آموزش پلمپ دفاتر قانونی

   پلمپ دفاتر و اخذ و تحریر دفاتر قانونی طبق قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی گروه اول و اشخاص حقوقی الزامی است. یکی از خدمات حسابداری موسسات خدمات حسابداری اجرا و پی گیری فرآیند پلمپ و اخذ دفاتر قانونی متقاضیان است.

آموزش پلمپ دفاتر قانونی در آکادمی رشد مالی

- اشخاص مشمول عملیات پلمپ دفاتر قانونی

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت جزء مؤدیان گروه اول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم محسوب می شوند.

   طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه تجار مکلف‌اند کلیه رویدادهای مالی عملیات تجاری خود را در دفاتر قانونی روزنامه و کل ثبت کنند.

   از اینرو طبق ماده ۱۱ قانون تجارت ،دفاتر مذکور می بایست توسط ادارات ثبت، مهر، امضاء و پلمپ شوند. پیگیری و عملیات پلمپ دفاتر و اخذ آن از وظایف حسابداران می باشد.

   چند سالی هست که اداره کل ثبت شرکتها تشریفات ثبت نام و اخذ و پلمپ دفاتر قانونی را از طریق اینترنت به انجام می رساند، به همین منظور آکادمی رشد مالی مراحل ثبت نام اینترنتی را به شرح زیر تقدیم می کند.

ابتدا وارد سایت اداره ثبت شرکتها به نشانی : "irsherkat.ssaa.ir" شوید. و سپس جهت پیگیری در خصوص پلمپ دفاتر قانونی تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

- اطلاعات متقاضی حقوقی

چنانچه متقاضی  پلمپ دفاتر شخص حقوقی باشد و اطلاعات مربوط به آن در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شده باشد، می‌بایست از قسمت اطلاعات متقاضی پلمپ بخش مشخص شده مربوط به این شخص حقوقی را انتخاب کرد .

اطلاعات متقاضی پلمپ دفاتر آکادمی رشد مالی

   با انتخاب این شخص حقوقی ، بخش های مختلفی که باید در سیستم ورود اطلاعات کرد تغییر خواهد کرد .  ابتدا می بایست تابعیت و سپس شناسه ملی شخص حقوقی را وارد کرد . پس از آن شماره تلفن ثابت و کد پستی  شخصیت حقوقی ، دقیقا مطابق اطلاعات شناسه ملی ورود اطلاعات می کنیم .

نکته : باید توجه داشت که اطلاعات وارد شده باید مطابق شناسه ملی باشد و الا کاربر با این خطا مواجه می شود .

خطای اطلاعات اشتباه در سامانه پلمپ دفاتر قانونی آکادمی رشد مالی

در مرحله بعد می بایست اطلاعات “ آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده ” ورود اطلاعات گردد .

 کاربران گرامی توجه داشته باشند که دفاتر پلمپ  شده ،  صرفاً پس از پلمپ با توجه به استان/ شهر مقصد و نشانی مربوط، به کد پستی درج شده در ذیل برای درخواست کننده ارسال می گردد. پس کاربران می بایست در وارد کردن این اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند.

چنانچه شهر مورد نظر کاربران، در اقلام اطلاعات ارائه شده وجود نداشته باشد، آن شهر هنوز به سامانه مکانیزه پلمپ دفاتر جاری ملحق نگردیده. بنابراین کاربران می بایست  برای درخواست دفاتر پلمب خود به روش مرسوم عمل نمایید.

اطلاعات پستی در سامانه پلمپ دفاتر قانونی آکادمی رشد مالی

- اطلاعات شخصیت حقوقی

   در این صفحه کاربر می بایست اطلاعات شخص حقوقی را به دقت مشاهده و بررسی نماید. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت و یا عدم صحت اطلاعات به واحد ثبتی مربوطه مراجعه نمایند .

نکته : کاربران گرامی باید توجه داشته باشند که دفاتر پس از پلمب به “ نشانی” که در این صفحه نمایش داده شده است ارسال خواهد شد . بنابراین در مورد صحت اطلاعات نشانی شخص حقوقی اطمینان حاصل فرمایید.

