دوره جامع مسیر حسابداری

آموزش کامل و جامع برای حسابداری عملی بازارکار

پخش ویدیو

معرفی دوره جامع حسابداری

شامل 12 مینی دوره حسابداری

دوره آموزش جامع مسیر حسابداری شامل مباحث مهمی از نقطه صفر تا پیشرفته  را شامل شده است. در این دوره، شما با اصول حسابداری، کدینگ و کنترل حساب، حسابداری موجودی، دارایی‌های ثابت، مکانیزم حقوق دستمزد، واردات و اعتبار اسنادی آشنا می‌شوید.

این دوره شما را با تمام اصول کار یک حسابدار حرفه‌ای آشنا کرده و با تکیه بر مفاهیم اساسی حسابداری کلیه رویه مالی را از آماده سازی چرخه حسابداری شرکت تا انجام عملیات حسابداری (به صورت عملی) آموزش داده خواهد شد. در پایان این دوره شما توانایی این رو خواهید داشت که به عنوان یک متخصص وارد بازار کار حسابداری شود.

توجه : در این دوره تا جای ممکن از نرم افزار حسابداری استفاده نخواهد شد تا شما بتوانید با اصولی که می آموزید با هر سیستم و نرم افزار مالی عملیات حسابداری و ثبت اسناد مالی را انجام دهید (هدف ما عدم وابستگی شما به یک نرم افزارخاص هست!)

بروز رسانی رایگان

دسترسی رایگان تا همیشه

بیش 12 سال تجربه

در اجرا و آموزش مالی و مالیات

گواهینامه معتبر

از آکادمی رشد مالی

پشتیبانی حرفه‌ ا‌ی

پاسخ به سؤالات شما

مینی دوره اول نقطه شروع حسابداری (رایگان)

آموزش عملی روند کلی حسابداری در شرکتها و ثبت اسناد مالی

1
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
دوره شروع حسابداری
معرفی کامل
 • 01 بخش اول

  چرخه حسابداری انواع شرکتها (رویه حسابداری)

 • 02 بخش دوم

  ماهیت حسابها و اسناد حسابداری

 • 03 بخش سوم

  ترازنامه حسابداری و نحوه ایجاد و استفاده از آن

 • 04 بخش جهارم

  پروژه عملی رویه مالی و ثبتهای حسابداری

 • 05 بخش پنجم

  فایل پرزنت و تمرین عملی دوره

مینی دوره دوم شناخت جامع حساب‌ها

آشنایی با حسابها و ثبت های حسابداری هر یک از آنها

2
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
شناخت جامع حساب‌ها
مقالات
 • 01 بخش اول

  زمان شناسایی هزینه و درآمد در حسابداری مبنای نقدی و تعهدی

 • 02 بخش دوم

  آشنایی با حساب درآمد و انواع درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی

 • 03 بخش سوم

  آشنایی با تخفیفات فروش و برگشت از فروش

 • 04 بخش چهارم

  حسابداری هزینه ها و حساب هزینه حمل کالا فروش رفته

 • 05 بخش پنجم

  حسابداری خرید و آشنایی با برگشت از خرید و تخفیفات خرید

 • 06 بخش ششم

  دارایی ها و انواع دارایی های جاری و غیر جاری کدامند؟

 • 07 بخش هفتم

  حساب وجوه نقد و تنخواه گردانی و نحوه استعلام بهاء

 • 08 بخش هشتم

  حسابداری سرمایه گذاری و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت

 • 09 بخش نهم

  آشنایی با حسابها و اسناد دریافتنی

 • 10 بخش دهم

  حسابداری موجودی مواد و کالا و سفارشات و پیش پرداخت ها

 • 11 بخش یازدهم

  آموزش حسابداری دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

 • 12 بخش دوازدهم

  حساب سایر دارایی های بلند مدت و ودایع

 • 13 بخش سیزدهم

  آشنایی با حساب بدهی جاری و حسابها و اسناد پرداختنی

 • 14 بخش چهاردهم

  حسابداری بدهی های مربوط به کارکنان

 • 15 بخش پانزدهم

  حسابداری پیش دریافت ها و مالیات پرداختنی

 • 16 بخش شانزدهم

  آشنایی با جاری شرکاء ، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی دریافتی (پرداختنی)

