جدیدترین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد خدماتی

نویسنده :
تیم آموزش آکادمی رشد مالی
کد یونیک شرح فعالیت (بخش خدماتی) سود فعالیت‌ 1401 ملاحظات سود فعالیت‌ نسبت‌ سود ناویژه ملاحظات سود ناویژه
3010010بانکها20از درآمد ناشی از عملیات بانکی ، واسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وامهای دریافتی30از درآمد ناشی از عملیات بانکی ، واسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وامهای دریافتی
3010020مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی20از درآمد ناشی از عملیات مالی ، واسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وامهای دریافتی30از درآمد ناشی از عملیات مالی ، واسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وامهای دریافتی
3010030موسسات و صندوق های اعطای وام قرض الحسنه8از کارمزد و جریمه دریافتی12از کارمزد و جریمه دریافتی
3010040صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (به استثنای ارز دیجیتال) از بانک مرکزیدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.5 درصد مبلغ فروشدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.75 درصد مبلغ فروش
3010050معاملات انواع ارز به غیر از ارز دیجیتال (به استثنای صرافیها و اشخاص دارای مجوز)در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابهالتفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1 درصد مبلغ فروشدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.5 درصد مبلغ فروش
3010060شرکتهای لیزینگ ( واسپاری)2537.5
3010070شرکت های سرمایه گذاری50 از مابه التفاوت خرید و فروش و سایر درامدها75 از مابه التفاوت خرید و فروش و سایر درامدها
3010080شرکت های تأمین سرمایه5075
3010090سایر واسطه گری های مالی50از درآمد ناشی ازواسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی و سایر درآمدها وفق مقررات75از درآمد ناشی ازواسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی و سایر درآمدها وفق مقررات
3010100کارگزاران بورس انواع کالا و اوراق بهادار50از کارمزد دریافتی75از کارمزد دریافتی
3010110سازمانها و شرکت های بورس انواع کالا، اوراق بهادار و فرابورس50از کارمزد دریافتی75از کارمزد دریافتی
3010120بیمه های مستقیم35از حق بیمه دریافتی(پس از کسر حق بیمه اتکایی پرداختی)52.5از حق بیمه دریافتی(پس از کسر حق بیمه اتکایی پرداختی)
3010130بیمه های اتکایی35از حق بیمه دریافتی(پس از کسر حق بیمه اتکایی پرداختی)52.5از حق بیمه دریافتی(پس از کسر حق بیمه اتکایی پرداختی)
3010140کارگزاران رسمی بیمه (به استثنای کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کشاورزی)27از کارمزد یا حق العمل دریافتی40.5از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3010150کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی20از کارمزد یا حق العمل دریافتی30از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3010160کارگراران بیمه صندوق کشاورزی18از کارمزد یا حق العمل دریافتی27از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3010170نمایندگی بیمه (به استثنای بیمه صندوق کشاورزی)25از کارمزد یا حق العمل دریافتی37.5از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3010180نمایندگی بیمه صندوق کشاورزی18از کارمزد یا حق العمل دریافتی27از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3010190شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء مشمولین تبصره 5 ماده 109 ق.م.م) صرفا بابت حق بیمه نامه های صادره در ایران15تذکر: بابت سایر وصولی ها 65 درصد22.5تذکر: بابت سایر وصولی ها 90 درصد
3010200درآمد حاصل از انواع خسارت دیرکرد و تخلفات، جرائم، ضبط انواع سپرده و ضمانت نامه مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری نظیر مضاربه، اجاره داری مالی، لیزینگ و از این قبیل (به استثناء بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای اعطای وام)5075
3010210انجام فعالیت لیزینگ توسط سایر اشخاص (به استثنای شرکت های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی)3045
3010220شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء مشمولین تبصره 5 ماده 109 ق.م.م) بابت سایر وصولی ها (به استثنای حق بیمه نامه های صادره در ایران)6590
3010230سامانه های فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال6090
3010240اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز دیجیتال از مراجع ذی صلاحدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.5 درصد مبلغ فروشدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.75 درصد مبلغ فروش
3010250معاملات انواع ارز دیجیتال (به استثناء اشخاص دارای مجوز)در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1 درصد مبلغ فروشدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.5 درصد مبلغ فروش
3010260سود سپرده بانکی9599
3010270موسسات ارزیاب خسارت صنعت بیمه2537.5
3020010بهره برداری از نیروگاه های برق (تولید برق)69
3020020فروش و انتقال برق توسط شرکتهای برق منطقه ای57.5
3020030فروش برق و ارائه خدمات به مشترکین توسط شرکتهای توزیع نیروی برق710.5
3020040اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث، طراحی و نظارت بر اجرای طرحهای روستایی و عمرانی شبکه های توزیع برق (در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات توسط پیمانکار تأمین شود)1015
3020050اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث، طراحی و نظارت بر اجرای طرحهای روستایی و عمرانی شبکه های توزیع برق (در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات توسط کارفرما تأمین شود)1624
3020060تصفیه و توزیع آب (لوله کشی شده)15از آب بها22.5از آب بها
3020070تصفیه و توزیع آب برای مصارف غیر خانگی10تذکر: درمورد فروش آب تصفیه نشده توسط سازمان آب منطقه ای و سایر شرکتها و مؤسسات آبرسانی از این ردیف استفاده شود.15تذکر: درمورد فروش آب تصفیه نشده توسط سازمان آب منطقه ای و سایر شرکتها و مؤسسات آبرسانی از این ردیف استفاده شود.
3020080عملیات آبرسانی14از آب بها21از آب بها
3020090ارائه خدمات تخلیه چاه، لوله بازکنی، فاضلاب3045
3020100ارائه خدمات تصفیه و دفع فاضلاب10از وجوه دریافتی15از وجوه دریافتی
3020110فروش انشعاب آب و فاضلاب و ارائه خدمات مربوط1522.5
3020120تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز شهری1522.5
3020130ارائه خدمات مربوط به قرائت کنتور آب، برق و گاز25از اجرت دریافتی37.5از اجرت دریافتی
3020140فروش انشعاب برق1827
3020150لوله کشی آب و گاز (داخل ساختمان): در صورتی که کل مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز و هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود.1218
3020160لوله کشی آب و گاز (داخل ساختمان): در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود و مابقی هزینه ها توسط پیمانکار تأمین شود.2030
3020170آب آشامیدنی تصفیه شده (لوله کشی)8از آب بها و سایر وجوه دریافتی حاصل از ارائه خدمات به مشترکین و مشتریان12از آب بها و سایر وجوه دریافتی حاصل از ارائه خدمات به مشترکین و مشتریان
3030010درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات (اعم از صدور قبض و یا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و عمومی)، کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه (به استثنا خدمات اطلاع رسانی اینترنت)1624
3030020ارائه خدمات اطلاع رسانی اینترنت و سرویسهای محلی (اعم از صدور کارت، فروش فضای اینترنتی و غیره)1827
3030030فروش بسته های پیامکی1218
3030040دفاتر مخابراتی ارائه خدمات تلفن (طرف قرارداد با شرکت مخابرات)20از کارمزد دریافتی30از کارمزد دریافتی
3030050دفاتر خدمات انتظامی، اداری (پلیس +10)15پس از کسر وجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با تایید مرجع مذکور22.5پس از کسر وجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با تایید مرجع مذکور
3030060دفاتر پیشخوان خدمات دولت1827
3030070دفاتر خدمات الکترونیک شهر1725.5
3030080دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی1928.5
3030090دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ویژه1624
3030100سایر دفاتر خدمات الکترونیک1624
3030110شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ( بابت ارائه خدمات پستی شامل پست تصویری، مالی، سفارشی، پیشتاز و غیره اعم از داخلی و خارجی) ( به جزء فروش اوراق بهادار تمبر و کمک های دریافتی از دولت)8پس از کسر پرداختی به شرکت مخابرات تذکر: بابت فروش کارتن، پاکت و غیره از ضریب 10 درصد و بابت درآمد اجاره صندوق های پستی از ضریب 25 درصد استفاده شود.12پس از کسر پرداختی به شرکت مخابرات تذکر: بابت فروش کارتن، پاکت و غیره از ضریب 15 درصد و بابت درآمد اجاره صندوق های پستی از ضریب 37.5 درصد استفاده شود.
