منظور از کوتاژ، دموراژ، یوزانس، فایناس، ریفاینانس و تسعیر ارز چیست؟

در این بخش از مجموعه آموزش‌های حسابداری واردات کالا و اعتبارات اسنادی با کلیه اصطلاحات گمرکی مربوط به ترخیص کالا مانند کوتاژ، دموراژ، یوزانس، فایناس، ریفاینانس و در نهایت تسعیر ارز آشنا خواهید شد.

منظور از کوتاژ، دموراژ، یوزانس، فایناس، ریفاینانس و تسعیر ارز چیست؟

در این بخش از مجموعه آموزش‌های حسابداری واردات کالا و اعتبارات اسنادی با کلیه اصطلاحات گمرکی مربوط به ترخیص کالا مانند کوتاژ، دموراژ، یوزانس، فایناس، ریفاینانس و در نهایت تسعیر ارز آشنا خواهید شد.

منظور از کوتاژ، دموراژ، یوزانس، فایناس، ریفاینانس و تسعیر ارز چیست؟

در این بخش از مجموعه آموزش‌های حسابداری واردات کالا و اعتبارات اسنادی با کلیه اصطلاحات گمرکی مربوط به ترخیص کالا مانند کوتاژ، دموراژ، یوزانس، فایناس، ریفاینانس و در نهایت تسعیر ارز آشنا خواهید شد.

اصطلاحات گمرکی مربوط به ترخیص کالا

کوتاژ چیست؟

کوتاژ در هنگام ترخیص کالا به کار می آید , هر زمان که کالایی در گمرک اظهار می شود , سامانه EPL بلافاصله اقدام به قفل کردن اظهار نامه و یا اصطلاحا کوتاژ می کند و بطور آنی نیز یک شماره اختصاصی به اظهار نامه می دهد. به این شماره اختصاصی  ,سریال اظهار نامه یا شماره کوتاژ می گویند که براى هر اظهارى جداگانه و منحصر به فرد می باشد و کارمندان گمرک بار و محموله هاى وارداتی یا صادراتی را با نام کوتاژ می شناسند.  

هر زمانی که به گمرک مراجعه می کنید و به دنبال اعتراض و یا شرکت در کمیسیون هاى گمرکی می باشید شما نیازمند داشتن شماره کوتاژ هستید , کلا هر کارى که می خواهید در گمرک کنید نیازمند داشتن شماره کوتاژ می باشد , شماره کوتاژ ضمنا در اظهار نامه قرار داده می شود و می توانید از آنجا نیز به سریال کوتاژ دسترسی یابید. 

دموراژ چیست؟

دموراژ به خواب بار در پشت گمرک می گویند. فرض کنید محموله اى را به ایران ارسال کرده اید( چه بصورت دریایی چه زمینی و یا هوایی) و سپس به پشت گمرک می رسد و توسط انبار هاى عمومی در انبار ها بصورت کانتینر یا در انبار هاى روباز یا روبسته قرار می گیرد. اصولا براى بار هاى دریایی ۱۰ روز اول دموراژ تعلق نمی گیرد که البته این مدت، ۱۰ روز تا ۱۲ روز می باشد که با توجه به شرکت کشتیرانی  Free time هر شرکتی متفاوت است. 

یوزانس چیست؟

یوزانس نوعی از اعتبارات اسنادى است که در آن فروشنده ى کالا به خریدار مهلتی می دهد تا بتواند در این فاصله وجه اعتبار را بپردازد. بر پایه این گزارش، در مواردى که فروشنده حاضر به قبول معامله یوزانس نمی گردد، غالبا یک موسسه مالی یا بانکهاى تجارى ثالثی وارد جریان داد و ستد شده و وجه اعتبار را به فروشنده می پردازند تا در سر رسید، بهره و اصل یوزانس را از خریدار اخذ نمایند. اعتبارات اسنادى یوزانس »نسیه« از جهت شرایط، کاملا با اعتبارات اسنادى با پرداخت موخر یکسانند؛ با  این تفاوت عمده که برخلاف اعتبارات با پرداخت موخر، در یوزانس کشیدن برات از سوى ذینفع برعهده ى بانک تامین کننده ى مالی و یا بانک گشاینده ى اعتبار الزامی است. بنابراین اگر به خاطر هزینه تمبر و کارمزد قبولی، شرط صدور برات از معامله حذف گردد، بایستی از اعتبار اسنادى با پرداخت موخر استفاده کرد.معمولا یوزانس به صورت اعتبار اسنادى غیر قابل برگشت تایید شده، صادر می شود تا تضمینی براى فروشنده کالا وجود داشته باشد. آنچه سبب می شود فروشندگان به گشایش اعتبارات یوزانس رغبت یابند تعهد پرداخت وجهی است که بانک گشاینده اعتبار در سررسید اعتبار بر عهده می گیرد. این میان تایید یک بانک دیگر هم ممکن است به تایید بانک گشاینده افزوده شود. طبق آخرین دستور العمل بانک مرکزى در حال حاضر اعتبارات اسنادى یوزانس حداکثر ظرف مدت ۱۸۰ روز تا یکسال قابل گشایشند.

نکته: در حالت انجام یوزانس، شرکت مبلغی را به عنوان بهره و به صورت مبلغ ارزى به فروشنده اضافه تر پرداخت خواهد نمود که بر اساس استاندارد حسابدارى شماره ۸، این هزینه به بهاى تمام شده اعتبارات اسنادى افزوده می شود.

