کارگاه آموزشی لیست مالیات حقوق و دستمزد دارایی

بسته آموزشی حاضر در مجموعه مؤدی نت (سایت قبل همین مجموعه) طراحی و اجرا شد و در خلال انتشار این بسته با توجه به تغییراتی که در محاسبات مالیات حقوق دستمزد به ویژه در پلکانهای محاسباتی آن صورت گرفت فایلهای اکسل محاسبات مربوطه همه ساله بروزرسانی شده و به بسته مذکور اضافه گردید.

کارگاه آموزشی لیست مالیات حقوق و دستمزد دارایی

بسته آموزشی حاضر در سال ۱۳۹۶ در مجموعه مؤدی نت (سایت قبل همین مجموعه) طراحی و اجرا شد و در خلال انتشار این بسته با توجه به تغییراتی که در محاسبات مالیات حقوق دستمزد به ویژه در پلکانهای محاسباتی آن صورت گرفت فایلهای اکسل محاسبات مربوطه همه ساله بروزرسانی شده و به بسته مذکور اضافه گردید.

کارگاه آموزشی لیست مالیات حقوق و دستمزد دارایی

بسته آموزشی حاضر در سال ۱۳۹۶ در مجموعه مؤدی نت (سایت قبل همین مجموعه) طراحی و اجرا شد و در خلال انتشار این بسته با توجه به تغییراتی که در محاسبات مالیات حقوق دستمزد به ویژه در پلکانهای محاسباتی آن صورت گرفت فایلهای اکسل محاسبات مربوطه همه ساله بروزرسانی شده و به بسته مذکور اضافه گردید.

۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶
شروع ضبط کارگاه لیست حقوق و دستمزد دارایی
۱۵ فروردین
مجمموعه مؤدی نت ضبط کارگاه
ضـبط کارگاه
۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
اتمام ضبط و بارگذاری بر روی سایت مجموعه مؤدی نت
۹ اردیبهشت
مجموعه مودی نت ارائه دوره
بارگذاری شد

((دوره تخفیف ثبت نام این کارگاه به پایان رسیده است و کارگاه جدید در حال ضبط و تدوین است در مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ کارگاه جدید با قیمت ۲۴۰,۰۰۰ تومان در همین صفحه در دسترس شما قرار خواهد گرفت. با این حال، با خرید این محصول دسترسی جهت استفاده از فایل بروزرسانی را نیز فراهم خواهد شد.))

ارسال لیست حقوق و دستمزد در قالب تکالیف قانونی است که کارفرما به صورت ماهانه موظف به تهیه و ارسال آن به اداره دارایی و تامین اجتماعی می‌باشد، اما با توجه به پیچیدگی محاسبات پارامترهای مختلف محاسبات حقوق و دستمزد و نیز قوانین مربوطه بخصوص قانون کار و تامین اجتماعی تهیه این فایل کمی مشکل است.

در این میان کارفرما این وظیفه را با استخدام حسابدار و یا محول کردن این پروسه به دفاتر خدماتی لیست حقوق و دستمزد (که معمولا در مجاورت ادارات دارایی و تامین اجتماعی مستقر هستند) این وظیفه را برون سپاری می کنند.

به طور کلی قانون کارفرما و یا مدیریت را مکلف به ارائه لیست و مسئول صحت محاسبات می‌داند ، پس بروز هرگونه مشکل و خطای محاسباتی حتی در دفاتر خدمات لیست حقوق و دستمزد متوجه مدیریت می باشد.

در این دوره کلیه سرفصل ها به صورت طبقه بندی شده و ساده ترین روش ممکن آموزش خواهید دید.

کلیه آموزش‌های این دوره به صورت دقیق و با استفاده از مثال‌های عملی توضیح داده شده و کار شما را برای درک صحیح بخش ها و پارامترها مختلف لیست حقوق و دستمزد تسهیل نموده است.

به طور کلی آموزش‌های این کارگاه شامل چهار بخش اصلی می‌باشد:

بخش اول: اسلایدهای آموزشی حقوق و دستمزد و محاسبات کلیه پارامترهای لیست حقوق و مالیات مربوطه
بخش دوم: آموزش ساخت اکسل مربوط به محاسبات حقوق و دستمزد، لیست بیمه و مالیات و اداره دارایی
بخش سوم: آموزش استفاده از نرم افزار سالاری اداره دارایی و طریقه تکمیل فیلدهای مهم این نرم افزار
بخش چهارم: آموزش طریقه آپلود خروجی‌های نرم افزار سالاری اداره دارایی بر روی سایت مالیات حقوق

بخش اول: اسلایدهای آموزشی حقوق و دستمزد و محاسبات کلیه پارامترهای لیست حقوق و مالیات مربوطه

