ابزارهای مالیاتی تحریر لایحه مالیاتی

لایحه درخواست بخشودگی جرائم ماده 169

طبق قانون مالیاتهای مستقیم ” عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.” اما با استفاده از لایحه درخواست بخشودگی جرائم ماده 169 میتوان با اشاره به ماده 191 و اختیارات حاصل از آن از بخشودگی جرائم مذکور استفاده کرد.

کاربرد استفاده از این لایحه درخواست بخشودگی جرائم ماده 169

پس از صدور برگه تشخیص

با توجه به اختیارات حاصل از ماده 191 ق.م.م برای بخشودگی جرائم توسط ریاست اداره دارایی می‌توان با اشاره به ترافیک زمان ارسال اطلاعات ذیل ماده 169 با اشاره به این ماده درخواست بخشودگی جرائم را نمود.

متن ماده 191 ق.م.م: “تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

دانلود نمونه لایحه name

برای شروع دانلود کلیک کنید
متن لایحه شماره 005

اداره کل امور مالیاتی ………………………..

موضوع : درخواست بخشودگی جرائم ماده ۱۶۹ ……………….

با سلام

احتراماً، عطف به برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ………… شماره ……………. مورخ ….. / ….. / …..14 موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

نظر به اینکه مهلت ارسال فهرسـت معاملات اشخاص مشمول اجرای مقررات آئین نامه اجرائی تبصره ۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب …….……. وفق بخشنامه شماره …………. مورخ ….. / ….. / ….. رئیس کل محترم ســازمان متبوع برای ارسال اطلاعات معاملات برای ارسال معاملات فصول بهار ، تابستان و پائیز سال ……… با عنایت به موافقـت وزیر محترم امر اقتصادی و دارائی لغایت نیمه اول اردیبهشت ماه تمدید شده است و با توجه به اینکه دریافت اطلاعات مذکور در قالب فرمت های جدید و بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم  انجام پذیرفته و این امر با توجه تعداد زیاد مراجعین به سایت سازمان و بسترهای ارتباطی مربوط در پاره ای موارد موجب عدم ارسال در مهلت فوق و ارسال اطلاعات بعد از نیمه اول اردیبهشت ماه شده است ، بنابر اطلاع رسـانی مورخ ….. / ….. / ….. در سامانه فهرست معاملات ، مقرر گردید مودیان فهرست معاملات فصلی را برای تمامی فصول سال ………… تا پایان اردیبهشت ماه سال ……………. ارسال نمایند .
بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ ق.م.م و تفویض اختیار صورت گرفته از طرف ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، خواهشمند است جهت بخشودگی صد در صدی جرائم اعلام شده مساعدت های لازم را مبذول فرمائید . پیشاپیش از بذل توجه و مساعدتی که خواهید فرمود نهایت سپاس را دارد.

پرسش و پاسخ

نظر و یا هر سؤالی در خصوص ” لایحه درخواست بخشودگی جرائم ماده 169 “ دارید مطرح کنید تا پاسخ دهیم

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز شما به این محتوا
Loading...

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی
دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.