ابزار آموزش مالی و حسابداری

آموزش اصطلاحات و مفاهیم حسابداری مالی

لغات و عبارت‌های موجود در صورت‌ها و گزارشات مالی کاربرد فرآوانی دارند که آشنایی شما با این عبارات کلیدی می تواند مسیر فهم بهتر آموزش ها و درک درست از صورت‌های مالی را تسهیل نماید.

برابر با بدهی‌های واحد تجاری و نشان‌دهنده پولی است که به دیگران بدهکار است.

از جمله رایجترین مفاهیم و اصطلاحات حسابداری و برابر با دارایی‌های واحد تجاری و نشان‌دهنده پولی است که از سایرین طلب دارد.

هزینه‌ای را که انجام ‌شده اما هنوز پرداخت نشده است هزینه معوق می‌گویند.

بدهی‌ها را از طریق پرداخت‌های مساوی که شامل بهره نیز می‌شود کاهش می‌دهد.

اقلام ارزشمندی که تحت مالکیت هستند.

تصویری فوری از دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه در تاریخی معین ارائه می‌دهد.
صورت مالی‌ای است که در مورد تمام دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه شرکت گزارش می‌دهد. همان‌طور که از نامش پیداست، ترازنامه از معادله «دارایی‌ها = بدهی‌ها + سرمایه» پیروی می‌کند.

عبارت است از مقدار کل سهام عادی و ممتاز منتشرشده از سوی شرکت.

عبارت است از هزینه‌های انباشته که به‌مرور زمان خرج می‌شوند.

تفاضل پول واردشده و خارج‌شده. جریان منفی نشان‌دهنده بیشتر بودن پول خارج‌شده نسبت به پول وارد‌شده و جریان مثبت نشان‌دهنده بیشتر بودن پول وارد‌شده نسبت به پول خارج‌شده است. جریان نقدینگی در حسابداری اصطلاحی است که برای ورودی و خروجی پول نقد در واحدی تجاری استفاده می‌شود. جریان نقدینگی خالص برای دوره زمانی به این صورت محاسبه می‌شود: موجودی نقدی ابتدای دوره منهای موجودی نقدی انتهای دوره. رقم مثبت بیانگر آن است که ورودی جریان نقدی به داخل سازمان بیشتر از خروجی آن بوده و رقم منفی بیانگر عکس این قضیه است.

کاهش ارزش دارایی با گذر زمان. استهلاک اصطلاحی است که برای کاهش ارزش دارایی در طول زمان استفاده می‌شود. به‌طور کلی، دارایی، برای تضمین استهلاک خود، باید از ارزش قابل‌توجهی برخوردار باشد. خودرو و لوازم از جمله دارایی‌های رایجی هستند که دچار استهلاک می‌شوند. استهلاک تحت عنوان هزینه در صورت‌حساب درآمد ثبت می‌شود و به‌صورت «هزینه غیرنقدی» طبقه‌بندی می‌شود زیرا تأثیر مستقیمی بر جایگاه نقدینگی سازمان ندارد.

سودی که از شرکت عاید سهامداران می‌شود.

بیانگر ارزش مالکیت شرکت است. سرمایه بیانگر ارزش باقیمانده پس از تسویه بدهی‌هاست. معادله «دارایی‌ها = بدهی‌ها + سرمایه» را به یاد آورید. اگر بدهی‌ها را از دارایی کم کنید، آنچه باقی می‌ماند سرمایه است که سهم سرمایه‌گذاران و مالکان سازمان است.

دارایی‌های ثابت از اصطلاحات حسابداری است که در دوره زمانی طولانی‌ای مانند تجهیزات یا ساختمان‌ها استفاده می‌شوند.

مانده ‌حساب مستقل بیانگر دارایی‌های خالص شرکت است. برای محاسبه مانده‌ حساب مستقل باید تمام بدهی‌ها را از دارایی کل کم کنید. همچنین، هرگونه درآمد مازاد بر هزینه یا ارزش انباشته یا استهلاک سرمایه در پایان سال مالی به دارایی خالص تبدیل می‌شود.

مانده ‌حساب مستقل بیانگر دارایی‌های خالص شرکت است. برای محاسبه مانده‌ حساب مستقل باید تمام بدهی‌ها را از دارایی کل کم کنید. همچنین، هرگونه درآمد مازاد بر هزینه یا ارزش انباشته یا استهلاک سرمایه در پایان سال مالی به دارایی خالص تبدیل می‌شود.

دارایی نامشهودی که واحدهای تجاری از آن بهره می‌برند، نظیر شهرت یا محبوبیت برند.

حاشیه سود ناخالص درصدی است که بدین‌صورت محاسبه می‌شود: سود ناخالص تقسیم ‌بر درآمد همان دوره. حاشیه سود ناخالص بیانگر سودبخشی شرکت پس از کسر هزینه کالاهای فروخته‌شده است.

