کل پروسه خرید خارجی از شروع تا خاتمه

در این بخش از مجموعه آموزش‌های حسابداری واردات کالا و اعتبارات اسنادی با کلیه پروسه خرید خارجی از درخواست خرید، منبع یابی تا پروسه بانکی و عملیات حمل و ترخیص گمرک آشنا خواهید شد.

کل پروسه خرید خارجی از شروع تا خاتمه

در این بخش از مجموعه آموزش‌های حسابداری واردات کالا و اعتبارات اسنادی با کلیه پروسه خرید خارجی از درخواست خرید، منبع یابی تا پروسه بانکی و عملیات حمل و ترخیص گمرک آشنا خواهید شد.

کل پروسه خرید خارجی از شروع تا خاتمه

در این بخش از مجموعه آموزش‌های حسابداری واردات کالا و اعتبارات اسنادی با کلیه پروسه خرید خارجی از درخواست خرید، منبع یابی تا پروسه بانکی و عملیات حمل و ترخیص گمرک آشنا خواهید شد.

صفر تا صد پروسه خرید و واردات خارجی

خرید خارجى از شروع تا خاتمه

۱- درخواست خرید: که یا از طرف واحد مهندسی یک شرکت به واحد بازرگانی ابلاغ می شود یا یک بازرگان مستقلا به امر واردات اقدام می کند. براى ورود کلیه کالاها (بجز بعضی از کالا هایی که ذکر آن در کتاب مقررات صادرات و واردات هر سال چاپ می گردد، مثل کالاى همراه مسافر و کالاهاى مورد مبادله در مناطق مرزنشین)، باید مجوز وزارت بازرگانی اخذ گردد. فرمهاى ثبت سفارش در وزارت بازرگانی وقتی ممهور به مهر بیضی شکل می گردد بمعنی مجوز ورود تلقی می گردد: 

مدارک زیر جهت ثبت سفارش در وزارت بازرگانی(از طریق سایت sbtaresh.tpo.ir) الزامی است: 

▪️ کارت عضویت: جهت عضویت در اداره ثبت سفارش نیاز به داشتن کارت بازرگانی و واریز مبلغی به حساب آن اداره می باشد. 
▪️ فرم هاى پرشده ثبت سفارش با تایپ ماشینی  ۵ نسخه (٣ نسخه در صورت خرید بدون انتقال ارز) 

دو نسخه پرفورما: که یک نسخه از آن باید اصل باشد و  موارد الزامی هر پرفورما رعایت شده باشد. مواردى که باید در یک پیشفاکتور( Invoice Performa ) لحاظ گردد به شرح زیر است: 

اسناد حمل (Shipping Documents)

اسناد حمل شامل مدارک زیر است: 

۱- گواهی مبداء (Certificate of Origin) سندى است که توسط اتاق بازرگانی کشور فروشنده صادر میشود و دلالت بر ایندارد که کالا در کشور طرف فروشنده ساخته شده و معمولا از فروشنده درخواست میگردد. گواهی مبدا توسط سفارت یا کنسول کشور خریدار تائید گردد.  

۲- گواهی بازرسی (Inspection Certificate) و  این گواهی بیان می دارد که کالا از لحاظ کمی، کیفی و بسته بندى با شرایط موجود در پرفورما مطابقت دارد که به این گواهی،  VOC (Verification Of Conformity) گواهی تطبیق گفته میشود. 

۳- لیست عدلبندى (Packing List) که  لیستی است که تعداد بستهها، مقدار یا تعداد و واحد کالاى موجود در بستهبندىهاى آماده براى بارگیرى را مشخص میکند. 

۴- بارنامه سندى است که توسط شرکت حمل صادر می شود  و اگر به نام هر کسی پشت نویسی شود صاحب کالا شناخته می شود.  

۵- کرایه نامه (Freight Invoice) عبارت از سندى است که نشان دهنده پرداخت کرایه حمل کالا توسط فروشنده میباشد؛ که یا پیشکرایه شده است Prepaid و یا پسکرایه Collect خواهد شد. 

نکته: در ترمهاى CFR یا F&C و DEQ،DES ،DDP ،DDU ،CIP ،CPT،DAF ،CIF همچنانکه در بارنامه نیز قید گردیده، کرایه پیشکرایه Prepaid شده است.

▪️ کاتالوگ مشخصات محصول: در صورت نیاز کارشناس مربوطه اداره ثبت سفارش باید کاتالوگ محصول به پیش فاکتور ضمیمه گردد. 

▪️ مجوز سازمان مربوطه در صورت نیاز: طبق کتاب مقررات صادرات و واردات کلیه اقلامی که نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانه اى را دارند از عدد یک تا نه مشخص گردیده که هر عدد بیانگر وزارت خانه خاص می باشد. و عدم درج عدد و یا صفر بودن نشان دهنده مجاز بودن کالا می باشد. 

۲- منبع یابی: با توجه به نوع کالایی که می خواهیم وارد کنیم، باید بدنبال فروشندگان و یا تولیدکنندگان آن محصول در خارج از کشور بگردیم که از روشهاى مختلفی صورت می گیرد: ١- بررسی خریدهاى قبلی و مشابه خودمان یا شرکت هاى همکار ۲- از طریق جستجو در اینترنت ٣- استعلام از اتاقهاى بازرگانی  

 ۳- ارسال سفارش خرید/ استعلام: معمولا به صورت کتبی از فروشنده استعلام می گردد که ممکن است استعلام مستقیم باشد و یا مناقصه برگزار شود. در حالت استعلام، نوع – تعداد – نحوه حمل و سایر موارد بازرگانی مورد درخواست از فروشنده حتما ذکر می گردد. 