 • 17 بخش هفدهم

  آشنایی با بدهی های غیر جاری ، ذخیره مزایای پایان خدمت و تسهیلات بلند مدت

 • 18 بخش هجدهم

  آشنایی با حساب سرمایه ، اندوخته ها ،سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی

مینی دوره سوم کدینگ و کنترل حساب‌ها

آموزش کدینگ حسابداری متناسب با موضوع فعالیت

3
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
کدینگ و کنترل حساب‌ها
مقالات
 • 01 بخش اول

  انواع موسسات و شرکت ها در قانون تجارت

 • 02 بخش دوم

  آشنایی با سند حسابداری و دفاتر قانونی

 • 03 بخش سوم

  کدینگ حسابداری و ساختار حسابهای کل ، معین و تفصیلی در کدینگ

 • 04 بخش چهارم

  کدینگ حسابداری به وسیله نرم افزار و حسابهای تفصیلی درختی و شناور

 • 05 بخش پنجم

  آموزش کدینگ حسابداری دارایی های جاری و غیر جاری

 • 06 بخش ششم

  آموزش کدینگ حسابداری بدهی های جاری و غیر جاری

 • 07 بخش هفتم

  آموزش کدینگ حسابداری سرمایه و درآمدها

 • 08 بخش هشتم

  آموزش کدینگ حسابداری بهای تمام شده و هزینه ها

 • 09 بخش نهم

  آموزش کدینگ حسابداری حسابهای انتظامی

 • 10 بخش دهم

  کنترل حسابها و تهیه صورت مغایرت بانکی

 • 11 بخش یازدهم

  کنترل حساب تنخواه و انواع تنخواه گردان

 • 12 بخش دوازدهم

  کنترل حساب صندوق و اضافه یا کسر صندوق

 • 13 بخش سیزدهم

  کنترل حساب موجودی کالا

 • 14 بخش چهاردهم

  کنترل حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی

 • 15 بخش پانزدهم

  مزیت ها و ضروتهای استفاده از نرم افزار حسابداری

 • 16 بخش شانزدهم

  ویژگی های یک نرم افزار حسابداری خوب و مفید چیست؟

 • 17 بخش هفدهم

  آشنایی با چرخه های حسابداری و اعمال آنها در نرم افزارهای مالی

 • 18 بخش هجدهم

  انواع سیستم های مدیریت منابع شرکت و ماژول های مختلف آن

 • 19 بخش نوزدهم

  مفاهیم نرم افزار یکپارچه حسابداری و پارمتریک بودن آن

مینی دوره چهارم مکانیزم حقوق و دستمزد

آموزش محاسبه و ثبتهای حسابداری پروسه پرداخت حقوق

4
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
مکانیزم حقوق و دستمزد
مقالات
 • 01 بخش اول

  آموزش تعاریف و مفاهیم حقوق و دستمزد و قرارداد کار

 • 02 بخش دوم

  آموزش محاسبه آیتم های لیست حقوق و دستمزد

 • 03 بخش سوم

  آموزش محاسبه کسورات حق بیمه حقوق و دستمزد و پرداختی بیمه بیکاری

 • 04 بخش چهارم

  آموزش محاسبه کسورات مالیات حقوق و دستمزد

مینی دوره پنجم حسابداری موجودی مواد و کالا

آشنایی با روشهای محاسبه ارزش موجودی کالا و مواد در انبار

5
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
حسابداری موجودی مواد و کالا
مقالات
 • 01 بخش اول

  آموزش موجودی کالا و محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته

 • 02 بخش دوم

  آموزش سیستم دائمی و ادواری موجودی مواد و کالا

 • 03 بخش سوم

  آموزش روش هاى ارزیابى موجودى کالا میانگین، شناسایى ویژه، فایفو ، لایفو ، نایفو و هایفو

