

نمونه ای از ویدئوهای این کارگاه :

جهت دانلود رایگان ادامه آموزش‌های ویدئویی این کارگاه بر روی ثبت نام غیر حضوری کلیک نموده و پس از ورود اطلاعات و پروسه تسویه رایگان از منوی بالای سایت، روی حساب کاربری کلیک نموده و در بخش سفارش‌ها دوره مربوطه را مشاهده و دانلود نمایید.

فایل های ضمیمه و رویدادهای پیش روی کارگاه

۱۷ دی ماه ۱۳۹۹
بارگذاری فایل ارائه کارگاه در محصول
۱۷ دی
کارگاه آنلاین فایل PDF
بارگذاری شد
۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
شروع ضبط ویدئو بروز رسانی کارگاه برای سال ۱۴۰۰
۵ اردیبهشت
کارگاه آنلاین در حال ضبط
Recording
سوالات متداول

مطالب هر یک از بخش های کارگاه تا حدامکان ساده توضیح داده شده است اما بهتر از در بهتر کل دوره جامع مسیر حسابداری و هر یک از کارگاه های آن توصیه می کنیم تا مطالعه اجمالی به اصول حسابداری ۱ ، ۲ و ۳ داشته باشید.

در حال حاضر فقط فیلم کارگاه نقطه صفر حسابداری قابل ارائه می‌باشد شما می تواند در قسمت بالای همین صفحه و با کلیک بر روی دکمه ثبت نام غیر حضوری وارد پروسه دریافت کارگاه شوید.

لطفا هنگام ثبت اطلاعات در ورود ایمیل و شماره همراه خود کمال دقت را داشته باشید.

ایمیل و شماره تماس شما تنها پل ارتباطی ما جهت اطلاع رسانی در خصوص بروزرسانی کارگاه می باشد.

پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام غیر حضوری وارد پروسه ورود اطلاعاتخواهید شد (در مرحله تسویه نگران نباشید مبلغ صفر تومان درج شده و میتوانید از این مرحله عبور کنید)، پس از تکمیل پروسه فایل کارگاه در بخش: حساب کاربری > سفارش‌ها قابل مشاهده و دانلود می باشد.

در حال حاضر این کارگاه به صورت رایگان ارائه شده است تا علاقمندان و دانش پذیران بتوانند دمویی از کل آموزشها و کیفیت ارائه مطالب را دریابند، سیاست ارائه مطالب در آکادمی رشد مالی این است که تا بروزرسانی بعدی و بارگذاری کل دوره جامع مسیر حسابداری این دوره را همچنان رایگان ارائه نماید.

آکادمی رشد مالی پس از بروزرسانی هر کارگاه به دانشپذیران آن از طریق ایمیل آنها اطلاع رسانی می‌نماید تا در اولین فرصت به حساب کاربری خود مراجعه نموده و آخرین فایل بروزرسانی را بصورت رایگان دریافت نمایند.

بابت اهمیت بالای ورود ایمیل صحیح در حساب کاربری خود تقاضا داریم تا در ورود آن، کمال دقت را داشته باشد.

مرتضی ایمانی مدیر آکادمی رشد مالی و مدرس حسابداری و مالیات morteza imani
مرتضی ایمانی
مدرس: مرتضی ایمانی
Morteza Imani

مرتضی ایمانی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری و مدیر آکادمی رشد مالی . از سال ۱۳۸۹ تمرکز خود را بر روی مباحث مالی و مالیاتی و به ویژه آموزش حسابداری قرار داده و پس از کسب تجربه و دانش ارزشمند تصمیم گرفتم تا ثمره آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.

تجربه من در راه اندازی و ارائه آموزش‌ها در مجموعه هایی چون مؤدی‌نت ، مدیران صنعت و همچنین مشاوره آموزش در شرکتها و صنایع مختلف به من آموخته است که هرچه بیشتر دانش خود را عرضه کنی اشتیاق بالاتری برای یادگیری خواهی داشت.

دوره جامع حسابداری۴۳۶نفر تاکنون در دوره‌های آموزشی رٌشد‌مالی شرکت کرده‌اند.
پرسش و پاسخ

نظرات شرکت کنندگان دوره و سوالات شما قبل از ثبت نام در این بخش پاسخ داده می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز شما به این محتوا
Loading...
پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0937-2830972