آموزش محاسبه کسورات حق بیمه حقوق و دستمزد و پرداختی بیمه بیکاری

در این بخش با کلیه نکات آموزشی در خصوص انواع کسورات من جمله کسورات حق بیمه، حقوق و مزایای مشمول بیمه، سند حسابداری حقوق و دستمزد و بیمه، نکات مهم پیرامون بیمه بیکاری و نحوه بهره مندی از آن ارائه گردیده است. 

آموزش محاسبه کسورات حق بیمه حقوق و دستمزد و پرداختی بیمه بیکاری

در این بخش با کلیه نکات آموزشی در خصوص انواع کسورات من جمله کسورات حق بیمه، حقوق و مزایای مشمول بیمه، سند حسابداری حقوق و دستمزد و بیمه، نکات مهم پیرامون بیمه بیکاری و نحوه بهره مندی از آن ارائه گردیده است. 

آموزش محاسبه کسورات حق بیمه حقوق و دستمزد و پرداختی بیمه بیکاری

در این بخش با کلیه نکات آموزشی در خصوص انواع کسورات من جمله کسورات حق بیمه، حقوق و مزایای مشمول بیمه، سند حسابداری حقوق و دستمزد و بیمه، نکات مهم پیرامون بیمه بیکاری و نحوه بهره مندی از آن ارائه گردیده است. 

آموزش محاسبات مربوط به کسورات بیمه حقوق و دستمزد و پرداختی بیمه بیکاری

کسورات به دو دسته کلی قانونی و توافقی تقسیم می شوند. منظور از کسورات قانونی مبالغی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمان های مربوط، بر اساس مصوبه های قانونی از دستمزد کارگران و کارکنان کسر و به سازمان های ذینفع پرداخت می نماید.

کسورات قانونی اساسی به طور کلی به شرح زیر است :

کسورات توافقی

مبالغی که طبق قرارداد یا توافق بین کارگر و کارفرما در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر می گردد.

برخی از کسورات توافقی:

منظور از مساعده بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان به آنان پرداخت می شود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق آنها کسر می گردد.

نکته ۱: بهتر است مساعده ماهانه، حداکثر به مبلغ یک سوم حقوق شخص باشد تا در زمان استفاده از حقوق، دچار مشکل نگردد.

نکته ۲: الزاما باید مبلغ پرداختی بابت مساعده از حقوق و دستمزد همان ماه کسر گردد.

کسورات مربوط به ضرر و زیان مالی به شرکت

در صورتی که محل کارگاه، بنا بر سهل انگاری کارپذیر دچار حادثه یا خسارت گردد و این مطلب قابل اثبات نیز باشد، یا کارپذیر مقررات مربوط به آیین نامه انضباطی شرکت را نقض کرده و به شرکت ضرر بزند، مبلغ خسارت آن با حفظ سمت و ماندگاری در شرکت، توسط کارپذیر پرداخت می گردد.

این مبلغ برای مجردان، باید به اندازه یک سوم حقوق وی به دولت پرداخت شده و از طریق دولت به کارفرما پرداخت گردد. برای افراد متاهل نیز این رقم به صورت یک چهارم حقوق و دستمزد خواهد بود.

آیین نامه انضباطی

بمنظور بوجود آوردن محیطی سالم در جهت افزایش سطح تولید و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی و همچنین ارتقاء سطح تولید و مهارت و شناخت و پرورش استعدادهای کارکنان و جلوگیری از ضایعات محصولات و رعایت حقوق انسانی در محیط کار توسط سرپرستان و مسئولین در مورد کارکنان و جلوگیری از ضایعات محصولات و رعایت حقوق انسانی در محیط کار توسط سرپرستان و مسئولین در مورد کارکنان و توسط کارکنان نسبت به یکدیگر و سرپرستان و تشویق کارکنان به کار بهتر و بر حذر داشتن آنان از بی نظمی و کم کاری و بطالت در محیط کار ترویج اخلاق اسلامی ، تنظیم آئین نامه انضباط کار لازم و ضروری بنظر میرسد.

این آیین نامه تکالیف انضباطی پرسنل در یک شرکت را به وضوح نشان خواهد داد.

محاسبه کسورات حق بیمه

براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی، هر کارپذیری که برای کارفرمایی کار می کند و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می کند، اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای کشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی که تحت پوشش قرار گیرد بیمه شده محسوب می شود.

بنابراین بیمه شده به کسی اطلاق می شود که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

بیمه های قابل پرداخت بابت کارپذیران در یک کارگاه، شامل سه نرخ ۷%، ۲۰% و ۳% بیمه بیکاری هستند. از سه نرخ فوق، نرخ %۷ سهم کارپذیر بوده و ۲۰% و ۳% دیگر نیز سهم کارفرما است.

به عبارتی ۷% سهم بیمه از مبلغ حقوق و دستمزد کارپذیر کسر گردیده و بهمراه ۲۳% سهم کارفرما، توسط خود کارفرما و طی یک لیست تحت عنوان لیست بیمه، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.

حق بیمه بر اساس مزایای مشمول در حقوق، محاسبه می گردد.

پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست عبارتند از :

سایر مزایایی که در این لیست قرار نگرفته است ، مشمول کسر بیمه خواهد بود.

سند کلی حسابداری حقوق و دستمزد

سندی خاص در حسابداری است که صرفا شامل هزینه حقوق و دیگر پارامترها می باشد و به صورت تفکیکی در پایان هر ماه صادر می گردد. این سند شامل سند تخصیص حقوق و سند پرداخت حقوق است و بهتر است این سند از سایر اسناد دیگر و مستقل زده شود.

