آموزش اکسل محاسبه استهلاک و مواد قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص استهلاک

-- اکسل محاسبه استهلاک

از پر کاربردترین فرمولهاى محاسبه استهلاک در مثالهاى زیر براى شما ارائه می گردد: 
روش مانده نزولی مضاعف استهلاک با استفاده از اکسل 

فرمول محاسبه استهلاک دارایی براى یک دوره معین با استفاده از روش مانده نزولی مضاعف=DDB (عامل – تعداد دوره – عمرمفید – ارزش اسقاط – هزینه اول دوره) DDB

آموزش اکسل محاسبه استهلاک و مواد قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص استهلاک آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

مثال: استهلاک به روش مانده نزولی مضاعف براى تجهیزاتی که به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریدارى شده است با عمر مفید ۵ سال و ارزش اسقاط ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال در پایان سال اول به شرح زیر محاسبه می شود:

روش مانده نزولی مضاعف استهلاک با استفاده از اکسل  آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

از فرمول محاسبه استهلاک دارایی با استفاده از خط مستقیم=SLN
(عمر مفید – ارزش اسقاط و هزینه اولیه) SLN

مثال: استهلاک به روش خط مستقیم براى تجهیزاتی که به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریدارى شده است با عمر مفید ۵ سال و ارزش اسقاط ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال در پایان سال اول به شرح زیر محاسبه می شود: 

فرمول محاسبه استهلاک دارایی با استفاده از خط مستقیم در اکسل آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

فرمول محاسبه استهلاک دارایی در یک دوره معین با استفاده از روش مجموع سنوات=SYD
(تعداد دوره – عمرمفید – ارزش اسقاط – هزینه اولیه) SYD

مثال: استهلاک به روش مجموع سنوات براى تجهیزاتی که به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریدارى شده است با عمر مفید ۵ سال و ارزش اسقاط ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال در پایان سال اول به شرح زیر محاسبه می شود:

محاسبه استهلاک دارایی در یک دوره معین با استفاده از روش مجموع سنوات سال اول آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

و محاسبه استهلاک براى سال دوم با این روش محاسبه می شود:  

محاسبه استهلاک دارایی در یک دوره معین با استفاده از روش مجموع سنوات سال دوم آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

-- ماده ۱۴۹ قانون مالیات هاى مستقیم

    از ماده هاى اصلی مربوط به قانون محاسبات استهلاک دارایی می توان به ماده هاى ۱۴۹ و  ۱۵۱ قانون مالیات هاى مستقیم اشاره نمود. این مواد در جلسات مربوط به امور دارایی به تفصیل تشریح خواهد گردید.

    از عمده ترین موارد مربوط به ماده ۱۴۹ می توان به هزینه استهلاک داراییهاى با بهاى تمام شده زیر حد نصاب قانونی اشاره نمود. براى دارایی هایی که داراى بهاى تمام شده کمتر از ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال هستند، هزینه استهلاک، صرفنظر از عمر مفید واقعی و ارزش اسقاط، به صورت یکساله محاسبه گردیده و ارزش دارایی به روز می گردد.

    به عنوان مثال در صورتی که واحد تجارى دارایی را به بهاى تمام شده کمتر از ۹،۷۵۰،۰۰۰ ریال خریدارى کرده باشد، این مبلغ در بدو خرید به بهاى تمام شده ثبت گردیده و در انتهاى همان سال به صورت کامل و به ارزش کل دارایی مستهلک می گردد.  

به عبارت دیگر خواهیم داشت:
ثبت حسابداری حد نصاب در محاسبه استهلاک انباشته دارایی ها آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

نکته: قطعات یدکی و ابزار تعمیراتی معمولاً به عنوان موجودى محسوب و در زمان مصرف به عنوان هزینه شناسایی می شود. با این حال، قطعات عمده آماده جایگزینی، در صورتی که انتظار رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده واحد تجارى واقع شود، به عنوان دارایی ثابت مشهود محسوب می شود.

    همچنین، هرگاه قطعات یدکی و ابزار تعمیراتی را تنها بتوان در ارتباط با یک قلم دارایی ثابت مشهود به کار گرفت، این اقلام به عنوان دارایی ثابت مشهود محسوب و طی مدتی که از عمر مفید دارایی مربوط تجاوز نکند، مستهلک می شود. 

-- ماده ۱۵۱ قانون مالیات هاى مستقیم

    این ماده قانونی نیز در جلسات آتی توضیح داده خواهد شد. عمده ترین مطلب در این ماده، جداول استهلاک می باشند.

    در این جداول، شرحی از داراییهاى قابل استهلاک بهمراه روش، مدت زمان یا نرخ آنها آورده شده که می توان از آن به عنوان راهنمایی در جهت محاسبات استهلاک استفاده نمود.

    توصیه می شود جهت ادامه آموزش های حسابداری دارایی های ثابت مشهود مقاله آموزش حسابداری مازاد تجدید ارزیابی و فروش یا معاوضه دارایی را نیز با کلیک بر روی بنر زیر مطالعه نمایید.

آموزش حسابداری مازاد تجدید ارزیابی و فروش یا معاوضه دارایی آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top