 • 04 بخش چهارم

  آموزش نکات مهم در خصوص انبار و اسناد انبارداری موجودی کالا و مواد

 • 05 بخش پنجم

  آموزش کدگذاری و پروسه انبارگردانی موجودی مواد و کالا

مینی دوره ششم حسابداری موارد خاص

آشنایی با حسابداری تسهیلات و موارد خاص در حسابداری

6
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
حسابداری موارد خاص
مقالات
 • 01 بخش اول

  آموزش حسابداری ضایعات ، زائدات و کالای معیوب تولیدی

 • 02 بخش دوم

  آموزش حسابداری کالای بین راهی و انواع کالاهای بین راهی

 • 03 بخش سوم

  آموزش حسابداری کالای امانی و حق العمل فروش کالای امانی

 • 04 بخش چهارم

  آموزش حسابداری وام و تسهیلات بانکی بلند مدت و انواع آن

مینی دوره هفتم دارایی‌های ثابت مشهود

آشنایی با رویه محاسبات استهلاک و ثبت های دارایی های مشهود

7
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود
مقالات
 • 01 بخش اول

  آموزش حسابداری دارایی های مشهود و انواع دارایی ها از لحاظ استهلاک

 • 02 بخش دوم

  آموزش بهای تمام شده انواع دارایی های مشهود و دارایی در جریان ساخت

 • 03 بخش سوم

  آموزش محاسبه استهلاک دارایی ها ، انواع آن و محاسبه ارزش اسقاط

 • 04 بخش چهارم

  آموزش محاسبه عمر مفید اقتصادی و ثبت حسابداری ارزش دفتری دارایی ها

 • 05 بخش پنجم

  آموزش روش های محاسبه استهلاک به همراه فرمول و مثال

 • 06 بخش ششم

  مقایسه روش های محاسبه استهلاک دارایی ها

 • 07 بخش هفتم

  آموزش اکسل محاسبه استهلاک و مواد قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص استهلاک

 • 08 بخش هشتم

  آموزش حسابداری مازاد تجدید ارزیابی و فروش یا معاوضه دارایی

 • 09 بخش نهم

  اموال و وظایف جمعدار اموال در حسابداری

مینی دوره هشتم دارایی‌های ثابت نامشهود

آشنایی با سرقفلی و آموزش تجدید ارزیابی دارایی های نامشهود

8
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
حسابداری دارایی‌های ثابت نامشهود
مقالات
 • 01 بخش اول

  دارایی‌های ثابت نامشهود چیست و روش شناسایی و اندازه‌گیری آن چگونه است؟

 • 02 بخش دوم

  سرقفلی چیست و روش‌های ارزش‌گذارى و انواع سرقفلی کدام است؟

 • 03 بخش سوم

  آموزش محاسبه عمرمفید ، استهلاک و تجدید ارزیابی دارایی‌های نامشهود

مینی دوره نهم حسابداری بهای تمام شده

آموزش روش‌های بهایابی و حسابداری بهای تمام شده (حسابداری مدیریت)

9
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
حسابداری بهای تمام شده
مقالات
 • 01 بخش اول

  تعریف مرکز هزینه و روش‌های حسابداری مراکز هزینه چیست؟

 • 02 بخش دوم

  تعریف حسابداری بهای تمام شده چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدامند؟

 • 03 بخش سوم

  طبقه بندى هزینه ها در حسابدارى بهاى تمام شده (حسابداری مدیریت) چگونه است؟

 • 04 بخش چهارم

  آموزش حسابداری بهای تمام شده به همراه ثبت های حسابداری مربوط بهایابی محصول

مینی دوره دهم مکانیزم تنخواه‌گردان

آموزش جامع حسابداری و رویه های کنترلی تنخواه گرادن

10
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
مکانیزم تنخواه‌گردان
مقالات
 • 01 بخش اول

  تنخواه گردان چیست و چه تفاوتی با صندوق دارد؟

 • 02 بخش دوم

  فرآیند ایجاد و رویه حسابداری تنخواه گردان به چه شکلی است؟

 • 03 بخش سوم

  استعلام بها و ثبتهای حسابداری مربوط به کنترل تنخواه گردان

مینی دوره یازدهم واردات و اعتبارات اسنادی

آموزش کلی در خصوص آیتم‌های مربوط به واردات و پروسه حسابداری آن

11
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
حسابداری واردات و اعتبارات اسنادی
مقالات
 • 01 بخش اول