چارچوب اصلی این سند به شرح زیر است (ثبت به صورت مرکب است) :

ثبت سند حسابداری لیست حقوق و دستمزد آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

سند کلی پرداخت حق بیمه

ثبت سند حسابداری حق بیمه پرداختی تامین اجتماعی آموزش حسابداری در آکادمی رشد مالی

می توان سند بیمه را به صورت مجزا و تفکیک بر اساس بیمه ۲۰% و ۳% ثبت زد.

نکته : در سال های گذشته سازمان تامین اجتماعی طی ماده هایی از قانون، تخفیفاتی در مبلغ بیمه سهم کارفرما به مرحله اجرا گذاشته بود که به عنوان نمونه می توان به ماده ۸۰ اشاره کرد.

ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی

مطابق بند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان می توانند با مراجعه به موسسات کاریابی مجاز جهت بیمه نیروهای خود از تخفیفات حق بیمه تامین اجتماعی به شرح ذیل بهره مند گردند:

جدول میزان تخفیفات حق بیمه پرداختی سهم کارفرما طبق ماده 80 قانون پنج ساله توسعه آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

براساس این ماده از قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان در مبالغ مربوط به سهم کارفرمای بیمه خود از تخفیف برخوردار بودند ولی در حال حاضر دیگر اجرا نمی شود.

نمونه لیست حقوق و دستمزد ماهانه

نمونه لیست حقوق و دستمزد ماهانه آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

فیش حقوقی

فیش حقوقی برگه ای حاوی جدولی است که در آن ریز کلیه اطلاعات مربوط به محاسبه حقوق و دستمزد شامل کارکردها و مبالغ اضافات و کسورات در آن گزارش می گردد.

این برگه، به دلیل آنکه حاوی اطلاعات پایه ای مبنای محاسبات حقوق هر کارپذیر است، به عنوان سندی معتبر، هم می تواند برای کنترل محاسبات حقوق مورد استفاده قرار گیرد و هم اینکه به عنوان مدرکی قابل ارائه و قابل استناد در جهت استفاده و ارائه در موارد مربوط به دعاوی حقوقی به کار برده شود.

سقف بیمه پردازی های ماهانه

سقف پرداخت های بیمه حقوق، در هر ماه تا ۷ برابر حقوق پایه ماهانه است و بنابراین بیمه گذار نمی تواند با این فکر که مبلغ بیشتری برای بیمه پرداخت کند تا در آینده برای بازنشستگی مبلغ بیشتری دریافت دارد، مبلغی بیشتر از ۷ برابر حقوق پایه را برای بیمه رد نماید. مثلا برای سال ۹۹ خواهیم داشت:

۱۳۳،۷۸۸،۹۰۰ = ۷*۱۹،۱۱۲،۷۰۰ و سقف بیمه پردازی تا مبلغ ۱۳۳،۷۸۸،۹۰۰خواهد بود.

قوانین بیمه بیکاری

کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند. بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله جنگ ، آتش سوزی و … بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.

بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد. حق بیمه بیکاری به میزان ۳% مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:

الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.

‌ب – بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.

جدول زیر مبنای پرداخت بیمه شدگان بیکار می باشد:

جدول مبنای پرداخت حقوق و مزایای ایام بیکاری تامین اجتماعی آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

مبنای محاسبات مقرری پرداختی ایام بیکاری بیمه شدگان

میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (%۵۵) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متاهل یا متکفل، تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (%۱۰) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از (%۸۰) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

مرتضی ایمانی مدیر آکادمی رشد مالی و مدرس حسابداری و مالیات morteza imani
مرتضی ایمانی
مدرس: مرتضی ایمانی
Morteza Imani

مرتضی ایمانی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری و مدیر آکادمی رشد مالی . از سال ۱۳۸۹ تمرکز خود را بر روی مباحث مالی و مالیاتی و به ویژه آموزش حسابداری قرار داده و پس از کسب تجربه و دانش ارزشمند تصمیم گرفتم تا ثمره آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.

تجربه من در راه اندازی و ارائه آموزش‌های در مجموعه هایی چون مؤدی‌نت ، مدیران صنعت و همچنین مشاوره آموزش در شرکتهای و صنایع مختلف به من آموخته است که هرچه بیشتر دانش خود را عرضه کنی اشتیاق بالاتری برای یادگیری خواهی داشت.

دوره آموزش لیست حقوق و دستمزد دارایی

در این کارگاه آموزشی شما به تک تک پارامترهای لیست حقوق و دستمزد ، نحوه محاسبه و مواد قانونی مربوطه مسلط خواهید شد و با استفاده از آموخته های خود در خلال دوره جامعترین فایل اکسل محاسبات لیست حقوق و دستمزد را تهیه نموده و در نهایت خورجی های مورد نیاز نرم افزار مالیات حقوق و دستمزد و تامین اجتماعی را تهیه و در سامانه های مربوطه بارگذاری می نمایید. (این دوره شامل ۲.۵ ساعت آموزش ویدئویی به همراه فایلهای بروزرسانی اکسل محاسبات است)

پرسش و پاسخ

نظرات و هر سوالی که در مورد این بخش دارید با ما درمیان بگذارید و پاسخ خود را دریافت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز شما به این محتوا
Loading...
پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0936-0881886