3030120مؤسساتی که محصولات و پاکات پستی حمل و توزیع می نمایند (غیر از پست جمهوری اسلامی ایران)20از وجوه دریافتی30از وجوه دریافتی
3030130دفاتر پستی ارائه خدمات پستی (طرف قرارداد با شرکت پست)20از کارمزد دریافتی30از کارمزد دریافتی
3030140خدمات پشتیبانی امور خودروئی وابسته به راهنمائی و رانندگی2030
3030150 خدمات پیک موتوری و ماشینی2030
3030160واگذاری حق الامتیاز تلفن ثابت و همراه - دست اول (توسط شرکت های مخابراتی)6090
3030170درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات (اعم از صدور قبض و یا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و عمومی)، کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه (به استثنا خدمات اطلاع رسانی اینترنت) - صرفا در صورت کارمزدی بودن4567.5
3030180خدمات پیک موتوری و ماشینی - در صورت کارمزدی بودن6090
3030190واگذاری حق الامتیاز تلفن ثابت و همراه - دست دوم و به بعد1015
3030200 اجاره تلفن6090
3040010حمل و نقل و پیمانکاری حمل و نقل درون مرزی جاده ای بار و مسافر اعم از شهری و بین شهری(شامل صاحبان مشاغل خودرویی از قبیل تاکسی ها، وانت ها، اتوبوس ها، کامیون ها و سایر وسایل نقلیه باری و مسافری سبک و سنگین)- غیرکارمزدی1421
3040020حمل و نقل و پیمانکاری حمل و نقل درون مرزی ریلی بار و مسافر اعم از شهری و بین شهری- غیرکارمزدی1421
3040030آژانس ها و تاکسی تلفنی17از کارمزد دریافتی25.5از کارمزد دریافتی
3040040مؤسسات و شرکتهای مجازی (اینترنتی) که در زمینه حمل بار و مسافر اشتغال دارند31از کمیسیون دریافتی46.5از کمیسیون دریافتی
3040050حمل و نقل و پیمانکاری حمل و نقل برون مرزی جاده ای بار و مسافر - غیر کارمزدی2842
3040060حمل و نقل و پیمانکاری حمل و نقل برون مرزی ریلی بار و مسافر- غیر کارمزدی2030
3040070حمل و نقل و مرزی دریایی بار و مسافر - غیرکارمزدی1116.5
3040080حمل و نقل و پیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی هوایی بار و مسافر - غیرکارمزدی1116.5
3040090حمل و نقل و پیمانکاری حمل و نقل بار و مسافر درون و برون مرزی (زمینی، آبی و هوایی)- کارمزدی2537.5
3040100اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی (در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری و غیره به عهده اجاره دهنده باشد)19از اجاره دریافتی28.5از اجاره دریافتی
3040110اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی (در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری و غیره به عهده اجاره دهنده نباشد)24از اجاره دریافتی36از اجاره دریافتی
3040120اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی- کارمزدی60از کارمزد دریافتی90از کارمزد دریافتی
3040130اجاره دهنده انواع ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل و غیره (در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری و غیره به عهده اجاره دهنده باشد)25از اجاره دریافتی37.5از اجاره دریافتی
3040140اجاره دهنده انواع ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل و غیره (در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری و غیره به عهده اجاره دهنده نباشد)30از اجاره دریافتی45از اجاره دریافتی
3040150اجاره دهنده انواع ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل و غیره- کارمزدی60از کارمزد دریافتی90از کارمزد دریافتی
3040160صاحبان ماشین آلات راهسازی و ساختمانی، کشاورزی، جرثقیل و ... که شخصا به فعالیت اشتغال دارند2030
3040170دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل داخلی اعم از بار و مسافر (زمینی، آبی و هوایی)28از کارمزد دریافتی42از کارمزد دریافتی
3040180دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل بین المللی اعم از بار و مسافر (زمینی، آبی و هوایی)28از کارمزد دریافتی42از کارمزد دریافتی
3040190اشخاص، شرکتها و مؤسساتی که در اخذ ویزا فعالیت دارند58از کارمزد یا حق الزحمه دریافتی90از کارمزد یا حق الزحمه دریافتی
3040200سازمانهای توریستی، مؤسسات و دفاتر خدمات ایرانگردی و جهانگردی (سیاحتی و زیارتی)1319.5
3040210مدیران گروه حج و زیارت5075
3040220باسکول و قپان دار و خدمات توزین بار2537.5
3040230بارانداز، تخلیه و بارگیری انواع کالا2030
3040240انبارداری2030
3040250سایر فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل2233
3040260سرایداری2030
3040270سردخانه جهت نگهداری مواد غذایی1319.5
3040280مؤسسات و اداره کنندگان انواع پارکینگ2537.5
3040290اجاره آشیانه و پارکینگ هواپیما3045
3040300پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری زمینی28از کارمزد دریافتی42از کارمزد دریافتی
3040310پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی28از کارمزد دریافتی42از کارمزد دریافتی
3040320پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری دریایی28از کارمزد دریافتی42از کارمزد دریافتی
3040330عوارض دریافتی از آزادراهها و بزرگراهها20از عوارض دریافتی30از عوارض دریافتی
3040340سازمانهای توریستی، مؤسسات و دفاتر خدمات ایرانگردی و جهانگردی - در صورت کارمزدی بودن4263
3040350حمل و نقل و پیمانکاری حمل و نقل درون مرزی جاده ای بار و مسافر اعم از شهری و بین شهری(در صورتی که مالک وسیله نقلیه نباشد)- غیرکارمزدی1218
3040360حمل و نقل و پیمانکاری حمل و نقل برون مرزی جاده ای بار و مسافر اعم از شهری و بین شهری(در صورتی که مالک وسیله نقلیه نباشد)- غیرکارمزدی1522.5
3050010انواع هتل، هتل آپارتمان و متل (پنج ستاره)15بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل چهارواحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.22.5بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل شش واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.
3050020انواع هتل، هتل آپارتمان و متل (چهار ستاره)12.5بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.18.75بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل شش واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.
3050030انواع هتل، هتل آپارتمان و متل(سه ستاره)10بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.15بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل شش واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.
3050040انواع هتل، هتل آپارتمان و متل (یک و دو ستاره)9بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.13.5بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل شش واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.
3050050مجتمع های اقامتی913.5
3050060مهمانسرا، مهمانپذیر و مسافر خانه (درجه یک)913.5
3050070مهمانسرا، مهمانپذیر و مسافر خانه (درجه دو)710.5
3050080زائر سرا و پانسیون1421
3050090انواع خوابگاه های وابسته به مراکز آموزشی1827
3050100موسسات دایر کننده خوابگاه های دانشجویی و سایر خوابگاهها و اردوگاهها1827
3060010کافه قنادی (درجه 1)1827
3060020کافه تریا و کافه نان3349.5
3060030 کافی شاپ3349.5
3060040قهوه خانه و چایخانه (با سرو غذا)15تذکر: سرو قلیان 50 از وجوه دریافتی22.5تذکر: سرو قلیان 75 از وجوه دریافتی
3060050قهوه خانه و چایخانه (بدون سرو غذا)10تذکر: سرو قلیان 50 از وجوه دریافتی15تذکر: سرو قلیان 75 از وجوه دریافتی
3060060بوفه داران1319.5
3060070اغذیه فروشی (شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ و ماهی سوخاری، فلافل و نظایر آن)- ممتاز2030
3060080اغذیه فروشی (شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ و ماهی سوخاری، فلافل و نظایر آن)- درجه یک1928.5
3060090اغذیه فروشی (شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ و ماهی سوخاری، فلافل و نظایر آن)- درجه دو و سه1522.5
3060100تالارها و سالنهای پذیرایی- ممتاز18تذکر: سرو قلیان 50 از وجوه دریافتی27تذکر: سرو قلیان 75 از وجوه دریافتی
3060110تالارها و سالنهای پذیرایی- معمولی14تذکر: سرو قلیان 50 از وجوه دریافتی21تذکر: سرو قلیان 75 از وجوه دریافتی
3060120رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس- ممتاز18تذکر: سرو قلیان 50 از وجوه دریافتی27تذکر: سرو قلیان 75 از وجوه دریافتی
3060130رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس- معمولی14تذکر: سرو قلیان 50 از وجوه دریافتی21تذکر: سرو قلیان 75 از وجوه دریافتی
3060140سفره خانه های سنتی- ممتاز20تذکر: سرو قلیان 50 از وجوه دریافتی30تذکر: سرو قلیان 75 از وجوه دریافتی
3060150سفره خانه های سنتی- معمولی15تذکر: سرو قلیان 50 از وجوه دریافتی22.5تذکر: سرو قلیان 75 از وجوه دریافتی
3060160چلوکباب و چلوخورش- ممتاز2030
3060170چلوکباب و چلوخورش- درجه یک1827
3060180چلوکباب و چلوخورش- درجه دو و سه1522.5
3060190جگرکی1827
3060200طباخی1827
3060210کبابی1827
3060220حلیم، آش و غیره1827
3060230تهیه و پخش غذای آماده (بدون داشتن سالن پذیرایی- بیرون بر)- ممتاز2233
3060240تهیه و پخش غذای آماده (بدون داشتن سالن پذیرایی- بیرون بر)- معمولی1218
3060250تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانیها و مجالس مختلف2030
3060260بابت سرو قلیان در قهوه خانه، سفره خانه و ...5075
3060270کافه قنادی (درجه دو)1421
3060280تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانیها و مجالس مختلف (در صورتی که مواد اولیه توسط کارفرما تهیه شود)2537.5
3060290اغذیه فروشی زنجیره ای1827
3070010عدل بندی و بسته بندی انواع کالای داخلی یا بین المللی (حق الزحمه ای)2537.5
3070020پخش دارو، فرآورده های پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی (درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده باشد.)40تذکر: درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده نباشد 65 درصد60تذکر: درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده نباشد 90 درصد
3070030پخش مواد غذایی (درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده باشد.)40تذکر: درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده نباشد 65 درصد60تذکر: درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده نباشد 90 درصد
3070040پخش سایر کالاها و تجهیزات (درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده باشد.)40تذکر: درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده نباشد 65 درصد60تذکر: درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده نباشد 90 درصد
3070050عاملین و نمایندگی فروش انواع خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه موتوری داخلی40از کارمزد یا حق العمل دریافتی60از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3070060عاملین و نمایندگی فروش انواع خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه موتوری خارجی50از کارمزد یا حق العمل دریافتی75از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3070070عاملین و نمایندگی های فروش انواع کالاهای داخلی (به استثنای خودرو)- (حق الزحمه ای)45از کارمزد یا حق العمل دریافتی67.5از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3070080عاملین و نمایندگی های فروش انواع کالاهای خارجی (به استثنای خودرو)- (حق الزحمه ای)55از کارمزد یا حق العمل دریافتی82.5از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3070090حق العملکاری انواع کالا، خدمات و امانتکار تجاری(به غیر از حق العملکار گمرکی)40از حق العمل دریافتی تذکر: معرفی صاحب اصلی کالا توسط حق العملکارو احراز آن توسط مامور رسیدگی کننده در مورد فعالیت این ردیف ضروری می باشد.60از حق العمل دریافتی تذکر: معرفی صاحب اصلی کالا توسط حق العملکارو احراز آن توسط مامور رسیدگی کننده در مورد فعالیت این ردیف ضروری می باشد.
