در آکادمی رشد مالی می تونی

مهارتهای مالی و سرمایه‌گذاری

خودت‌رو پرورش بدی

مرتضی ایمانی مشاور مالی و مالیاتی آکادمی رشد مالی
بخش آموزش های حسابداری آکادمی رشد مالی

آخرین آموزش حسابداری

دوره جامع مسیر حسابداری

آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

سرفصل : جلسه اول دوره جامع مسیر حسابداری (رایگان)

آخرین پادکست‌های آموزشی

پادکست‌ مهارتهای مالی

آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

موضوع : بررسی ماده ۱ و ۲ قانون مالیات های مستقیم

بخش پادکست های آموزشی آکادمی رشد مالی

آخرین مقالات آکادمی رشد مالی

انواع شرکت ها و موسسات در قانون تجارت
آشنایی با حساب سرمایه ، اندوخته ها ،سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی
آشنایی با بدهی های غیر جاری ، ذخیره مزایای پایان خدمت و تسهیلات بلند مدت