پادکست‌های آموزش مالیات
انواع مالیات در ایران

جلسه اول دوره صفر تا صد مالیات (پایه و شاخه‌های مالیات در ایران)

توسط : مرتضی ایمانی

مقدمه
در جلسه اول دوره صفر تا صد مالیات به چگونگی شکل شکل گیری مالیات و انواع پایه و شاخه های مالیات در کل دنیا پرداخته و انواع مالیات در ایران را مورد بحث قرار خواهیم داد.
راهنمای مطالعه

مالیات چیست و چگونه در زندگی اجتماعی پدیدار شد؟

مالیات همزاد تشکیل اولین جوامع بشری می‌باشد. بشر در تقابل با خطرات ناشی از حمله حیوانات درنده و حوادث طبیعی و امکان تامین معیشت بهتر به زندگی اجتماعی روی آورد. در زندگی اجتماعی پاره‌ای از خدمات به صورت جمعی انجام می‌گرفت که جهت انجام آن همکاری تمام یا بخشی از افراد جامعه ضرورت می‌یافت. این همکاری جمعی در دوران اولیه با در اختیار نهادن نیروی بدن افراد به اجتماع آغاز شد که این نوع همکاری اصطلاحا “بیگار” یا “بیگاری” خوانده می‌شد که در واقع نوعی مالیات غیر نقدی بوده است. با تکامل اجتماع و فزونی نیازهای همگانی اخذ مالیات نقدی و جنسی متداول شد.

از عمر تاریخ مستند زندگی بشر که از سرزمین سوم یعنی منطقه جنوبی کشور امروزی عراق آغاز می‌شود حدود پنج هزار سال می‌گذرد که در تمام این ادوار اخذ مالیات به صورت “باج و خراج” وجود داشته است. تکامل جامعه بشری و تبدیل روستا به شهر، گسترش شهرنشینی مفهوم مالیات را عقلانی نمود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به این درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است. در واقع با اجرای عادلانه قانون مالیات‌ها دولت آحاد مردم را به یک نوع پس‌انداز اجباری سوق می‌دهد. امروزه در کلی‌ترین تعریف ” مالیات یک نوع هزینه اجتماعی به شمار می‌رود که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را نمایند “.

دیدگاه کارشناسان در ضرورت وجود مالیات

اقتصادشناسان بر این عقیده اند که معقول‌ترین و مناسب‌ترین نوع درآمد دولت، مالیات است و افزون بر این، مهم ترین ابزار برای اعمال سیاست های مالی به‌شمار می‌آید. همچنین، به عنوان مهم ترین بازار برای انتقال در‌آمد از گروهی از جامعه (بیشتر، گروه پردرآمد) به گروه دیگر جامعه (بیشتر، گروه کم در‌آمد) مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو، مالیات را مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت می‌دانند.

از سوی دیگر، در کشورهایی مانند کشور ما که برای تامین هزینه‌های دولت، بیشتر به درآمدهای فروش منابع طبیعی تکیه دارند یا به طور کلی، تک محصولی هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات‌ها در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم این نوع درآمدها در کل درآمدهای دولت، ضرورت دارد. زیرا بیشتر این کشورها، از یک سو، با محدودیت ظرفیت منابع طبیعی، و از سوی دیگر، به دلیل های گوناگون، از قبیل ابداع روش های جدید تولید و دست یابی به جانشین‌های مناسب، با نوسان تقاضا و قیمت در بازار جهانی رو به رو هستند.

از این رو، نمی‌توانند مدت درازی به درآمدهای فروش ثروت جامعه اتکا نمایند و باید هر چه سریعتر درصدد تغییر ترکیب درآمدهای خود برآیند. چنین کشورهایی، بهتر است در کنار برنامه ریزی‌های مناسب برای افزایش توان تولید جامعه، در راه اتکای بیشتر به مالیات ها، که در واقع سهمی است که جامعه بابت انجام وظایف خویش به دولت می پردازد، گامهای سنجیده تری بردارند.

بعید است که در وضعیت کنونی، درآمدهای مالیاتی ما (ایران) بتواند جانشین درآمدهای نفتی بشود. مگر اینکه با بررسی های مستمر، منظم، گسترده و همه جانبه، نارسایی های نظام مالیاتی را از میان برداشت. این کار، همچنین برای بالا بردن درجه اثرگذاری سیاست های مالی و باز توزیع درآمد به کمک ابزارهای مالیاتی، سودمند خواهد بود. گام نهادن در این راه نیازمند انجام مجموعه ای از بررسی‌ها و پژوهش‌های علمی و کاربردی است. هر نظام مالیاتی، از پایه ها و نرخهای مالیاتی و قانون های اجرایی آن، که معافیت‌ها را نیز در بردارد، تشکیل می گردد.

نخستین کار، شناخت پایه‌ها یا منابع اصلی که مالیات به آنها تعلق می گیرد، عبارتند از: درآمد، مصرف و ثروت. یکی از نارسایی های مهم نظام مالیاتی ایران، عدم استفاده مناسب از پایه مالیاتی مصرف است.