3070100حق العملکار گمرکی برای امور واردات و صادرات30از حق العمل دریافتی تذکر: معرفی صاحب اصلی کالا توسط حق العملکارو احراز آن توسط مامور رسیدگی کننده در مورد فعالیت این ردیف ضروری می باشد.45از حق العمل دریافتی تذکر: معرفی صاحب اصلی کالا توسط حق العملکارو احراز آن توسط مامور رسیدگی کننده در مورد فعالیت این ردیف ضروری می باشد.
3070110دلال یا حق العملکار انواع طلا و ارز -(حق الزحمه ای)70از کارمزد یا حق العمل دریافتیتذکر: درمورد حق العملکار معرفی صاحب اصلی کالا توسط حق العملکارو احراز آن توسط مامور رسیدگی کننده در مورد فعالیت این ردیف ضروری می باشد90از کارمزد یا حق العمل دریافتیتذکر: درمورد حق العملکار معرفی صاحب اصلی کالا توسط حق العملکارو احراز آن توسط مامور رسیدگی کننده در مورد فعالیت این ردیف ضروری می باشد
3070120مشاورین و دلالان املاک (اعم از اجاره، معاملات قطعی یا شرطی)3349.5
3070130نمایشگاه انواع خودروهای سبک و سنگین -(حق الزحمه ای)5075
3070140دلال اتومبیل4872
3070150واسطه گری سایر انواع کالاها و خدمات48از کارمزد یا حق العمل دریافتی72از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3070160عاملین خرید و فروش کالا و خدمات مجاز اینترنتی- کالا و خدمات داخلی35از کارمزد یا حق العمل دریافتی52.5از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3070170عاملین خرید و فروش کالا و خدمات مجاز اینترنتی- کالا و خدمات خارجی45از کارمزد یا حق العمل دریافتی67.5از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3070180نمایندگیهای فروشگاه های زنجیرهای (فرانچایز گیرنده)-کارمزدی22از کارمزد دریافتی33از کارمزد دریافتی
3080010بازاریابی کالاهای خارجی و یا کمیسیونر خارجی75از کارمزد یا حق العمل دریافتی90از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3080020بازاریابی انواع کالا و خدمات داخلی (اعم از حضوری و مجازی)45از کارمزد یا حق العمل دریافتی67.5از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3080030مؤسسات و آژانسهای تبلیغاتی و نمایندگی های بخش انواع آگهی که به انجام فعالیت های رسانه ای اعم از صوتی، تصویری، محیطی، چاپی و خدمات تبلیغ شامل بازاریابی، مشاوره، ساخت و تولید تیزرهای تبلیغاتی و ... فعالیت دارند.3349.5
3080040دفاتر و نمایندگی های پذیرش آگهی روزنامه30از کارمزد یا حق العمل دریافتی45از کارمزد یا حق العمل دریافتی
3080050درآمد اشخاص حقیقی ناشی از همکاری در هر گونه تبلیغات و آگهی7090
3080060مؤسساتی که به کار نمایش یا حراج کالاهای دیگران اشتغال دارند3045
3080070واگذاری غرفه های نمایشگاهی (دست اول)50از اجاره دریافتی تذکر : درمورد واگذاری دست دوم 32 درصد از تفاوت اجاره دریافتی و پرداختی75از اجاره دریافتی تذکر : درمورد واگذاری دست دوم 48 درصد از تفاوت اجاره دریافتی و پرداختی
3080080ارائه کارت های تخفیفی در حوزه خدماتی، رفاهی و درمانی و ...2537.5
3080090درآمد اشخاص حقیقی از طریق هرگونه تبلیغات و آگهی در فضای مجازی، رسانهای، محیطی و …70از درآمد دریافتی90از درآمد دریافتی
3090010مهدکودک و پیش دبستانی15پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط22.5پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط
3090020آموزش ابتدایی12پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط18پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط
3090030آموزش متوسطه (دوره های اول و دوم)18پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط27پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط
3090040هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش18پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط27پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط
3090050دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی18پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط27پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط
3090060مؤسسات آموزش و پرورش افراد استثنایی46
3090070آموزشگاه های تدریس زبان خارجی18پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط27پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط
3090080مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم آرایشگری، گلدوزی ، خیاطی و قالی بافی1827
3090090مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم آرایشگری1827
3090100مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم آواز، موسیقی و نقاشی و سایر فعالیت های هنری3552.5
3090110مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم صنایع دستی2030
3090120مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم بازیگری3552.5
3090130مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم عکاسی و فیلم برداری3552.5
3090140مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم امور رایانه ای، ماشین نویسی، حسابداری، مدیریت و امور اداری2537.5
3090150مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم نقشه برداری و نقشه کشی1827
3090160مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم امور مربوط به الکترونیک، رادیو، تلویزیون، تلفنهای ثابت، همراه و غیره1827
3090170آموزش رباتیک2030
3090180آموزشگاه های تعلیم ساخت طلا و جواهر3045
3090190مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم رانندگی (در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به آموزشگاه باشد)18پس از کسر وجوه پرداختی به مربی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی مربوطه27پس از کسر وجوه پرداختی به مربی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی مربوطه
3090200مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم رانندگی (در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به آموزشگاه نباشد)30پس از کسر سهم مربی و وسیله نقلیه به شرط اعلام ریز مبالغ پرداختی مذکور به اداره امور مالیاتی ذیربط توسط آموزشگاه (در غیر اینصورت ضریب آنان 15 از کل وجوه دریافتی بدون کسر وجوه پرداختی مذکور)45پس از کسر سهم مربی و وسیله نقلیه به شرط اعلام ریز مبالغ پرداختی مذکور به اداره امور مالیاتی ذیربط توسط آموزشگاه (در غیر اینصورت ضریب آنان 22.5 از کل وجوه دریافتی بدون کسر وجوه پرداختی مذکور)
3090210آموزش خلبانی10پس از کسر هزینه های فرودگاهی که به تایید فرودگاه رسیده باشد15پس از کسر هزینه های فرودگاهی که به تایید فرودگاه رسیده باشد
3090220سایر آموزشگاههای علمی آزاد2030
3090230خدمات اخذ پذیرش تحصیلی و مشاوره و راهنمایی در امور تحصیلی5075
3090240مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم رانندگی (صرفا بابت آموزش تئوری)15پس از کسر پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با تائیدیه مرجع مذکور22.5پس از کسر پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با تائیدیه مرجع مذکور
3090250موسسات فرهنگی هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در امر آموزش مهارت های زندگی، پرورش استعداد و خلاقیت و از این قبیل آموزش ها فعالیت دارند.1725.5
3090260کتابخانه ها و سالن های مطالعه2030
3100010چاپخانه ممتاز شامل انواع ماشینهای چاپ (افست، یک رنگ، چندرنگ، دیفتروک، هلیوگراور، روتاتیو، فلکسو و نظایر آنها)1624
3100020چاپخانه افست - درجه یک (دارای ماشینهای بیش از 12 ورق باشد)13تذکر: چنانچه سطح ورق ماشین های افست یک چاپخانه بیش از 60% سطح کل ورقهای آن را تشکیل داده باشد ، حسب مورد از ضریب این ردیف استفاده گردد و در غیر این صورت جزئ چاپخانه مسطح محسوب می گردد.19.5تذکر: چنانچه سطح ورق ماشین های افست یک چاپخانه بیش از 60% سطح کل ورقهای آن را تشکیل داده باشد ، حسب مورد از ضریب این ردیف استفاده گردد و در غیر این صورت جزئ چاپخانه مسطح محسوب می گردد.
3100030چاپخانه افست - درجه دو (دارای ماشینهای 12 ورق و کمتر باشد)10تذکر: چنانچه سطح ورق ماشین های افست یک چاپخانه بیش از 60% سطح کل ورقهای آن را تشکیل داده باشد ، حسب مورد از ضریب این ردیف استفاده گردد و در غیر این صورت جزء چاپخانه مسطح محسوب می گردد.15تذکر: چنانچه سطح ورق ماشین های افست یک چاپخانه بیش از 60% سطح کل ورقهای آن را تشکیل داده باشد ، حسب مورد از ضریب این ردیف استفاده گردد و در غیر این صورت جزء چاپخانه مسطح محسوب می گردد.
