ابزارهای مالیاتی تحریر لایحه مالیاتی

لایحه درخواست رفع تعرض مالیاتی بابت (تشابه اسمی)

لایحه درخواست رفع تعرض مالیاتی بابت (تشابه اسمی) جهت اعتراض به صدور برگه متمم مالیاتی توسط مودی ارائه میشود و میتواند با پشتوانه مستندات موجب رفع تعرض و ابطال برگ مطالبه مالیاتی شود.

کاربرد استفاده از این لایحه درخواست رفع تعرض مالیاتی تشابه اسم

در پروسه رسیدگی و پس از صدور برگ متمم مالیاتی

مطابق با ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مرور زمان مالیاتی ۵ سال است (توجه داشته باشید که به این زمان فرصت ارسال اظهارنامه حداکثر چهار ماه و مدت اعتراض سه ماهه افزوده شده و در واقع پنج سال و هفت ماه میباشد). سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا ۵ سال قبل (سال مالی) از تاریخ جاری رو در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد. حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مورد نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس شواهد جدید اقدام نماید.

بعضی تشابه اسم و سوء استفاده شرکتها در امر سندسازی جهت خرید (افزایش آیتم هزینه‌ها) در خلال سالهای گذشته (در نبود سامانه جامع) موجب صدور برگه ممتم مالیاتی بسیاری برای مودیان شده است که لایحه درخواست رفع تعرض مالیاتی بابت (تشابه اسمی) میتواند کمک بسیاری در روند دادرسی مالیاتی مودیان کند.

دانلود نمونه لایحه name

برای شروع دانلود کلیک کنید
همه صفحات لایحه مالیاتی (صفحه 1 تا 2)
متن لایحه شماره 012

اداره کل امور مالیاتی ………………………..

موضوع : درخواست رفع تعرض مالیاتی (تشابه اسمی) …….

با سلام

احتراماً، عطف به برگ دعوتنامه شماره …………. مورخ ….. / ….. / ….. 14 در خصوص دعوای مالیاتی مطروحه شرکت …………………… نسبت به مالیات تشخیص داده شده برای عملکرد سال …..……… معروض می دارد:

برگ تشخیص متمم عملکرد سال ………….. که به این شرکت ابلاغ قانونی گردیده است، بدلایل زیر از درجه اعتبار ساقط می‌باشد :

۱ – در سال مورد نظر، این شرکت هیچگونه فعالیت اقتصادی در هیـچ زمینه‌ای نداشــته و فاقد فعالیت بوده است.

۲- بر اساس اطلاعیه مأخوذه از واحد مالیاتی، نکات زیر تصـریح می گردد :

2-الف : نام تجاری این شرکت، ……………… بوده در حالیکه نام شرکت درج شده در اطلاعیه، ……………… می باشد .
2-ب : نشانی مندرج در اطلاعیه برای شرکت ………………… ، هیچ ارتبـاط و شباهتی با اقامتگاه قانونی شرکت …………………. ندارد .
نشانی شرکت ……………. : تهران – ………….…………………………………………..
نشانی شرکت ……………. : تهران – ………….…………………………………………..

2-ج : در ستون مربوط به شرح کالا ، موضوع مورد معامله ………………….. درج گردیده که این مورد هم ارتباطی با موضوع فعالیت شرکت …………….. ندارد.

موضوع فعالیت شرکت ………………. : ………………………….………………………
موضوع فعالیت شرکت ………………. : ………………………….………………………

نکاتی که بذل توجه خاص به آن از هئیت محترم انتظار می رود:
1- احالـه پرونده به مجری یا مجریان قرار جهت بررسی کارشناسانه موضوع ( بر اساس بند ۲۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی )
2- تسلیم رونوشت مدارک مصدق برگ متمم مالیاتی که به جهات آنها به طور ناصواب برای این شرکت برگ تشخـیص مجدد صادر گردیــده است.
فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه مودیان و نیز برقراری عدالت مالیاتی خواهشمند است با بررسی دقیق و کارشناسانه نسبت به رفــع تعرض مالیاتی اقدام فرمایید.

پرسش و پاسخ

نظر و یا هر سؤالی در خصوص ” لایحه درخواست رفع تعرض مالیاتی بابت (تشابه اسمی) “ دارید مطرح کنید تا پاسخ دهیم

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز شما به این محتوا
Loading...

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی
دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.