۴- دریافت پیش فاکتور: پس از دریافت پیش فاکتور از فروشنده، موارد بازرگانی شامل قیمت و موارد فنی بررسی و تائید میگردد (در صورت نیاز به اخذ تائیدیه از کارشناس فنی). 

۵- تائید فنی: در صورت نیاز به تائید فنی مشخصات محصول باید از طرف کارشناس مربوطه تائید شود. 

۶- تامین وجه: درصورتی که خرید دیدارى (نقدى) است کل مبلغ مذکور جهت واریز به حساب فروشنده توسط واحد مالی تامین 

میشود و در صورتی که خرید از طریق اعتبار اسنادى است، مبلغ به اندازه مبلغ پیش پرداخت تامین میگردد. (معمولا ٠١ درصد میباشد) و مابقی مبلغ باید تا قبل از تاریخ معامله اسناد به بانک پرداخت گردد. 

۷- عملیات ثبت سفارش بازرگانی: کالا باید جهت ورود به کشور مجوز ورود داشته باشد که این مجوز با ممهور شدن فرم هاى پر شده ثبت سفارش و دریافت کد ٨ رقمی صورت میپذیرد. 

۸- عقد قرارداد بیمه نامه حمل: با توجه به اینکه در کلیه ترم هاى خرید اینکوترمز عقد قرارداد بیمه حمل و هزینه آن با خریدار است و همچنین بیمه نامه یکی از الزامات درخواستی براى گشایش اعتبار اسنادى است. لذا خریدار باید از یکی از شرکت هاى بیمه ایرانی بیمه نامه حمل کالاى خود را دریافت کند. 

۹- عملیات بانکی: با توجه به نوع پرداخت خریدار با مراجعه به بانک درخواست کتبی پرداخت مستقیم به فروشنده و یا درخواست گشایش اعتبار می نماید. بانک نیز شماره اى براى اعتبارات مورد نظر به شرکت خواهد داد که دو رقم سمت چپ آن نشاندهنده سال گشایش اعتبار خواهد بود. 

۱۰- عقد قرارداد حمل و بازرسی: با توجه به ترم تحویل کالا و نیاز به بازرسی  خریدار همزمان با عملیات بانکی از شرکت هاى حمل و بازرسی استعلام قیمت کرده و پیرو آن اقدام به عقد قرارداد می نماید. 

۱۱- سفارش ساخت/ارسال: بعد از دریافت سوئیفت از بانک مبنی بر ارسال وجه به فروشنده  خریدار سوئیفت مربوطه را همراه با درخواست ساخت یا ارسال (کتبی) به فروشنده ارسال می کند.  

۱۲- ساخت و ارسال: فروشنده می تواند تا دریافت ابلاغیه از بانک منتظر بماند ولی معمولا روى حسن نیت شروع به ساخت یا ارسال می نماید. و کالا را در محل مذکور تحویل به شرکت حمل می دهد. 

۱۳- تحویل اسناد حمل: فروشنده بعد از دریافت بارنامه صادر شده توسط شرکت حمل همراه با سایر اسناد حمل به بانک خود مراجعه و مبلغ درخواستی در اعتبار را درخواست می نماید. و بانک در صورت عدم مغایرت اسناد با متن اعتبار اسنادى موظف به پرداخت می باشد. 

۱۴- نظارت برحمل: فروشنده بعد از دریافت بارنامه کپی بارنامه را به خریدار ارسال میکند تا خریدار ضمن اطلاع بر نحوه حمل و زمان آن نظارت می کند.  

۱۵- تحویل کالا به گمرک: حمل کننده کالا را به گمرک تحویل می دهد و از گمرک قبض انبار دریافت می کند قبض انبار در دست حمل کننده باقی می ماند تا خریدار هزینه حمل را به شرکت حمل بپردازد. همچنین گمرک اعلامیه اى مبنی بر ورود کالا به آدرس خریدار ارسال می کند. 

۱۶- ترخیص از گمرک: علاوه بر قبض انبار گمرک خریدار جهت ترخیص کالا از گمرک نیاز به مدارک حمل دارد که براى گرفتن مدارک حمل به بانک مراجعه کرده و مدارک را در قبال تسویه کل مبلغ اعتبار و کارمزد مربوطه دریافت می کند.

مرتضی ایمانی مدیر آکادمی رشد مالی و مدرس حسابداری و مالیات morteza imani
مرتضی ایمانی
مدرس: مرتضی ایمانی
Morteza Imani

مرتضی ایمانی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری و مدیر آکادمی رشد مالی . از سال ۱۳۸۹ تمرکز خود را بر روی مباحث مالی و مالیاتی و به ویژه آموزش حسابداری قرار داده و پس از کسب تجربه و دانش ارزشمند تصمیم گرفتم تا ثمره آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.

تجربه من در راه اندازی و ارائه آموزش‌ها در مجموعه هایی چون مؤدی‌نت ، مدیران صنعت و همچنین مشاوره آموزش در شرکتها و صنایع مختلف به من آموخته است که هرچه بیشتر دانش خود را عرضه کنی اشتیاق بالاتری برای یادگیری خواهی داشت.

آموزش نقطه شروع حسابداری

در این دوره شما با مفاهیم اولیه و روند عملی کار حسابداری آشنا خواهید شد، مفاهیمی چون پروسه شناسایی و ثبت رویدادهای مالی، شناسایی ماهیت حسابها، روش ثبت رویدادهای مذکور در دفاتر روزنامه و کل و تهیه ترازنامه آزمایشی، را خواهید آموخت. (این دوره شامل ۳ ساعت آموزش ویدئویی و کاملا رایگان است)

پرسش و پاسخ

نظرات و هر سوالی که در مورد این بخش دارید با ما درمیان بگذارید و پاسخ خود را دریافت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز شما به این محتوا
Loading...
پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0936-0881886