برای تعیین نرخها و پایه های مالیاتی، دو اصل زیر مطرح است:

۱. اصل گرفتن مالیات بر پایه فایده
براساس این اصل، پایه و نرخهای مالیاتی به گونه ای تعیین می شوند که افراد یا گروه‌هایی که از کالاها و خدمات دولتی بهره‌مند می‌شوند به مقدار بهره‌مندی باید در تأمین هزینه‌های تولیدی مشارکت کنند. ساز و کار عمل در این اصل، مانند ساز و کار بازار است. روشن است که گردآوری مالیات برای توزیع دوباره درآمد یا انجام هزینه‌های انتقالی دولت نمی‌تواند مبتنی بر پایه این اصل باشد. به سخن دیگر اصل فایده نمی‌تواند به بهبود و توزیع درآمد کمک کند و تنها برای تأثیر دولت بر افزایش کارایی سودمند است.


٢. اصل اخذ مالیات بر پایه توانایی پرداخت
طبق این اصل، پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی، بر پایه توانایی مالی افراد یا گروه‌های درآمدی تعلق می گیرد. از طرف دیگر چون مالیات بر مصرف و هزینه، بیشتر بر پایه اصل فایده قرار دارد؛ تا زمانی نه چندان دور تصور می‌شد که مالیات های بر درآمد که بیشتر بر پایه اصل توانایی پرداخت قرار مالیات بر نقل و انتقالات (حق تمبر و سرقفلی) تشکیل می‌شود.

مالیات بر درآمد، شامل مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر مشاغل، مالیات بر درآمد کشاورزی مالیات بر حقوق، مالیات بر املاک (مستغلات) و مالیات بر درآمدهای اتفاقی است. اما درآمدهای به دست آمده از فعالیت های کشاورزی، از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین مالیاتی به عنوان مالیات مجموع درآمد وصول نمی شود. مالیات بر شرکتها در بین انواع مالیاتهای مستقیم، مهم ترین مالیاتی است.

گواهینامه پایان دوره مالیات حقوق و دستمزد

مالیات غیر مستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش است. مالیات بر واردات، مشتمل بر حقوق گمرکی، سود بازرگانی حق ثبت سفارش کالا، همچنین درصدی از ارزش خودروهای وارداتی و مواد دیگر است. مالیات بر مصرف و فروش، شامل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی، سیگار، نوشابه، خودرو، درصدی از ارزش خودروهای داخلی، مالیات بر نقل و انتقالات خودرو، حق اشتراک تلفن‌های خودکار و مواد دیگر است.

گروه دیگر درآمدهای دولت، شامل درآمد از انحصارات و مالکیت دولت، درآمد از خدمات و فروش کالا، درآمد از فروش ارز، بهره وام‌ها و سود سرمایه‌گذاری دولت در خارج و درآمدهای متفرقه است. که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا طبقه بندی فوق منسوخ شده است.

انواع مالیات‌ها

1- مالیاتهای مستقیم
    براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مالیاتهای مستقیم که به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد وصول می شود و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می باشد:
    ۱/۱- مالیات بر دارائی
       ۱/۱/۱- مالیات بر ارث
       ۱/۱/۲- حق تمبر
    ۱/۲- مالیات بر درآمد
       ۱/۲/۱- مالیات بر درآمد املاک
       ۱/۲/۲- مالیات بر درآمد کشاورزی
       ۱/۲/۳- مالیات بر درآمد حقوق
       ۱/۲/۴- مالیات بر درآمد مشاغل
       ۱/۲/۵- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
       ۱/۲/۶- مالیات بر درآمد اتفاقی

۲- مالیاتهای غیرمستقیم
    که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع می باشد
    ۲/۱– مالیات بر واردات
       ۲/۱/۱- حقوق گمرکی
       ۲/۱/۲- سود بازرگانی
       ۲/۱/۳- ٪۳۰ اتومبیلهای وارداتی
       ۲/۱/۴- ٪۱۵ حق ثبت
    ۲/۲– مالیات بر مصرف و فروش
       ۲/۲/۱- مالیات بر فرآورده های نفتی
       ۲/۲/۲- مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
       ۲/۲/۳- مالیات نوشابه های غیر الکلی
       ۲/۲/۴- مالیات بر فروش سیگار
       ۲/۲/۵- مالیات اتومبیل
       ۲/۲/۶– مالیات نقل و انتقال اتومبیل
       ۲/۲/۷ – مالیات حق اشتراک تلفنهای خودکار و خدمات مخابراتی بین المللی
       ۲/۲/۸- مالیات نوار ضبط صورت و تصویر
       ۲/۲/۹- مالیات فروش خاویار
       ۲/۲/۱۰- مالیات بر مصرف که از۱۳۷۶/۱/۱ طبق تبصره قانون بودجه سال ۱۳۷۶ وضع گردیده بود.

آموزش صفر تا صد مالیات
مجموعه آموزش‌های صفر تا صد مالیات (رایگان)

جمع بندی

متن جمع بندی …

دوره پیشنهادی

آموزش نقطه شروع حسابداری

در این دوره شما با مفاهیم اولیه و روند عملی کار حسابداری آشنا خواهید شد، مفاهیمی چون پروسه شناسایی و ثبت رویدادهای مالی، شناسایی ماهیت حسابها، روش ثبت رویدادهای مذکور در دفاتر روزنامه و کل و تهیه ترازنامه آزمایشی، را خواهید آموخت. (این دوره شامل 3 ساعت آموزش ویدئویی و کاملا رایگان است)

پرسش و پاسخ

نظر و یا هر سؤالی در خصوص آموزش” جلسه اول دوره صفر تا صد مالیات (پایه و شاخه‌های مالیات در ایران) “ دارید مطرح کنید تا پاسخ دهیم

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز شما به این محتوا
Loading...

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی
دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.