فاینانس چیست؟

در برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادى مدت دار دریافت نماید؛ از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدى اعتبار اسنادى نمیباشد، در این حالت  معمولاً خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست میکند که وجه اعتبار اسنادى را به صورت نقدى  به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت نماید، این روش پرداخت را فاینانس مالی و به موسسات تامین کننده وجوه، فاینانسر مالی میگویند. مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین ۱ تا  ۳ سال و مدت دوره بازپرداخت بین ۵ تا ١۵ سال در مورد طرحهاى مختلف متغیر است. 

نکته: در حالت انجام فاینانس، شرکت مبلغی را به عنوان بهره به بانک اضافه تر پرداخت خواهد نمود که این هزینه به بهاى تمام شده اعتبارات اسنادى افزوده نمی شود و تحت عنوان هزینه مالی، به هزینه هاى دوره افزوده می شود.

تسهیلات ریفاینانس

بانکها با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانکهاى خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزى کوتاهمدت در قالب خطوط اعتبارى ریفاینانس مینمایند. با عنایت به اینکه نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم میباشد، کمک موثرى براى واردکنندگان جهت کاهش هزینه هاى تمام شده کالا خواهد بود. 

تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس

– حداکثر مدت جهت اعطاى تسهیلات ریفاینانس تا یکسال و براى فاینانس بیش از یکسال میباشد. 

– باز پرداخت تسهیلات به بانکهاى خارجی در ریفاینانس توسط بانکهاى تجارى و در فاینانس توسط بانک مرکزى تضمین شده است. 

– از تسهیلات فاینانس براى خرید و احداث پروژههاى سرمایهاى و تجهیزات، ماشینآلات خطوط تولیدى و خدمات اعم از نصب و راه اندازى، آموزش و دانش فنی استفاده میگردد؛ در حالیکه تسهیلات ریفاینانس براى ورود کالاهاى خاصی است که بانک تعیین میکند. 

– استفاده کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی،  وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهاى دولتی میباشند؛ اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمانهاى وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا براى ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود. 

آشنایی با تسعیر ارز

تسعیر ارز

اغلب نیاز است تا براى معامله با سازمان هاى دیگر در خارج از کشور از پول رایج آن کشور استفاده نماییم؛ مثلا اگر بخواهیم از ژاپن خرید داشته باشیم، باید از ین استفاده نماییم و در صورتیکه بخواهیم از اروپا خریدى را صورت دهیم از یورو استفاده می نماییم؛ پس لازم است تا اطلاعات مربوط به عملیات ارزى که واحد پولی غیر از واحد پول اصلی گفته می شود را دانست. تبدیل معاملات ارزى به واحد پولی ریالی را تسعیر می نامند. استاندارد حسابدارى شماره ۱۶ نحوه عمل تسعیر ارز را نشان می دهد.

نکته: در حساب سود(زیان) تسعیر ارز، اگرسود تسعیر داشته باشیم بستانکار می شود و در صورتی که زیان تسعیر ارز داشته باشیم، بدهکار خواهد شد.

نحوه محاسبه سود و زیان تسعیر ارز - زمان تسویه حسابهاى دریافتنى و پرداختنى

۱- در صورتی که نرخ تسعیر ارز در تاریخ پرداخت بدهی ارزى، کمتر از نرخ تسعیر آن در تاریخ معامله باشد، شرکت تجارى موفق به سود حاصل از تسعیر ارزى می شود و اگر نرخ تسعیر ارز در تاریخ پرداخت بدهی ارزى، بیشتر از نرخ تسعیر آن شود، شرکت زیان تسعیر ارزى خواهد داشت. براى حسابهاى دریافتنی عکس حالتهاى فوق اتفاق خواهد افتاد. 

۲- اگر مانده محاسبات تسعیر باعث سود شود، حساب سود (زیان) تسعیر ارز، بستانکار و اگر مانده محاسبات باعث زیان شود، حساب سود(زیان) تسعیر ارز، بدهکار ثبت می شود.

مرتضی ایمانی مدیر آکادمی رشد مالی و مدرس حسابداری و مالیات morteza imani
مرتضی ایمانی
مدرس: مرتضی ایمانی
Morteza Imani

مرتضی ایمانی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری و مدیر آکادمی رشد مالی . از سال ۱۳۸۹ تمرکز خود را بر روی مباحث مالی و مالیاتی و به ویژه آموزش حسابداری قرار داده و پس از کسب تجربه و دانش ارزشمند تصمیم گرفتم تا ثمره آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.

تجربه من در راه اندازی و ارائه آموزش‌ها در مجموعه هایی چون مؤدی‌نت ، مدیران صنعت و همچنین مشاوره آموزش در شرکتها و صنایع مختلف به من آموخته است که هرچه بیشتر دانش خود را عرضه کنی اشتیاق بالاتری برای یادگیری خواهی داشت.

آموزش نقطه شروع حسابداری

در این دوره شما با مفاهیم اولیه و روند عملی کار حسابداری آشنا خواهید شد، مفاهیمی چون پروسه شناسایی و ثبت رویدادهای مالی، شناسایی ماهیت حسابها، روش ثبت رویدادهای مذکور در دفاتر روزنامه و کل و تهیه ترازنامه آزمایشی، را خواهید آموخت. (این دوره شامل ۳ ساعت آموزش ویدئویی و کاملا رایگان است)

پرسش و پاسخ

نظرات و هر سوالی که در مورد این بخش دارید با ما درمیان بگذارید و پاسخ خود را دریافت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز شما به این محتوا
Loading...
پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0936-0881886