اطلاعات اشخاص حقوقی در سامانه پلمپ دفاتر قانونی

   پس از کلیک کردن بر روی “ تایید اطلاعات شخص حقوقی ”  و همچنین  کلید “ گام بعدی ” کلیه اطلاعات شخص حقوقی از طرف کاربر مورد تایید قرار گرفته است و در صفحه بعد بر اساس همین اطلاعات به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود .

تایید اطلاعات فردی در ثبت پلمپ دفاتر قانونی

- اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ

قبل از هر چیز کاربران می توانند شماره پیگیری خود را در این صفحه مشاهده نمایند .

شماره کد پیگیری پلمپ دفاتر قانونی

   در این صفحه ابتدا می بایست  سمت تکمیل کننده اظهارنامه مشخص گردد و سپس اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره در پایین صفحه ورود اطلاعات می شود.

اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ دفاتر

اسامی بقیه اعضاء هیات مدیره در صفحه بعد وارد خواهد شد .

- هیات مدیره شرکت / موسسه

   اطلاعات مربوط به مابقی افراد هیات مدیره شرکت / موسسه  در این صفحه ورود اطلاعات خواهد شد. اطلاعاتی همچون : نام ، نام خانوادگی ، شماره همراه ، کدپستی و غیره .

   پس از ورود اطلاعات هر کدام از اشخاص می‌بایست کلید “ ثبت اطلاعات شخص” را کلیک کرد. پس از کلیک بر روی این کلید اطلاعات در پایین صفحه نمایش داده می شود و می‌توان اطلاعات شخص دیگر را وارد کرد.

ثبت اطلاعات هیئت مدیره در پلمپ دفاتر قانونی

   چنانچه کاربران قصد مشاهده اطلاعات هر کدام از اشخاص را داشته باشند می توانند بر روی دکمه مانیتور کلیک نمایند و در صورتی که قصد حذف اطلاعات یک شخص وجود داشته باشد ، پس از مشاهده کردن اطلاعات آن شخص توسط دکمه مانیتور، با استفاده از کلید “ حذف شخص ” می‌توان آن شخص را حذف نمود.

حذف اطلاعات هیت مدیر از سامانه پلمپ دفاتر قانونی

در آخر با استفاده از کلید “ گام بعدی” می توان به صفحه بعد وارد شد.

ورود سمت هیات مدیره شرکت در پلمپ دفاتر

- سمت هیات مدیره شرکت / موسسه

   در این صفحه می‌توان سمت اشخاص هیات مدیره که در صفحه قبل اطلاعات آنها وارد شده است مشخص نمود. ابتدا عضو هیات مدیره را مشخص کرده می نماییم .

مشخص کردن اعضا هیئت مدیره در پلمپ دفاتر قانونی

   سپس در مقابل آن سمت وی را مشخص خواهیم کرد . مدت تصدی که محدود است و یا نامحدود است  و تاریخ شروع سمت  نیز که از تقویم مشخص شده انتخاب می‌گردد.

مدت تصدی عضو هیئت مدیره در سامانه پلمپ دفاتر

در این قسمت وضعیت حدود حق امضاء اعضای هیئت مدیره را تعیین می کنیم .

سپس سمت عضو هیئت مدیره را مشخص می کنیم.

    پس از وارد کردن کلیه اطلاعات ستاره دار مربوط به سمت هیات مدیره ، با استفاده از کلید “ ثبت سمت شخص”  سمت شخص ثبت می شود و می توان سمت شخص دیگر را ورود اطلاعات کرد.

    با استفاده از شکل مانیتور می توان اطلاعات مربوط به سمت هر شخص را مشاهده نمود و یا اینکه آن را ویرایش نمود .

    چنانچه کاربران قصد حذف اطلاعات یک شخص را  داشته باشند ، می توان با استفاده از کلید “حذف سمت شخص”  اطلاعات وی را حذف نمود . باید توجه داشت که جهت حذف اطلاعات هر شخص می بایست  قبل از آن بر روی شکل مانیتور کلیک نمود تا اطلاعات نمایش داده شود .