3100040چاپخانه مسطح10تذکر: چاپخانه هایی که دارای ماشین آلات غیر اتوماتیک می باشند نصف ضریب این ردیف15تذکر: چاپخانه هایی که دارای ماشین آلات غیر اتوماتیک می باشند نصف ضریب این ردیف
3100050چاپ روی کاغذ نایلون و سلوفان، و پلاستیکی، چوب و پلاستیکی، چوب و غیره1319.5
3100060صحافی بصورت سنتی1015
3100070صحافی بصورت ماشینی1725.5
3100080گراور سازی و لیتوگرافی1015
3100090چاپخانه با دریافت کاغذ و مقوا از سفارش دهنده اقدام به چاپ می نماید30از دستمزد دریافتی45از دستمزد دریافتی
3100100چاپ سیلک اسکرین، عکس برگردان و اوزالید2030
3110010مشاوره در امور حقوقی4567.5
3110020امور وکالت5582.5
3110030کارشناس رسمی دادگستری5075
3110040دفتر اسناد رسمی 30درصد پس از کسر پرداختی به دفتریار پاداش کارکنان دفترخانه و پرداختی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران بابت حق بیمه و بازنشستگی، از کار افتادگی و امور رفاهیو درمانی 45درصد پس از کسر پرداختی به دفتریار پاداش کارکنان دفترخانه و پرداختی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران بابت حق بیمه و بازنشستگی، از کار افتادگیو امور رفاهی و درمانی
3110050دفتر یار اسناد رسمی6090
3110060دفتر ازدواج و طلاق4567.5
3110070مؤسسات حسابداری و حسابرسی60از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی به کادر حسابرسی یا حسابداری موسسه طبق تاییدیه اداره کل امور مالیاتی ذیربط90از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی به کادر حسابرسی یا حسابداری موسسه طبق تاییدیه اداره کل امور مالیاتی ذیربط
3110080حسابدار و حسابرس40از وجوه دریافتی60از وجوه دریافتی
3110090مدیریت، مشاوره و نظارت در امور بانکی، مالی، مالیاتی4567.5
3110100مدیریت، مشاوره و نظارت در امور فنی، مدیریتی و اداری4567.5
3110110خدمات مدیریت، مشاوره و نظارت در سایر امور4567.5
3110120مطالعات فنی، مالی و اقتصادی و تحلیل و امکان سنجی طرح تولید4060
3110130امور کارشناسی (سایر رشته ها)5075
3110140تحقیقات خاک شناسی، کاوش، نمونه برداری و آزمایش خاک2233
3110150مراکز پژوهش و تحقیقات دارویی2537.5
3110160مراکز پژوهش و تحقیقات کشاورزی2537.5
3110170مراکز پژوهش و تحقیقات پزشکی2537.5
3110180مراکز پژوهش و تحقیقات صنعتی2537.5
3110190مراکز پژوهش و تحقیقات علوم اجتماعی2537.5
3110200سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی2537.5
3110210انتقال دانش فنی، دارایی های فکری، تعلیمات و کمکهای فنی مربوطه2537.5
3110220واگذاری انواع حق الامتیاز، موافقت اصولی، مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری توسط دارنده به غیر(به استثناء واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی) - دست اول4567.5
3110230واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی2030
3110240خدمات فتوکپی، پرینت، پرس انواع کارت ها (شناسایی و ...) و امثال آن1218
3110250تألیف، ترجمه، تصنیف، نویسندگی5075
3110260انتشار کتابکد فعالیت شماره 3110260به کد فعالیت شماره 1240150تغییر یافت لذا از نسبت های مندرج در کد 1240150 استفاده گردد.کد فعالیت شماره 3110260به کد فعالیت شماره 1240150تغییر یافت لذا از نسبت های مندرج در کد 1240150 استفاده گردد.
3110270انتشار انواع روزنامه، مجله، نشریات و ژورنالکد فعالیت شماره 3110270به کد فعالیت شماره 1240160تغییر یافت لذا از نسبت های مندرج در کد 1240160 استفاده گرددکد فعالیت شماره 3110270به کد فعالیت شماره 1240160تغییر یافت لذا از نسبت های مندرج در کد 1240160 استفاده گردد
3110280بابت چاپ آگهی در انواع روزنامه، مجله، نشریات و ژورنال2030
3110290دارالترجمه اسناد و مدارک (مترجمین رسمی و غیر رسمی)3045
3110300ارائه خدمات رایانه ای در محیط های نرم افزاری ورد و فتوشاپ نظیر تایپ، طراحی آرم و تبدیل فرمتهای مختلف صوتی و تصویری به یکدیگر2334.5
3110310ارائه خدمات رایانه ای نظیر مشاوره، تهیه نقشه، طرح و یا اجرا و پشتیبانی سیستمهای رایانه ای2030
3110320خدمات برنامه نویسی و پردازش داده ها، تولید و صدور کارت های مغناطیسی2030
3110330طراحی و گرافیک کتاب، پوستر و غیره2030
3110340ارائه خدمات رایانه ای نظیر طراحی و ایجاد محیطهای اطلاعاتی بر روی شبکه های (تولید داخل) و جهانی (طراحی صفحات وب)1421
3110350کافی نت و گیم نت1827
3110360واگذاری حق بهره برداری از معادن از قبیل دریافت اجاره ماهیانه یا پورسانت از مواد استخراجی و یا از طریق دیگر80از وجوه دریافتی90از وجوه دریافتی
3110370متولی امور موقوفه50از اجرت دریافتی75از اجرت دریافتی
3110380واگذاری انواع حق الامتیاز، موافقت اصولی، مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری توسط دارنده به غیر(به استثناء واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی) - دست دوم45پس از کسر وجوه پرداختی بابت تحصیل حق الامتیاز مذکور67.5پس از کسر وجوه پرداختی بابت تحصیل حق الامتیاز مذکور
3120010شرکتهای مهندسین مشاور دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت که در امور مطالعه و تهیه طرح راه و ساختمان، تأسیسات، خاک شناسی و مقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت (عالیه و کارگاهی)، محاسبات فنی و ... فعالیت دارند و دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه گردد1421
3120020سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در امور مطالعه و تهیه طرح راه و ساختمان، تأسیسات، خاک شناسی و مقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت (عالیه و کارگاهی)، محاسبات فنی و ... فعالیت دارند و مشمول ضوابط و تعرفه های سازمان مدیریت نمی باشند2030
3120030شرکتهای مهندسی مشاور که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت دارند (به استثناء نظارت عالیه و کارگاهی) و مطابقت عملیات اجرایی را با پروانه، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی پروژه گواهی نماید3654
3120040اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در انجام مطالعه، تهیه طرح، نقشه و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی فعالیت دارند2030
3120050پیمانکاری امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی (در صورتی که کل مصالح و لوازم مورد نیاز و هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود)- دست اول12تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.18تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد سه واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
3120060پیمانکاری امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی (در صورتی که کل مصالح و لوازم مورد نیاز و هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود)- دست دوم11تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.16.5تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد سه واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
3120070پیمانکاری امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی( در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود و مابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود) - دست اول20تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.30تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد سه واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
3120080پیمانکاری امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی ( در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود و مابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود)- دست دوم18تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.27تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد سه واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
3120090پیمانکاری امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی (در صورتی که تأمین مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز و هزینه های اجرای پروژه توسط کارفرما تأمین گردد و پیمانکار صرفا بابت انجام مدیریت و سرپرستی فنی و اجرایی پروژه، از کارفرما حق الزحمه و یا دستمزد دریافت نماید (پیمان مدیریت)32تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات مجریان ذیصلاح که فعالیت موضوع این بند را انجام می دهند از نسبت سود این بند استفاده گردد48تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات مجریان ذیصلاح که فعالیت موضوع این بند را انجام می دهند از نسبت سود این بند استفاده گردد
3120100پیمانکاری امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی توسط پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند (در صورتی که کل مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز و هزینه اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود)1522.5
3120110پیمانکاری امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی توسط پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند (در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود و مابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود.)1725.5
3120120معمار ساختمان که فقط اجرت ساخت دریافت می دارد.1827
3120130ارائه خدمات مرتبط با فعالیتهای آتش نشانی و آموزش اطفاء حریق1827
3120140نقاشی، رنگ آمیزی انواع ساختمان و کف سابی انواع ساختمان2030
3120150سیم کشی الکتریکی و برقکار ساختمان2537.5
3120160آسفالت کاری و ایزولاسیون انواع ساختمان و تأسیسات1624
3120170تجهیز، نوسازی و آماده سازی اراضی شهری، کشاورزی و روستایی (در صورتی که کل مصالح و لوازم مورد نیاز و هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود)1218
3120180تجهیز، نوسازی و آماده سازی اراضی شهری، کشاورزی و روستایی (در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود و مابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود)2030
3120190مبخ کوبی، نقشه کشی و خط کشی جاده و خیابان، تعمیر، بازسازی و نصب علائم رانندگی و گاردریل1827
3120200تهیه طرح بهره برداری از معادن و مشاوره فنی3045
3120210حفاری، آتشباری و انفجار معدن1522.5
3120220حفر انواع چاه و قنات12از اجرت دریافتی18از اجرت دریافتی
3120230لایروبی قنات، رودخانه، سد و نظایر آنها14از اجرت دریافتی21از اجرت دریافتی
3120240خدمات رادیوگرافی و نشت یابی، تست مخازن و تعمیرات تأسیسات مختلف نفتی و گازی1827
3120250خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تأسیسات مکانیکی ساختمان1827
3120260خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تأسیسات برقی و الکترونیکی، سمعی و بصری و مخابراتی1827
3120270خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تجهیزات طبی، آزمایشگاهی و بیمارستانی1827
3120280سایر خدمات مربوط به نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تجهیزات و تأسیسات1827
3120290ساخت و فروش انواع ساختمان ها 15درصد از وجوه دریافتی پس از کسر ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده 64 ق.م.م تعیین شده یا ارزش خرید عرصه، هر کدام که بیشترباشدتذکر1: ساختمان های در حال ساخت و ناتمام متناسب با میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله مشمول نرخ این ردیف می شود. تذکر 2: نسبت سود ساخت و فروش ساختمان ها در بافت های فرسوده معادل 60 درصد نسبت سود این ردیف محاسبه می شود. 15درصد از وجوه دریافتی پس از کسر ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده ق.م.م تعیین شده یا 64 ارزش خرید عرصه، هرکدام که بیشتر باشدتذکر1: ساختمان های در حال ساخت و ناتمام متناسب با میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله مشمول نرخ این ردیف می شود. تذکر 2: نسبت سود ساخت و فروش ساختمان ها در بافت های فرسوده معادل 60 درصد نسبت سود این ردیف محاسبه می شود.