  همه چیز درباره اعتبارات اسنادی LC

 • 02 بخش دوم

  کل پروسه خرید خارجی از شروع تا خاتمه

 • 03 بخش سوم

  منظور از کوتاژ، دموراژ، یوزانس، فایناس، ریفاینانس و تسعیر ارز چیست؟

 • 04 بخش چهارم

  ثبتهای حسابداری اعتبار اسناد و واردات کالا چیست؟

مینی دوره دوازدهم عملیات پایان سال

آموزش کلیه پروسه مربوط به بستن حسابهای پایان سال مالی

12
سرفصل‌ ها
ویدئو دوره
حسابداری عملیات پایان سال
مقالات
 • 01 بخش اول

  اسناد مورد تایید اداره دارایی کدامند و دارای چه ویژگی هایی هستند؟

 • 02 بخش دوم

  حسابداری مدارک ناقص چیست و به چگونه انجام می‌شود؟

اعطاء گواهینامه پایان دوره

به دانشپذیران که تمام 12 بخش را مشاهده کرده اند

این سرتیفیکست فقط برای دانشجویان ثبت نامی که آزمون تستی مربوط به هر یک از دوره های تخصصی را با موفقیت پشت سرگذاشته باشند صادر خواهد شد.

گواهینامه های آکادمی رشد مالی با دو فرمت (Gold) طلایی (ویژه دوره‌های جامع) و (Silver) نقره ای (ویژه مینی دوره‌ها و دوره های تک موضوعی) صادر میشود.

اگر قبلا دانشجــوی دوره آکادمــی رُشــد مالی بوده ایـــد
همین حالا می‌توانید سرتیفیکیت خود را دریافت کنید

دوره جامع حسابداری1527نفر تاکنون در دوره‌های آموزشی رٌشد‌مالی شرکت کرده‌اند.
ســتاره راد
برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات
بیشتر ، با من تماس بگیرید

سوالات متداول

پیش از ثبت نام در دوره بخوانید

مطالب هر یک از بخش های دوره تا حدامکان کاملا ساده توضیح داده شده است اما بهتر از جهت آموزش سریعتر مطالب؛ مطالعه اجمالی به اصول حسابداری داشته باشید.

چون، از طرفی جامعیت این دوره در خصوص آموزش حسابداری جهت ورود به بازار کار دارای حجم بالایی هست و از طرفی دوستانی نیز هستند که تنها در یک موضوع بخصوص دارای مشکل اند و نیازی به تهیه کل دوره را ندارند؛ این ضرورتها باعث ارائه دوره جامع به صورت موضوعی (تفکیک شده) ارائه شده است.

آکادمی رشد مالی کیفیت محتوای هریک از دوره های خود را تضمین می‌نماید؛ اما با وجود این بخش اول دوره (نقطه شروع حسابداری) به صورت کامل و قسمتهایی از هر یک از بخش‌های دوره در صفحه مربوطه به صورت رایگان برای این اطمینان خاطر ارائه شده است.

برای راحتی دانشجویان و تسریع در دریافت آموزش‌ها هر بخش بلافاصله پس از پرداخت در پنل کاربری شخص در دسترس می باشد و فرد می‌تواند در بخش سفارشات ؛ دوره مورد نظر را دانلود نمایید.

طراحی دوره به نحوی انجام شده که مخاطب بتواند هر بخش را به صورت مستقل دریافت کرده و سرفصل مورد نظر را آموزش ببیند با این حال روند آموزش به نحوی ارائه شده است که اگر مخاطب کل دوره را تهیه نموده باشد بتواند هماهنگی آموزش‌ها را با یکدیگر در ارائه مطالب را احساس نموده و کیفیت آموزش خود را بالا ببرد.

منابع تکمیلی آموزش مالی و مالیاتی

گنجینه فوق العاده ارزشمند از آموزشها و دسترسی های رایگان

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی
دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.