ویرایش اطلاعات سمت اعضای هیئت مدیره در سامانه پلمپ دفاتر

در آخر با استفاده از کلید “ گام بعدی” می توان به صفحه بعد وارد شد.

- دفاتر مورد تقاضا

   در این صفحه نوع “ دفتر مورد تقاضای شخص” دفتر کل و روزنامه و همچنین “ تعداد برگ های دفتر” و “ تعداد جلد های دفتر“ آن در این صفحه توسط متقاضی معین خواهد شد.

ثبت دفاتر مورد تقاضا جهت پلمپ دفاتر در سامانه ثبت شرکتها

ابتدا دفتر روزنامه ، تعداد صفحات و تعداد جلد را انتخاب می کنیم و سپس کلید ذخیره را کلیک می کنیم.

انتخاب نوع دفتر روزنامه و دفتر کل در پلمپ دفاتر قانونی

سپس دفتر کل، تعداد صفحات و تعداد جلد را انتخاب می کنیم وسپس کلید ذخیره را کلیک می کنیم.

انتخاب تعداد برگه دفتر روزنامه در پلمپ دفاتر حسابداری

پس از ورود اطلاعات دفتر مورد تقاضا ، می بایست کلید “ ذخیره دفتر مورد تقاضا ” جهت ذخیره اطلاعات کلیک شود.

مرحله ذخیره دفتر روزنامه و کل مورد تقاضا برای پلمپ دفاتر قانونی

چنانچه اطلاعات موردنظر نیاز به حذف داشته باشد می توان با استفاده از“ حذف دفتر مورد تقاضا ” آن اطلاعات راحذف نمود.

حذف دفاتر روزنامه و کل ثبت شده در سامانه پلمپ دفاتر

چنانچه کاربر نیاز به دفاتر خاص داشته باشد ،(دفاتر خاص دفاتری می باشند که با توجه به الزامات شرکت ها و موسسات ، توسط شخص متقاضی تهیه و چاپ می گردد و متقاضی می بایست پس از اتمام مراحل درخواست و تایید نهایی ، به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان و در تهران به منطقه ۱۳ پستی واقع در خ کارگر جنوبی – چهاراه لشکر مراجعه و نسبت به تحویل دفاتر خود اقدام نمایند).

می تواند قسمت “ دفاتر خاص “ کلیک نماید .

پلمپ دفاتر خاص در سامانه پلمپ دفاتر قانونی

پس از ثبت کلیه اطلاعات این صفحه با استفاده از کلید “ گام بعدی” می توان به صفحه بعد وارد شد .

- تایید صحت اطلاعات

این صفحه دارای دو بخش می باشد.
“ اظهار نامه پلمپ دفتر تجاری ” و “ مدارک مورد نیاز ”

    متقاضی می بایست در این صفحه صحت  اطلاعات خود را تایید نماید . این کار با کلیک کردن در قسمت ”  تایید اظهار نامه پلمپ و مدارک مورد نیاز ” انجام خواهد شد .

تایید اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی و مدارک مورد نیاز

در صفحه “ مدارک مورد نیاز ”، کلیه مدارک مورد نیازی که متقاضی می بایست آن را حاضر نماید مشخص می‌شود.

مدارک مورد نیاز در پلمپ دفاتر قانونی در سایت ثبت شرکتها

چنانچه صحت تمامی اطلاعات از طرف متقاضی مورد تایید واقع شد ، با استفاده از کلید “ پذیرش نهایی” کلیه اطلاعات درخواست به سازمان ارسال خواهد شد .

مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر برای پست کردن به اداره ثبت شرکتها (اشخاص حقوقی )

مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر برای پست کردن به اداره ثبت شرکتها (اشخاص حقیقی )

مدارک فوق حداکثر ظرف ۳ روز تقویمی از طریق باجه‌های پستی به صورت پیشتاز به نشانی : تهران تقاطع خیابان میرداماد با اتوبان مدرس پلاک ۲۷۵ کد پستی ۱۹۱۸۹۱۳۳۳۶ ارسال گردد.