3120300قالب بندی ساختمان2537.5
3120310آسفالت کاری و ایزولاسیون انواع ساختمان و تأسیسات - صرفا اجرت بگیر2537.5
3120320حفاری و شمع ریزی با دستگاه های هیدرولیکی 18 درصد1624
3120330مهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت دارند (به استثناء نظارت عالیه و کارگاهی) - دارای دفتر کار3654
3120340مهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت دارند (به استثناء نظارت عالیه و کارگاهی) - فاقد دفتر کار4567.5
3120350اشخاص حقیقی که در امور مطالعه و تهیه طرح راه و ساختمان، تأسیسات، خاک شناسی و مقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت (عالیه و کارگاهی)، محاسبات فنی و ... فعالیت دارند و مشمول ضوابط و تعرفه های سازمان مدیریت نمی باشند- دارای دفتر کار2030
3120360اشخاص حقیقی که در امور مطالعه و تهیه طرح راه و ساختمان، تأسیسات، خاک شناسی و مقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت (عالیه و کارگاهی)، محاسبات فنی و ... فعالیت دارند و مشمول ضوابط و تعرفه های سازمان مدیریت نمی باشند- بدون دفتر کار3045
3120370اشخاص حقیقی که در انجام مطالعه، تهیه طرح، نقشه و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی فعالیت دارند - دارای دفتر کار2030
3120380اشخاص حقیقی که در انجام مطالعه، تهیه طرح، نقشه و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی فعالیت دارند - بدون دفتر کار3045
3130010مؤسسات کاریابی و مشاوره در امور کاریابی3552.5
3130020شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی که در چارچوب اساسنامه (که به تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می رسد) فعالیت می نمایند1015
3130030شرکتهای تأمین نیروی انسانی که فعالیت آنها با مجوز از مراجع ذیصلاح و تحت نظارت انجمن صنفی کارفرمایی خدمات خانگی بوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه درخصوص بیمه و دستمزد پرسنل شاغل خود اقدام نمایند913.5
3130040موسسات تأمین نیروی کار خدماتی، پشتیبانی، نگهبانی، آشپزخانه، حمل و نقل و ...1319.5
3130050مؤسساتی که متخصصین فنی در اختیار شرکتها و کارخانجات قرار می دهند50از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی به متخصصین طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط75از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی به متخصصین طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط
3130060برگزاری آزمونهای استخدامی، آزمایشی، آموزشی و نظایر آنها30از وجوه دریافتی45از وجوه دریافتی
3130070موسسات تأمین نیروی کار خدماتی، پشتیبانی، نگهبانی، آشپزخانه، حمل و نقل و ... - در صورت کارمزدی بودن3552.5
3140010تئاتر و تماشاخانه15پس از کسر عوارض شهرداری22.5پس از کسر عوارض شهرداری
3140020سینما- ممتاز11پس از کسر عوارض شهرداری16.5پس از کسر عوارض شهرداری
3140030سینما - درجه یک9پس از کسر عوارض شهرداری13.5پس از کسر عوارض شهرداری
3140040سینما- درجه دو و سه7پس از کسر عوارض شهرداری10.5پس از کسر عوارض شهرداری
3140050انواع باشگاه های ورزشی2537.5
3140060انواع استادیوم های ورزشی2537.5
3140070موسسات و تیم های ورزشی2537.5
3140080مربیان و کادر فنی رشته فوتبال - داخلی4567.5
3140090مربیان و کادر فنی رشته فوتبال - خارجی5075
3140100مربیان و کادر فنی رشته های والیبال و بسکتبال- داخلی4060
3140110مربیان و کادر فنی رشته های والیبال و بسکتبال- خارجی4567.5
3140120مربیان و کادر فنی سایر رشته های ورزشی- داخلی3552.5
3140130مربیان و کادر فنی سایر رشته های ورزشی - خارجی4060
3140140ورزشکاران رشته فوتبال- داخلی5075
3140150ورزشکاران رشته فوتبال- خارجی6090
3140160ورزشکاران رشته های والیبال و بسکتبال- داخلی4060
3140170ورزشکاران رشته های والیبال و بسکتبال- خارجی5075
3140180ورزشکاران سایر رشته های ورزشی- داخلی3552.5
3140190ورزشکاران سایر رشته های ورزشی- خارجی4567.5
3140200استخر، سونا و جکوزی و سایر مجموعه های آبی- درجه یک3552.5
3140210استخر، سونا و جکوزی و سایر مجموعه های آبی- درجه دو2537.5
3140220انواع سالن ماساژ (برقی)4567.5
3140230انواع سالن ماساژ (غیر برقی)2233
3140240تفرجگاهها، اماکن تفریحی و غارها40از فروش بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی60از فروش بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
3140250مجموعه بازی کودکان و شهربازی30از فروش بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی45از فروش بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
3140260کلوپهای تفریحی (به جز گیم نت)40از فروش بلیط اعم از ورودی وسایل تفریحی داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی60از فروش بلیط اعم از ورودی وسایل تفریحی داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
3140270باغ وحش34.5
3140280موزه ها و اماکن تاریخی، مناطق حفاظت شده و نظایر آنها30از وجوه دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی45از وجوه دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی
3140290چشمه های آب گرم و معدنی30از وجود دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی45از وجود دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی
3140300تله کابین و امثال آن2030
3140310سینما (بابت پخش آگهی)6090
3140320باشگاه های پاتیناژ، بولینگ و نظایر آنها5075
3140330اشخاصی که به نگهداری و نمایش حیوانات اشتغال دارند1015
3150010متخصص اطفال18از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب27از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150020فوق تخصص قلب کودکان28از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب42از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150030فوق تخصص گوارش و اعصاب کودکان26از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب39از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150040فوق تخصص کودکان شامل: عفونی، ایمونولوژی و آلرژی، نفرولوژی، غدد و متابولیسم، هماتولوژی و آنکولوژی، ریه، روماتولوژی و فوق تخصص نوزادان24از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب36از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150050متخصص داخلی، عفونی و بیماریهای گرمسیری20از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب30از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150060فوق تخصص گوارش و کبد30از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب45از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150070فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم، هماتولوژی و آنکولوژی، نفرولوژی، ریه، روماتولوژی30از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب45از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150080متخصص پوست ومو28از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب42از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150090فلوشیپ های مربوط به پوست ومو30از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب45از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150100متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ ام اس27از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب40.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150110 فوق تخصص مغز و اعصاب، الکترومیوگرافی و هدایت عصبی محیطی و سایر فلوشیپ های مربوط30از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب45از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150120متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک)25از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب37.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150130فلوشیپ و فوق تخصص اعصاب و روان27از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب40.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150140متخصص قلب و عروق و فلوشیپ های مربوط26از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب39از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150150متخصص طباورژانس، پزشکی اجتماعی، طب کار و ....25از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب37.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150160متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی28از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب42از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150170متخصص بیهوشی28از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب42از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150180فـلوشیپ درد، مـراقـبـت های ویژه (ICU)، بیهوشی قلب و بیهوشی جراحی مغز و اعصاب33 از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب49.5 از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150190سایر متخصصین (غیر جراح)25از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب37.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150200سایر فوق تخصص ها (غیر جراح)30از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب45از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150210متخصص جراحی عمومی28از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب42از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150220فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی40از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب60از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150230فوق تخصص جراحی کودکان26از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب39از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150240فوق تخصص های جراحی قلب و عروق، پیوند اعضاء، عروق و تروما، توراکس (قفسه سینه) و فلوشیپ های مربوط35از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب52.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150250متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن32از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب48از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150260 فوق تخصص و فلوشیپ های مربوط به گوش و حلق و بینی35از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب52.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150270متخصص ارتوپدی33از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب49.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150280فوق تخصص ارتوپدی و فلوشیپ های زانو، ستون فقرات، دست و ...36از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب54از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150290متخصص چشم32از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب48از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150300فوق تخصص و فلوشیپ های چشم35از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب52.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150310متخصص جراحی مغز و اعصاب34از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب51از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150320فلوشیپ جراحی قائده جمجمه، استریوتاکسی33از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب49.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150330متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)34از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب51از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150340فوق تخصص و فلوشیپ های مربوط به کلیه و مجاری ادراری35از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب52.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150350متخصص زنان و زایمان و نازایی30از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب45از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150360فوق تخصص و فلوشیپ های مربوط به زنان و زایمان و نازایی35از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب52.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150370سایر متخصصین (جراح)30از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب45از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150380سایر فوق تخصص ها (جراح) و فلوشیپ ها35از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب52.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150390انجام هر گونه عمل جراحی زیبایی (غیرترمیمی) و کاشت مو و ابرو در مطب6090
3150400انجام کاشت مو و ابرو در مراکز درمانی2537.5
3150410پزشکان عمومی15از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی نظیر درمان ترک اعتیاد و ... در مطب22.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی نظیر درمان ترک اعتیاد و ... در مطب
3150420پزشکان داروساز15از وجوه دریافتی22.5از وجوه دریافتی
3150430کایروپرکتیکر (پزشک کایروپراکتیک)22از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب33از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3150440پزشکان طب سنتی و مکمل (طب سوزنی، هومیوپاتی و...)22از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب تذکر: بابت فروش داروهای گیاهی توسط پزشکان طب سنتی در مطب از نسبت سود 16 درصد استفاده شود.33از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب تذکر: بابت فروش داروهای گیاهی توسط پزشکان طب سنتی در مطب از نسبت سود 21 درصد استفاده شود.
