ابزارهای مالیاتی تحریر لایحه مالیاتی

لایحه درخواست بخشودگی جرائم مالیاتی

این لایحه جهت درخواست بخشودگی جرائم مالیاتی برای استفاده در جرائم مالیات عملکرد و نیز جرائم مالیات بر ارزش افزوده کاربرد داشته و پشتوانه قانونی ماده 191 ق.م.م و نیز بخشنامه 200/5151/د مورخ 1402/07/30 را جهت توجیه دارا می‌باشد.

کاربرد استفاده از این لایحه بخشودگی جرائم

پس از تعیین و صدور قبض پرداخت جرائم مالیاتی

این لایحه جهت استفاده پس از صدور برگه قطعی و یا صدور قبض پرداخت جرائم برای مودیانی که در سنوات گذشته مالیات خود را پرداخت کرده و یا ترتیب پرداخت داده اند (تقسیط کرده باشند) مورد استفاده قرار میگیرد، لازم به ذکر است که بخشودگی جرائم مالیاتی شامل جرائم مالیات عملکرد و جرائم مالیات بر ارزش افزوده بوده بوده و تاثیری بر اصل مالیاتی مربوط نخواهد داشت!

این لایحه مالیاتی به پشتوانه بخشــنامه 200/5151/د مورخ 1402/07/30 که در آن ریاست اداره دارایی اختیار بخشودگی جرائم مذکور را تا میزان صد در صد دارا میباشد ، قابل ارائه است.

از طرفی ذکر ماده 191 ق.م.م تاثیر و تاکید بر قابلیت اجرای آن را برای ریاست اداره دارایی روشن میسازد. شرح ماده 191 : “تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

دانلود نمونه name

برای شروع دانلود کلیک کنید
متن لایحه شماره 001

اداره کل امور مالیاتی ………………………..

موضوع : درخواست بخشودگی جرائم ………………………..

با سلام

احتراماً، عطف به برگ مالیات قطعی عملکرد/ارزش‌افزوده
شماره ……………….. مورخ …./.…/1403 به استحضار می‌رساند فعالیت این اینجانب / شرکت ………………… می باشد که با توجه به پرداخت اصل مالیات عملکرد / ارزش‌افزوده ســال / ســال‌های ………….……. جمــعـاً به مبلغ ………………..……..… ریال و با در نظر گرفتن سوابق خوش‌حسابی اینجانب / شرکت از آن سازمان محترم اسـتدعا دارد ، پیرو بخشــنامه 200/5151/د مورخ 1402/07/30 بنا به اختیار حاصل از مفـاد ماده ۱۹۱ ق.م.م و تفویض اختیار صورت گرفته از طرف ریاست محتـرم سازمان امور مالیاتی کشور، دستور فرمایند نسبت بخشــودگی 100% جـــرائم اعلام شده اقدام مقتضی معمـول نمایند.

پیشـاپیش از بذل توجه و مساعدتی که خواهید فرمود نهایت سپاس را دارد.

پرسش و پاسخ

نظر و یا هر سؤالی در خصوص ” لایحه درخواست بخشودگی جرائم مالیاتی “ دارید مطرح کنید تا پاسخ دهیم

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز شما به این محتوا
Loading...

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی
دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.