قسمت اول: مربوط به آرتیکل‌های مربوط به فیش حقوقی و محاسبات آنها

۱- تعاریف حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه
۲- محاسبات مربوط به حقوق پایه سال ۱۳۹۶ (مثال محاسباتی)
۳- انواع مزایا (نقدی ، غیر نقدی ، مستمر و غیر مستمر) با ذکر مثال
۴- محاسبات مربوط به مزایای مستمر نقدی (مسکن و خواربار)
۵- محاسبات مربوط به مزایای مستمر نقدی (حق اولاد یا عائله مندی) و (حق جذب و حق مسئولیت)
۶- محاسبات مربوط به مزایای غیر مستمر نقدی (اضافه کاری و جمعه کاری)
۷- محاسبات مربوط به مزایای غیر مستمر نقدی (شب کاری و نوبت کاری)
۸- محاسبات مربوط به مزایای غیر مستمر نقدی (فوق العاده ماموریت)
۹- محاسبات مربوط به (عیدی و پاداش) پایان سال
۱۰- محاسبات مربوط به (تسویه حساب سنوات خدمت)
۱۱- محاسبات مربوط به (بازخرید ایام مرخصی استحقاقی)

قسمت دوم: محاسبات بیمه تامین اجتماعی

۱- موارد مشمول محاسبات مربوط به تامین اجتماعی
۲- موارد معاف محاسبات مربوط به تامین اجتماعی

در این دوره محاسبات دقیق پارامترهای لیست حقوق و دستمزد را خواهید آموخت.

قسمت سوم: محاسبات مربوط به مالیات حقوق و دستمزد

۱- موارد مشمول محاسبات مالیات حقوق و دستمزد
۲- موارد معافیت و کسورات مربوط مالیات حقوق و دستمزد
۳- مثال جامع در خصوص محاسبات مالیات حقوق و دستمزد

ویدیو آموزشی حقوق و دستمزد و محاسبات کلیه پارامترهای لیست حقوق و مالیات مربوطه

اولین ویدئو این کارگاه مربوط به آموزش شناخت و محاسبه تک تک پارامترهای لیست حقوق و دستمزد به مدت ۴۰ دقیقه و با حجم ۲۴۷MB همراه با مثالهای عملی می‌باشد.

بخش دوم: آموزش ساخت اکسل مربوط به محاسبات حقوق و دستمزد، لیست بیمه و مالیات و اداره دارایی

۱- آشنایی کلی با پارامترهای دخیل در مالیات حقوق و دستمزد
۲- طریقه ساخت اکسل و لینک نمودن اطلاعات حقوق و دستمزد در جدول مالیاتی
۳- طریقه تکمیل اطلاعات اولیه حقوق و دستمزد در اکسل
۴- شرح عملی محاسبات مالیات حقوق و دستمزد و توضیح در خصوص نحوه تاثیر پارامترها بر مالیات
۵- نحوه محاسبات موارد مشمول و غیر مشمول بیمه تامین اجتماعی
۶- شرح کلیه کسورات و معافیت‌های مالیاتی به طور عملی
۷- جمع بندی مباحث اسلایدهای (بخش اول) و کاربرد آنها در اکسل طراحی شده حقوق و دستمزد

ویدیو آموزش ساخت اکسل مربوط به محاسبات حقوق و دستمزد، لیست بیمه و مالیات و اداره دارایی

دومین ویدئو مربوط به ساخت اکسل محاسبات پارامترهای حقوق و دستمزد و محاسبات بیمه و مالیات به مدت ۴۶ دقیقه و با حجم ۳۷۳MB می‌باشد.

نمونه اکسل طراحی شده به همراه آخرین آپدیت آن در کنار ویدئوهای دوره ارائه خواهد شد.

بخش سوم: آموزش استفاده از نرم افزار سالاری اداره دارایی و طریقه تکمیل فیلدهای مهم این نرم افزار

۱- طریقه دریافت و نصب و همچنین ارتقاع نرم افزار سالاری اداره دارایی
۲- طریقه تهیه فایل پشتیبانی از نرم افزار (backup)
3- ورود اطلاعات کارفرما و کارکنان در نرم افزار
۴- طریقه انتقال خلاصه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل از فایل اکسل تهیه شده به نرم افزار
۵- تهیه فایل تکست (TXT) مربوط به مالیات حقوق و دستمزد

ویدیو آموزش استفاده از نرم افزار سالاری اداره دارایی و طریقه تکمیل فیلدهای مهم این نرم افزار

سومین ویدئو مربوط در خصوص کار با نرم افزار سالاری و طریقه انتقال اطلاعات لیست حقوق و دستمزد  به مدت ۳۰ دقیقه و با حجم ۲۴۲MB می‌باشد.

بخش چهارم: آموزش طریقه آپلود خروجی های نرم افزار سالاری اداره دارایی بر روی سایت مالیات حقوق

۱- طریقه آپلود اطلاعات خروجی نرم افزار سالاری به شکل تکست (TXT) به سایت اداره دارایی
۲- بررسی خطاهای فایل‌های ارسالی به سامانه
۳- آشنایی با عملیات مربوط به لیست حقوق و دستمزد در سامانه

چهارمین ویدئو مربوط به سایت اداره دارایی و سامانه مالیات حقوق و دستمزد به مدت ۴ دقیقه و با حجم ۷۷MB می‌باشد، ویوئوی فوق توسط این مجموعه ساخته نشده و صرفا جهت تکمیل اطلاعات در خصوص انتقال داده های خروجی به سایت سازمان مالیات می باشد.