3150450دندانپزشکان عمومی25از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب37.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب
3150460متخصص بیماری های دهان و تشخیص و دندانپزشکی جامعه نگر27از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب40.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب
3150470متخصص دندانپزشکی اطفال26از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب39از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب
3150480متخصص درمان ریشه، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و جراحی لثه (پریو)34از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب51از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب
3150490متخصص ارتودنسی36از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب54از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب
3150500متخصص پروتزهای دندانی38از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب57از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب
3150510متخصص جراحی دهان و فک و صورت42از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب63از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی در مطب
3150520کارکرد پزشکان، دندانپزشکان ، پیراپزشکان، مشاوران روانشناسی، روان درمانی ، تغذیه و رژیم درمانی و... در مراکز درمانی (اعم از بیمارستان،درمانگاه و ...) - در صورت ارائه قرارداد و اسناد و مدارک مثبته درآمدی و عدم ارائه اسناد و مدارک هزینه ها4567.5
3150530کارکرد پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، مشاوران روانشناسی، روان درمانی، تغذیه و رژیم درمانی و ... در مراکز درمانی (اعم از بیمارستان، درمانگاه و ...)- در صورت عدم ارائه قرارداد و اسناد و مدارک مثبته5075
3150540سایر اعمال زیبایی (به غیر از کاشت مو) در کلینیک یا مراکز درمانی4567.5
3160010بیمارستان- درجه یک11از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال دو واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.16.5از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال سه واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.
3160020بیمارستان - درجه دو8.5از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال دو واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.12.75از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال سه واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.
3160030بیمارستان - درجه سه و چهار7.5از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال دو واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.11.25از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال سه واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.
3160040درمانگاه خصوصی (دی کلینیک و مراکز جراحی محدود) که دارای تخت بیمارستانی،اورژانس،بخش های تخصصی،جراحی و پاراکلینیکی16از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال سه واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.24از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال 5 واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.
3160050درمانگاه خصوصی (پلی کلینیک) در صورتی که دارای اورژانس، بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد.14از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال سه واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.21از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال 5 واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.
3160060درمانگاه خصوصی (پلی کلینیک) در صورتی که فاقد اورژانس، بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد.12از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال سه واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.18از کل وجوه دریافتی تذکر: در صورت عدم اعلام وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه و حق العلاج به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی ذی ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال 5 واحد افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه گردد.
3160070درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان (خدمات تشخیصی، مشاوره ای و درمانی سرپائی)2030
3160080کلینیکهای دندانپزشکی2537.5
3160090کلینیکهای پوست و موبه کد های 3150400 و 3150540رجوع شود.به کد های 3150400 و 3150540رجوع شود.
3160100کلینیک های چشم پزشکی4060
3160110مراکز خدمات درمانی ناباروری1725.5
3160120مراکز تصویربرداری ارائه دهنده خدمات رادیولوژی، ماموگرافی، سی تی اسکن و ام آر آی1319.5
3160130سونوگرافی2030
3160140مراکز رادیوتراپی، شیمی درمانی، پزشکی هسته ای و سزیم تراپی1421
3160150آندوسکوپی، سنگ شکن2639
3160160سایر فعالیت های پاراکلینیکی نظیر اکوکاردیوگرافی، سنجش تراکم استخوان، نوار مغز،نوار قلب ، تست ورزش و ...2639
3160170آزمایشگاههای تشخیص طبی1218
3160180رادیولوژی دندان (پانورکس)2030
3170010دامپزشکان2030
3170020بیمارستانها، کلینیکها و مؤسسات درمانی دامپزشکی2030
3170030کلینیک حیوانات خانگی3552.5
3180010فیزیوتراپی توانبخشی1725.5
3180020اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که اداره بخشهای پاراکلینیکی ، آزمایشگاهی، تخصصی و... را در مراکز امور درمان به عهده دارند (در صورتی که پرداخت هزینه پرسنل، خرید دارو، مواد مصرفی، تعمیرات وسایل و تجهیزات طبق قرارداد به عهده اداره کنندگان باشد)2030
3180030اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که اداره بخشهای پاراکلینیکی، آزمایشگاهی، تخصصی و ... را در مراکز امور درمان به عهده دارند (درصورتی که تأمین هزینه های پرسنل، خرید دارو، مواد مصرفی، تعمیرات وسایل و تجهیزات به عهده مراکز تشخیص ودرمان بوده و اداره کنندگان طبق قرارداد از این بابت هزینه ای پرداخت نکنند)6090
3180040مراکز ترک اعتیاد و بازتوانی معتادان2030
3180050کمک دندانپزشک تجربی2233
3180060مامایی15از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب22.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب
3180070لابراتوار دندانسازی و دندانساز تجربی2131.5
3180080بینایی سنجی18از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوط27از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوط
3180090شنوایی سنجی، کار درمانی و گفتار درمانی15از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوط22.5از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوط
3180100مشاوره، روان درمانی، روانشناسی2639
3180110مشاوره تغذیه و رژیم درمانی2842
3180120مراکز نگهداری معلولین و سالمندان و خدمات مددکاری اجتماعی1015
3180130مشاوره و ارائه کلیه خدمات پرستاری، پزشکی و توانبخشی در منزل2537.5
3180140تزریقات و پانسمان و واکسیناسیون3045
3180150ارائه خدمات آمبولانس و فوریتهای پزشکی مربوط3045
3180160گیاه پزشکان، مؤسسات و کلینیکهای گیاه پزشکی و سایر امور مرتبط با مهندسی کشاورزی20از وجوه دریافتی30از وجوه دریافتی
3180170پایگاه های سلامت که وظیفه مراقبت های اولیه سلامت را به عهده دارند1015
3190010کارگردان2842
3190020مدیر تولید فیلم، مدیر تدارکات، مدیر دوبلاژ، مدیر فیلم برداری، مدیر هنری، مجری طرح، دبیر و مدیر اجرایی مراسم سینمایی3045
3190030بازیگر تئاتر و سینما3045
3190040فیلمنامه نویس2030
3190050گویندگی، سخنرانی، مداحی و نظایر آنها4060
3190060تصویربردار، فیلمبردار، عکاس صحنه و پشت صحنه انواع فیلم و سریال2537.5
3190070صداگذار و صدابردار انواع فیلم و سریال2537.5
3190080چهره پرداز و گریمور انواع فیلم و سریال2537.5
3190090نورپرداز و دکوراتور (طراح صحنه و لباس، فنی و مجری طرح صحنه)2537.5
3190100 بدلکار2537.5
3190110 نوازنده و آهنگساز انواع فیلم و سریال2537.5
3190120مجری جشنواره های سینمایی و گوینده (دوبلور) انواع فیلم و سریال2537.5
3190130جلوه های ویژه (بصری، کامپیوتری و میدانی) انواع فیلم و سریال2537.5
3190140منشی صحنه، تدوینگر (مونتور)، انیماتور، منتقد، تبلیغات انواع فیلم و سریال2537.5
3190150دستیاران تصویربردار، فیلمبردار، صداگذار، صدابردار، چهره پرداز، نورپرداز، دکوراتور، جلوه های ویژه و ...2030
3190160تکثیر و توزیع نسخ نمایش فیلم خانگی (ویدئو خانگی)1218
3190170توزیع کننده فیلمهای سینمایی (دفاتر پخش)1218
3190180فیلمبرداری، صداگذاری، میکس و مونتاژ انواع فیلم از مجالس عمومی یا خصوصی3045
3190190اجرای نمایش، آواز، حرکات موزون، سیرک، شعبده بازی و نظایر آنها4060
3190200اجرای کنسرت موسیقی4060
3190210عکاسی - درجه یک1218
3190220عکاسی - درجه دو812
3190230چاپ و ظهور انواع عکس و فیلم2537.5
3190240دستیاران مدیر تولید فیلم، مدیر تدارکات، مدیر دوبلاژ، مدیر فیلم برداری، مدیر هنری، مجری طرح، دبیر و مدیر اجرایی مراسم سینمایی2030