قابل توجه : پس از ارسال مدارک واخذ کد پیگری قسمت پیگیری درخواست سایت اداره ثبت شرکت‌ها، بخش پلمپ دفاتر را انتخاب کنید. سپس شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را وارد نموده بر روی ارسال اطلاعات پستی کلیک کنید. رهگیری مرسوله پستی پس از در شماره پیگیری در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها امکان‌پذیر است.

کاربران گرامی باید توجه داشته باشند که پس از پذیرش نهایی درخواست، چنانچه مدارک مورد نیاز در موعد مقرر به ثبت شرکت ها واصل نگردد موجب بی اعتباری درخواست ارائه شده خواهد شد .

تایید نهایی و دریافت کد رهگیری از سامانه پلمپ دفاتر قانونی

- ارسال اطلاعات پستی

    پس از کلیک بر روی کلید پذیرش نهایی ، صفحه زیر نمایش داده می‌شود که شامل اطلاعات درخواست مورد نظر متقاضی است.

اطلاعات پستی در سامانه پلمپ دفاتر قانونی

    در این صفحه “ اطلاعات پستی” مربوط به مدارک ارسال شده نیز وجود دارد . متقاضیان محترم می بایست پس از ارسال مدارک از طریق پست ، شماره بارکد پستی ، تاریخ تحویل مدارک به پست و نوع مدرک چاپی خود را در این قسمت مشخص نمایند و با استفاده از کلید “ ارسال اطلاعات پستی”  اطلاعات مربوط به ارسال مدارک به پست را به سازمان ثبت اسناد ارسال نمایند.

کاربران توجه داشته باشید که ورود و ارسال اطلاعات پستی الزامی است .

دریافت رسید اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی

بعد از پذیرش نهایی امکان تهیه ۲ نسخه پرینت وجود دارد .

  •  نسخه اظهارنامه پلمپ دفاتر 
  •  نسخه رسید پذیرش درخواست پلمپ 

که لازم است هر دو نسخه را شما بعد از اتمام کار پرینت بگیرید و نسخه اظهارنامه را همراه با مدارک به اداره پست مربوطه ببرید و به اداره ثبت پست کنید.

رسید پذیرش درخواست پلمپ دفاتر قانون

چاپ رسید پذیرش درخواست پلمپ دفاتر قانونی

با استفاده از کلید “ چاپ رسید پذیرش درخواست پلمپ ”  رسیدی از طرف سیستم به کاربران از درخواست ارائه می شود .

- نمونه تصویر نسخه اظهارنامه پلمپ دفاتر

نمونه تصویر نسخه اظهارنامه پلمپ دفاتر

- تصویر نسخه پذیرش درخواست پلمپ دفاتر

تصویر نسخه پذیرش درخواست پلمپ دفاتر

در خاتمه مطلب تاکید می کنیم بعد از ثبت درخواست اینترتی پلمپ دفاتر ، ارسال مدارک از طریق دفاتر پستی منتخب الزامی است

بعد از ارسال مدارک از طریق پست و درج شماره رسید پستی در قسمت درخواست پیگیری پرتال اداره ثبت شرکتها ، مدارک بوسیله کارشناسان اداره شرکتها بررسی و درصورت نداشتن مغایرت مدارک ارسالی با اطلاعات موجود در اداره ثبت شرکتها، صحت اطلاعات تایید و اجازه پرداخت وجه دفاتر و پلمپ آنها را می دهند و و با مراجعه به سایت پرداخت وجه تعیین شده را به صورت اینترنتی انجام می دهید.

در زیر یک نمونه تصویر تایید کارشناس و اجازه پرداخت وجه پلمپ را مشاهده می کنید

پرداخت هزینه پلمپ دفاتر در سایت ثبت شرکت ها

    توصیه می شود جهت دانلود نمونه فرمها و برگه های سازمان امور مالیاتی نیز با کلیک بر روی بنر زیر اقدام به دانلود نمایید.

دانلود فرم ها و برگه های سازمان امور مالیاتی آموزش حسابداریدر آکادمی رشد مالی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top