نمونه لایحه مالیاتی

شامل آخرین آپدیت های لوایح مالیاتی جهت استفاده در هیئت حل اختلاف و در مراحل مختلف رسیدگی مالیاتی (به انضمام مواد و بخشنامه های مربوطه جهت استفاده کاربری از لایحه ‌ها)

دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
این لایحه جهت درخواست بخشودگی جرائم مالیاتی برای استفاده در جرائم مالیات عملکرد و نیز جرائم مالیات بر ارزش افزوده کاربرد داشته و پشتوانه قانونی ماده 191 ق.م.م و نیز بخشنامه 200/5151/د مورخ 1402/07/30 را جهت توجیه دارا می‌باشد.
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود
دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
طبق قانون مالیاتهای مستقیم اداره دارایی موظف به اراده گزارش رسیدگی مالیاتی در صورت درخواست مودی میباشد، این حق به مودی این امکان را میدهد تا در دفاعیات و دعاوی مالیاتی خود از اطلاعات موجود در این گزارش جهت پیشبرد حقوق مالیاتی خود بهرمند شود.
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود
دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
اداره دارایی میتواند همه ساله به صورت رندم تعدادی از اظهارنامه های مودیان را بررسی و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده مالیات تشخیصی خود را ابراز نماید اما از طرفی در صورتی که این مالیات مورد تایید مودی نباشد، مودی نیز با استفاده از مدارک و دلایل قابل اتکا میتواند نسبت پروسه رسیدگی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود
دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
معمولا پس از ارائه اظهارنامه و با توجه به ضریب مالیاتی مودی (اینتاکد) اداره مالیات اقدام به صدور برگه تشخیص میتواند در صورتی که مالیات مذکور مورد تایید مودی نباشد و یا نسبت به ضریب مالیات تعیین شده اعتراضی داشته باشید از لایحه درخواست اصلاح ماخذ استفاده می‌نماید.
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود
دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
طبق قانون مالیاتهای مستقیم ” عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.” اما با استفاده از لایحه درخواست بخشودگی جرائم ماده 169 میتوان با اشاره به ماده 191 و اختیارات حاصل از آن از بخشودگی جرائم مذکور استفاده کرد.
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود
دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
جرائم مالیاتی مربوط به مالیات تکلیفی اعم از (اجاره ملک – حقوق – مضاربه – حق الوکاله – حق الزحمه‌ها و اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج ) با استناد به اختیارات حاصله ذیل ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشودگی می‌باشد.
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود
دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
در صورتی که پروسه رسیدگی مالیاتی شما با عدم توجه به بخش مهمی از هزینه ای صورت گرفته شما به صورت ناعادلانه صورت گرفته باشد، لایحه درخواست تجدیدنظر طبق ماده 251 مکرر میتواند گزینه مناسبی برای رسیدگی دقیق‌تر با توجه به مستندات ارائه داده شما (ضمیمه شده به لایحه مذکور) باشد.
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود
دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
در صورت ناعادلانه بودن مالیات تعیین شده و عدم بررسی مستندات مودی توسط ممیز مالیاتی لایحه شکایت به کمیسیون ماده 216 بهترین گزینه برای ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی جهت بررسی مجدد پرونده مالیاتی است.
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود
دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
شما میتوانید بنا به ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های قید شده در آن نسبت به بررسی برخی اقلام و نیز اصلاح ثبت فاکتورهای اشتباه در سامانه و نیز پروسه رسیدگی مالیاتی خود از “لایحه درخواست مطالبه و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده” استفاده نمایید
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود
دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
فی نفسه تراکنشهای بانکی مودی دلیل بر درآمد بودن واریزی ها نیست و مودی میتواند با در نظر گرفتن موارد مذکور در بخشنامه های مربوط به رسیدگی به تراکنشهای بانکی و ماده 247 به مالیات تشخیصی اعتراض نماید.
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود
دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
لایحه درخواست جامع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی تمام شرایط دفاع مالیاتی جهت تراکنشهای بانکی را پوشش داده و کلیه موارد قانونی مربوطه را به صورت مستدل در خلال لایحه گنجانده است که میتواند در پروسه رسیدگی به مالیات تراکنش‌های بانکی شما کارآمد باشد.
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود
دانلود لوایح مالیاتی
موضوع:
لایحه درخواست رفع تعرض مالیاتی بابت (تشابه اسمی) جهت اعتراض به صدور برگه متمم مالیاتی توسط مودی ارائه میشود و میتواند با پشتوانه مستندات موجب رفع تعرض و ابطال برگ مطالبه مالیاتی شود.
فایل PDF به همراه متن قابل ویرایش همراه با فایل PDF
مشاهده و دانلود

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی

دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.