3190250انتشار آثار دیداری و شنیداری در فضای مجازی1522.5
3200010آرایشگاه مردانه- ممتاز40تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 50 درصد از وجوه دریافتی60تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 75 درصد از وجوه دریافتی
3200020آرایشگاه مردانه- درجه یک30تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 50 درصد از وجوه دریافتی45تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 75 درصد از وجوه دریافتی
3200030آرایشگاه مردانه- درجه دو و غیره25تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 50 درصد از وجوه دریافتی37.5تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 75 درصد از وجوه دریافتی
3200040آرایشگاه زنانه - ممتاز45تدکر 1: بابت انجام خدمات اپیلاسیون، کاشت ناخن، اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)، پاکسازی پوست و نظایر آن 55 درصد از وجوه دریافتی تذکر 2: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران60 درصد از وجوه دریافتی67.5تدکر 1: بابت انجام خدمات اپیلاسیون، کاشت ناخن، اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)، پاکسازی پوست و نظایر آن 83 درصد از وجوه دریافتی؛تذکر 2: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران90 درصد از وجوه دریافتی
3200050آرایشگاه زنانه - درجه یک35تدکر 1: بابت انجام خدمات اپیلاسیون، کاشت ناخن، اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)، پاکسازی پوست و نظایر آن 55 درصد از وجوه دریافتی تذکر 2: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران60 درصد از وجوه دریافتی52.5تدکر 1: بابت انجام خدمات اپیلاسیون، کاشت ناخن، اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)، پاکسازی پوست و نظایر آن 83 درصد از وجوه دریافتی ؛ تذکر 2: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 90 درصد از وجوه دریافتی
3200060آرایشگاه زنانه - درجه دو و غیره25تدکر 1: بابت انجام خدمات اپیلاسیون، کاشت ناخن، اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)، پاکسازی پوست و نظایر آن 55 درصد از وجوه دریافتی تذکر 2: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران60 درصد از وجوه دریافتی37.5تدکر 1: بابت انجام خدمات اپیلاسیون، کاشت ناخن، اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)، پاکسازی پوست و نظایر آن 83 درصد از وجوه دریافتی ؛ تذکر 2: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران90 درصد از وجوه دریافتی
3200070گرمابه34.5
3200080لباس شویی، خشک شویی و اتوشویی، سفید شویی و آب شویی، مبل شویی، پرده شویی1319.5
3200090قالی شویی2030
3210010تنظیم و میزان فرمان، فنرسازی، جلوبندی فنرسازی، جلوبندی و تعمیر و مکانیک انواع خودرو و نیز تعمیر و تعویض لوازم و قطعات مربوطه25از اجرت دریافتی و 9.5 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه37.5از اجرت دریافتی و 12.3 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه
3210020گازسوز نمودن انواع خودرو25از اجرت دریافتی و 9.5 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه37.5از اجرت دریافتی و 12.3 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه
3210030آهنگری، تراشکاری، جوشکاری، صافکاری، قیرپاشی و نقاشی قسمتهای مختلف انواع خودرو25از اجرت دریافتی و 9.5 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه37.5از اجرت دریافتی و 12.3 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه
3210040تعویض روغن و فیلتر، تنظیم باد و پنچرگیری و سایر خدمات مشابه انواع وسائط نقلیه22از اجرت دریافتی و بابت فروش انواع لاستیک تولید داخل، وارداتی و مستعمل به ترتیب از ضریب 4.6 درصد، 6.7 درصد و 2.4 درصد و بابت فروش سایر لوازم و قطعات مصرفی از ضریب 9.5 درصد استفاده شود.33از اجرت دریافتی و بابت فروش انواع لاستیک تولید داخل، وارداتی و مستعمل به ترتیب از ضریب 6 درصد، 8.7 درصد و 3.1 درصد و بابت فروش سایر لوازم و قطعات مصرفی از ضریب 12.3 درصد استفاده شود.
3210050خدمات تعمیر و نصب و تعویض انواع باتری، دینام و برق اتومبیل و ماشین آلات25از اجرت دریافتی و بابت فروش انواع باتری تولید داخل، وارداتی و مستعمل به ترتیب از ضریب 8 درصد، 17.6 درصد و 6 درصد و بابت فروش سایر لوازم و قطعات مصرفی از ضریب 9.5 درصد استفاده شود.37.5از اجرت دریافتی و بابت فروش انواع باتری تولید داخل، وارداتی و مستعمل به ترتیب از ضریب 10.4 درصد، 22.8 درصد و 7.8 درصد و بابت فروش سایر لوازم و قطعات مصرفی از ضریب 9.5 درصد استفاده شود.
3210060خدمات مربوط به نصب و تعمیر رادیو پخش، دزدگیر و غیره25از اجرت دریافتی و 10.7درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه37.5از اجرت دریافتی و 13.9درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه
3210070تشک دوزی و تودوزی انواع خودرو20از اجرت دریافتی و 13.6درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه30از اجرت دریافتی و 17.6درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه
3210080تعمیر انواع دوچرخه و سه چرخه (اعم از موتوری و غیر موتوری)23از اجرت دریافتی و 8.5 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه34.5از اجرت دریافتی و 11 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه
3210090تعمیر و سرویس انواع ماشین آلات کشاورزی25از اجرت دریافتی و 8.5 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه37.5از اجرت دریافتی و 11 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه
3210100تعمیر و سرویس انواع ماشین آلات راهسازی و ساختمانی25از اجرت دریافتی و 8.5 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه37.5از اجرت دریافتی و 11 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه
3210110تعمیر و سرویس انواع ماشین آلات صنعتی، نساجی، چاپ و غیره25از اجرت دریافتی و 8.5 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه37.5از اجرت دریافتی و 11 درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه
3210120تعمیرگاههای مجاز انواع خودروهای سبک و سنگین (خودروهای تولید و مونتاژداخل)22از اجرت دریافتی و بابت فروش لوازم و قطعات مربوطه 9.5 درصد ؛ تذکر: نسبت به آن قسمت از اجناسی که از شرکتهای طرف قرارداد طبق مقررات مربوط دریافت و توزیع می گردد 50 از کارمزد، سود یا تخفیف دریافتی33از اجرت دریافتی و بابت فروش لوازم و قطعات مربوطه 12.3 درصد ؛ تذکر: نسبت به آن قسمت از اجناسی که از شرکتهای طرف قرارداد طبق مقررات مربوط دریافت و توزیع می گردد 75 از کارمزد، سود یا تخفیف دریافتی
3210130تعمیرگاههای مجاز انواع خودروهای سبک و سنگین 28از اجرت دریافتی و بابت فروش لوازم و قطعات مربوطه 9.5 درصد ؛ تذکر: نسبت به آن قسمت از اجناسی که از شرکتهای طرف قرارداد طبق مقررات مربوط دریافت و توزیع می گردد 50 از کارمزد، سود یا تخفیف دریافتی42از اجرت دریافتی و بابت فروش لوازم و قطعات مربوطه 12.3 درصد ؛ تذکر: نسبت به آن قسمت از اجناسی که از شرکتهای طرف قرارداد طبق مقررات مربوط دریافت و توزیع می گردد 75درصد از کارمزد، سود یا تخفیف دریافتی
3210140اتو کارواش و شستشوی اتومبیل2334.5
3210150تعمیرگاههای انواع وسایل نقلیه و ماشین آلات که از واحدهای داخلی خود پورسانت دریافت می کنند4060
3210160سایر خدمات تعمیر، سرویس، بازسازی، نصب و راه اندازی (غیر مذکور در این مجموعه)25از اجرت دریافتی37.5
3210170نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری، سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی انواع رایانه و ماشین های اداری25از اجرت دریافتی37.5
3210180تعمیر، سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی انواع تلفن همراه25از اجرت دریافتی37.5
3210190تعمیر، سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی انواع آسانسور و پله برقی22از اجرت دریافتی33
3210200تعمیر کننده، مخراج کار، مرصع کار و قلمزن انواع طلا و جواهر25از اجرت دریافتی37.5
3210210تعمیر و سرویس انواع لوازم خانگی برقی نظیریخچال، فریزر،آب سردکن،ماشین لباس شویی و ظرفشویی،بخاری و شومینه، اجاق گاز،آب گرمکن،انواع کولر، انواع تلوزیون، رادیو و ضبطو سایر دستگاه های صوتی و تصویری، جاروبرقی، اتو، انواع لوازم آرایشی برقی، چرخ گوشت، مخلوط کن، سماور و پنکه و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی مربوط2030
3210220تعمیرکار انواع کیف و کفش1624
3210230تعمیر کننده عینک2537.5
3210240نصاب انواع کاغذ دیواری2537.5
3210250نصاب انواع شیشه2537.5
3210260نصاب انواع کابینت (چوبی، ام دی اف، و ...)2537.5
3210270تعمیر و بازسازی انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر1421
3210280تعمیر کننده انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه2030
3210290تعمیر کننده انواع کشتی و لنج25تذکر: بابت فروش لوازم 10.3 درصد37.5تذکر: بابت فروش لوازم 13.4 درصد