در ادامه فایل های این کارگاه فایل اکسل مربوط به محاسبات لیست مالیات و بیمه حقوق و دستمزد از تاریخ برگذاری کارگاه تا سالی که در آن هستیم بروزرسانی و همراه با ویدیو کارگاه ارائه می گردد.

تنها با یکبار خرید دوره دسترسی دائمی به اصل آن و فایلهای بروزرسانی آن خواهید داشت!

فایل های ضمیمه کارگاه: کلیه فایل‌های اکسل محاسبات بروزرسانی شده تا امسال

۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۷
بروز رسانی فایل اکسل و محاسبات بر مبنای سال ۱۳۹۷
۱۸ فروردین
کارگاه آنلاین فایل اکسل
بارگذاری شد
۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
روز رسانی فایل اکسل و محاسبات بر مبنای سال ۱۳۹۸
۵ اردیبهشت
کارگاه آنلاین فایل اکسل
بارگذاری شد
۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
بروز رسانی فایل اکسل و محاسبات بر مبنای سال ۱۳۹۹
۱۷ اردیبهشت
کارگاه آنلاین فایل اکسل
بارگذاری شد
۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹
شروع ضبط ویدئو بروز رسانی کارگاه برای سال ۱۴۰۰
۱۹ بهمن
کارگاه آنلاین در حال ضبط
Recording
سوالات متداول

مطالب هر یک از بخش های دوره تا حدامکان کاملا ساده توضیح داده شده است اما بهتر از جهت شخصی سازی فایل اکسل محاسبات ضمیمه کارگاه اطلاعات اولیه کار با اکسل را آموخته باشید، با این حال فایل‌ها اکسل به صورتی طراحی شده است که حتی با معلومات صفر نیز قابل استفاده هستند.

در حال حاضر فقط کارگاه مالیات حقوق و دستمزد قابل ارائه می‌باشد شما می تواند در قسمت بالای همین صفحه و با کلیک بر روی دکمه ثبت نام غیر حضوری وارد پروسه پرداخت و دریافت فایلهای دوره شوید.

لطفا هنگام خرید در ورود ایمیل و شماره همراه خود کمال دقت را داشته باشید.

ایمیل و شماره تماس شما تنها پل ارتباطی ما جهت اطلاع رسانی در خصوص بروزرسانی کارگاه می باشد.

پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام غیر حضوری وارد پروسه ورود اطلاعات و تسویه حساب خواهید شد، پس تکمیل پرداخت فایل دوره در بخش: حساب کاربری > سفارش‌ها قابل مشاهده و دانلود می باشد.

شما با یکبار خرید این کارگاه به صورت رایگان به فایل‌های بروزرسانی بعدی کارگاه دسترسی خواهید داشت و دیگر نیازی به پرداخت مجدد هزینه نمی‌باشد.

آکادمی رشد مالی پس از بروزرسانی هر کارگاه به دانشپذیران آن از طریق ایمیل آنها اطلاع رسانی می‌نماید تا در اولین فرصت به حساب کاربری خود مراجعه نموده و آخرین فایل بروزرسانی را بصورت رایگان دریافت نمایند.

بابت اهمیت بالای ورود ایمیل صحیح در کاربری خود تقاضا داریم تا در ورود آن کمال دقت را داشته باشد.

مرتضی ایمانی مدیر آکادمی رشد مالی و مدرس حسابداری و مالیات morteza imani
مرتضی ایمانی
مدرس: مرتضی ایمانی
Morteza Imani

مرتضی ایمانی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری و مدیر آکادمی رشد مالی . از سال ۱۳۸۹ تمرکز خود را بر روی مباحث مالی و مالیاتی و به ویژه آموزش حسابداری قرار داده و پس از کسب تجربه و دانش ارزشمند تصمیم گرفتم تا ثمره آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.

تجربه من در راه اندازی و ارائه آموزش‌های در مجموعه هایی چون مؤدی‌نت ، مدیران صنعت و همچنین مشاوره آموزش در شرکتهای و صنایع مختلف به من آموخته است که هرچه بیشتر دانش خود را عرضه کنی اشتیاق بالاتری برای یادگیری خواهی داشت.

آموزش محاسبه کسورات مالیات حقوق و دستمزد آموزش حسابداری حقوق و دستمزد آکادمی رشد مالی
آموزش محاسبه کسورات حق بیمه حقوق و دستمزد و پرداختی بیمه بیکاری آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی
آموزش محاسبه آیتم های لیست حقوق و دستمزد آموزش حسابداری حقوق و دستمزد آکادمی رشد مالی
آموزش تعاریف و مفاهیم حقوق و دستمزد و قرارداد کار آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی
دوره جامع حسابداری۴۳۶نفر تاکنون در دوره‌های آموزشی رٌشد‌مالی شرکت کرده‌اند.
پرسش و پاسخ

نظرات شرکت کنندگان دوره و سوالات شما قبل از ثبت نام در این بخش پاسخ داده می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز شما به این محتوا
Loading...
پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0936-0881886