3210300تعمیر کننده انواع قایق (اعم از تفریحی، ورزشی و غیره)25تذکر: بابت فروش لوازم 10.3 درصد37.5تذکر: بابت فروش لوازم 13.4 درصد
3210310تعمیر کننده انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا25تذکر: بابت فروش لوازم 8.5 درصد37.5تذکر: بابت فروش لوازم 11 درصد
3210320تعمیر کننده انواع هواپیما و هلی کوپتر25تذکر: بابت فروش لوازم 8.5 درصد37.5تذکر: بابت فروش لوازم 11 درصد
3210330تعمیر کننده انواع گلایدر، کایت و بالون25تذکر: بابت فروش لوازم 8.5 درصد37.5تذکر: بابت فروش لوازم 11 درصد
3210340تعمیر کننده انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک، جرثقیل، نقاله25تذکر: بابت فروش لوازم 10 درصد37.5تذکر: بابت فروش لوازم 13 درصد
3210350 شارژکننده انواع ریبون، تونر و کارتریج24 از اجرت دریافتی36 از اجرت دریافتی
3210360تعمیر کننده انواع ژنراتور و موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور25تذکر: بابت فروش قطعات و لوازم مربوطه 8 درصد37.5تذکر: بابت فروش قطعات و لوازم مربوطه 12 درصد
3210370تعمیر و نصب انواع دزدگیر، سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده و مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی22 از اجرت دریافتی33 از اجرت دریافتی
3210380تعمیر انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی، انواع گوشی تلفن (به غیر از تلفن همراه)28 از اجرت دریافتی42 از اجرت دریافتی
3210390تعمیر و سرویس کننده انواع ساعت20 از اجرت دریافتی30 از اجرت دریافتی
3210400نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری و سرویس کننده انواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج25 از اجرت دریافتی37.5 از اجرت دریافتی
3210410نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری و سرویس کننده انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، دیگ و ماشین بخار25 از اجرت دریافتی37.5 از اجرت دریافتی
3210420نصب، راه اندازی و تعمیر انواع دستگاه تصفیه آب25 از اجرت دریافتی37.5 از اجرت دریافتی
3210430تعمیر کننده ادوات و وسایل موسیقی و موزیک25 از اجرت دریافتی37.5 از اجرت دریافتی
3210440تعمیر کننده انواع چتر و عصا25 از اجرت دریافتی37.5 از اجرت دریافتی
3210450نصب کننده قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل2537.5
3210460تعمیر کننده و نصاب انواع دستگاه های استخراج رمز دارایی (ماینر)2537.5
3220010پرکنی، شستشو و خشک کردن پر2537.5
3220020جمع آوری شیر (کارمزدی)34.5
3220030کارخانجات و کارگاه های ذرت خشک کنی، برنج و شالی کوبی69
3220040پرکننده سیلندر و کپسولهای گاز مایع57.5
3220050جایگاههای سوختگیری فرآورده های نفتی15تذکر: بابت فروش انواع مکملها، روغن، ضدیخ و غیره از ضریب 9.5 از وجوه دریافتی استفاده شود22.5تذکر: بابت فروش انواع مکملها، روغن، ضدیخ و غیره از ضریب 12.3 از وجوه دریافتی استفاده شود
3220060جایگاه سوختگیری گازی و CNG (کارمزدی)15تذکر: بابت فروش انواع مکملها، روغن، ضدیخ و غیره از ضریب 9.5 از وجوه دریافتی استفاده شود22.5تذکر: بابت فروش انواع مکملها، روغن، ضدیخ و غیره از ضریب 12.3 از وجوه دریافتی استفاده شود
3220070سوخت رسانی به انواع کشتی، قطار و هواپیما46
3220080پرکننده بالک گلیسیرین، استون و غیره1421
3220090پرکننده کپسول آتش نشانی1218
3220100خیاط زنانه و امور جانبی مربوطه (صرفا اجرت بگیر) - ممتاز32تذکر: بابت تعمیرات لباس 12 درصد48تذکر: بابت تعمیرات لباس 18 درصد
3220110خیاط زنانه و امور جانبی مربوطه (صرفا اجرت بگیر) - درجه یک22تذکر: بابت تعمیرات لباس 12 درصد33تذکر: بابت تعمیرات لباس 18 درصد
3220120خیاط زنانه و امورجانبی مربوطه (صرفا اجرت بگیر) - درجه دو و غیره19تذکر: بابت تعمیرات لباس 12 درصد28.5تذکر: بابت تعمیرات لباس 18 درصد
3220130خیاط مردانه و امور جانبی مربوطه (صرفا اجرت بگیر) - ممتاز27تذکر: بابت تعمیرات لباس 12 درصد40.5تذکر: بابت تعمیرات لباس 18 درصد
3220140خیاط مردانه و امور جانبی مربوطه (صرفا اجرت بگیر) - درجه یک14تذکر: بابت تعمیرات لباس 12 درصد21تذکر: بابت تعمیرات لباس 18 درصد
3220150خیاط مردانه و امور جانبی مربوطه (صرفا اجرت بگیر) - درجه دو و غیره11تذکر: بابت تعمیرات لباس 12 درصد16.5تذکر: بابت تعمیرات لباس 18 درصد
3220160لحاف دوزی20از اجرت دریافتی30از اجرت دریافتی
3220170دارکشی، رفوگری، ورکارگری و پرداخت قالی15از اجرت دریافتی22.5از اجرت دریافتی
3220180ارائه خدمات نرم افزاری پس از فروش، خدمات پشتیبانی و مشاوره2334.5
3220190خاکشویان طلا2030
3220200تعیین کننده عیار طلا (ری گیر)، جواهر و نقره5075
3220210کلید ساز1421
3220220تابلو نویسی و پرده نویسی20از اجرت دریافتی30از اجرت دریافتی
3220230کرایه دهنده انواع لوازم خانگی، منزل و ظروف3045
3220240عملیات غواصی و کمک و نجات1522.5
3220250انجام خدمات شهری نظیر جمع آوری زباله، نماشویی، شستن معابر، ساختمانها و جداول سطح شهر و سایر خدمات مشابه1624
3220260انجام خدمات فضای سبز نظیر چمن کاری، درخت کاری، بذر، سم و کودپاشی و سایر خدمات مشابه1421
3220270خدمات مربوط به برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، جشنواره، تدفین، مراسم تشییع جنازه و یادبود، مراسم جشن و مهمانی، قرعه کشی و نظایر آنها (در صورتی که هزینه ها بر عهده برگزار کننده باشد)3045
3220280خدمات مربوط به برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، جشنواره، تدفین، مراسم تشییع جنازه و یادبود، مراسم جشن و مهمانی، قرعه کشی و نظایر آنها (در صورتی که هزینه ها توسط کارفرما تأمین شود)6590
3220290معاینه و بازرسی فنی و کنترل کیفی تجهیزات، ماشین آلات و سایر انواع کالا2842
3220300مراکز معاینه فنی و بازرسی انواع خودرو های سبک، سنگین و موتورسیکلت ها2030
3220310امور کارشناسی خودرو شامل تشخیص رنگ، کارکرد و... و بازرسی فنی و کنترل کیفیت قطعات خودرو2233
3220320بازرسی کمی و بارشماری انواع کالا2842
3220330پرکننده و تکثیر کننده انواع نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن (پر شده)1827
3220340طراحی و اجرای دکوراسیون منازل، فروشگاه ها، ادارات و ...2740.5
3220350چاپ و تکمیل انواع پارچه- غیر کارمزدی1218
3220360چاپ و تکمیل انواع پارچه- کارمزدی2537.5
3220370کشتار انواع احشام، دام و طیور (کارمزدی)2537.5
3220380خدمات قطع اشجار (کارمزدی)2537.5
3220390نقاشی، خطاطی، تابلونویسی و پرده نویسی (کارمزدی)2030
3220400کرایه دهنده انواع لباس عروس6590
3220410پیراهن دوز اجرت بگیر- تکی دوز2537.5
3220420پیراهن دوز اجرت بگیر- سری دوز1522.5
3220430نصاب انواع کفپوش و پارکت چوبی2537.5
3220440اجاره لوازم و تجهیزات پزشکی3045
3220450کرایه دهنده لوازم ورزشی4060
3220460برش انواع کاغذ و مقوا1015
3220470دلال انواع عتیقه6090
3220480نصب و اجاره داربست فلزی2537.5
3220490آهنگر و آلومنیوم ساز2537.5
3220500حلبی ساز اجرت بگیر2233
3220510قلمزن صنایع دستی و مصنوعات تزئینی2030
3220520کرایه و اجاره دهنده انواع کاست،سی دی و... فیلم و سریال35تذکر: درصورتی که مالک نباشد 80 درصد از تفاوت اجاره دریافتی و پرداختی52.5تذکر: درصورتی که مالک نباشد 90 درصد از تفاوتاجاره دریافتی و پرداختی
3220530تولیدکنندگان اجرت بگیر غیر مذکور در این مجموعه (تولید کالای متعلق به دیگری و سپس تحویل آن به مالک اصلی در صورتی که مواد، لوازم و قطعات اساسی تولید توسط مالک اصلی کالا تأمین شود و سایر هزینه های تولید توسط تولیدکننده تأمین شود)2537.5
3220540اجاره دهنده و کرایه دهنده سایر انواع کالا که در این مجموعه قید نگردیده است2537.5
3220550اتحادیه ها، تشکل های غیر دولتی، مجامع حرفه ای، احزاب، کانونها و ... 30درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی (موضوع ماده 219 ق.م.م) 45درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده(ق.م.م 219)
3220560تعمیر و نصب انواع پرده2537.5
3220570کرایه دهنده انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و کیسه خواب3045
3220580کرایه دهده حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی4567.5
3220590فروشنده شالی57.5
3220600سایر فعالیت های خدماتی غیر مذکور در این سامانه4060
3220610انجام خدمات شهری نظیر جمع آوری زباله، نماشویی، شستن معابر، ساختمانها و جداول سطح شهر و سایر خدمات مشابه - کارمزدی3552.5
3220620پرکننده و تکثیر کننده انواع نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن - اجرت بگیر2537.5
3220630برش انواع کاغذ و مقوا - اجرت بگیر2537.5
3220640 نصب و اجاره داربست فلزی در بخش صنعت2537.5
3220650هیات های مذهبی، دارالقرآن و ...
3220660مساجد، حسینیه ها و تکایا
3220670آستان های مقدس و بقاع متبرکه
3220680دفاتر مراجع برای دریافت وجوه شرعی
3220690جمع آوری شارژ ساختمان توسط اشخاص حقیقی که مالک یا مستاجر هستند
3220700مساجد و هیأت های مذهبی (که در قالب شخص حقوقی و بدون داشتن درآمد فعالیت می کنند) بابت برگزاری مراسم های مذهبی

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی
دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.