سود ناخالص بیانگر سوددهی شرکت به دلار، بدون درنظرگرفتن هزینه‌های بالاسری است. محاسبه سود ناخالص به این صورت است: درآمد دوره منهای هزینه کالاهای فروخته‌شده در آن دوره.

صورت‌‌‌های مالی تفاوت درآمد و هزینه‌های حاصل از درآمد را مستند می‌کنند. صورت‌‌حساب درآمد (که اغلب صورت‌ سود و زیان یا P&L نامیده می‌شود) همان صورت مالی است که بیانگر درآمدها، هزینه‌ها و سودها طی یک دوره زمانی خاص است. درآمد به‌دست‌آمده در بالای گزارش نشان داده می‌شود و هزینه‌های مختلف از آن کسر می‌شوند تا زمانی که تمام هزینه‌ها کسر شوند؛ نتیجه درآمد خالص است.

بهره مبلغی است که روی وام یا خط اعتباری پرداخت می‌گردد و مازاد بر بازپرداخت اصل بدهی است.

روش ارزش‌گذاری اصلاح‌شده برای استفاده در ارزیابی املاک و مستغلات.

موجودی شامل مواد خام، کارهای در حال انجام و کالاهای نهایی است. موجودی اصطلاحی است که برای طبقه‌بندی دارایی‌هایی که شرکت برای فروش به مشتریان خود خریداری کرده است اما هنوز فروخته نشده‌اند به‌کار می‌رود. با فروش این اقلام به مشتریان، حساب موجودی کاهش می‌یابد.

اشاره به سود در دفاتر و حساب‌ها دارد و واژه مقابل آن «با ضرر» است. فروش جمعه سیاه، به خاطر سودآوری‌ای که خرده ‌فروشان در دفاترشان ثبت می‌کنند، معروف است.

اشاره به ضرر در دفاتر و حساب‌ها دارد و واژه مقابل آن «سودآور» است. در روزهایی که حسابداری به‌صورت دستی انجام می‌شد، ورودی‌های دفتر کل که به رنگ سیاه نوشته می‌شدند به‌ معنای سود و نوشته‌های قرمز به معنای ضرر بودند.

بدهی‌ها تعهدات واحدهای تجاری هستند که معمولاً ماهیت مالی دارند. به تمامی قرض‌هایی که شرکت هنوز پرداخت نکرده است بدهی می‌گویند. بدهی‌های معمول عبارتند از حساب‌های پرداختنی، لیست حقوق و وام‌ها.

دارایی نقد شامل پول نقد و سایر دارایی‌هایی است که به‌راحتی قابل‌تبدیل به پول نقد هستند.

پیش‌پرداخت پول از سوی وام‌دهنده به وام‌گیرنده.

درآمد خالص برابر است با درآمد منهای هزینه‌ها، مالیات، استهلاک و بهره. درآمد خالص مقدار دلاری است که در سود حاصل می‌شود. محاسبه درآمد خالص بدین‌صورت است: درآمد دوره منهای تمام هزینه‌های آن دوره، از جمله هزینه مواد اولیه یا نیروی کار مستقیم برای ارائه خدمات، هزینه‌های بالاسری، استهلاک و مالیات. این اصطلاح حسابداری در تمام موسسات کاربرد دارد.

حاشیه سود خالص مبلغ درصدی است که نشان‌دهنده سود شرکت نسبت به درآمدش است. حاشیه سود خالص با تقسیم درآمد خالص دوره بر دارایی‌های آن دوره به دست می‌آید.

نیازی به پرداخت‌های نقدی ندارد، مثلاً استهلاک.

درآمدی که از کسب‌و‌کار به دست نیامده است؛ مثلاً فروش لوازم استفاده‌نشده.

با کسر هزینه‌های عملیاتی از درآمد عملیاتی محاسبه می‌شود. سود و هزینه‌های مالیاتی در این محاسبه لحاظ نمی‌شوند.

درآمدهای غیرتکراری، مثلاً بهره.

سود یعنی درآمد منهای هزینه‌ها. هزینه‌ها شامل مالیات، بهره و استهلاک نیز می‌شود.

گزارش مالی شرکت در فواصل زمانی معین است که درآمدها، هزینه‌ها و سود خالص را برای دوره زمانی خاص نشان می‌دهد.

پولی که پس از پرداخت تمام صورت‌حساب‌ها و توزیع سود سهام‌داران باقی‌مانده‌ است و اغلب در تجارت سرمایه‌گذاری می‌شود.

مقدار واقعی پولی است که در طول دوره زمانی خاص عاید شرکت می‌شود؛ درآمد ناخالص.

کل دارایی‌های شرکت کمتر از کل بدهی‌های آن است؛ حقوق مالکان؛ ارزش خالص. حقوق صاحبان سهام از سرمایه اولیه کسب‌و‌کار به‌اضافه سود انباشته جمع‌شده در طول زمان به دست می‌آید.

سندی کتبی که تمام هزینه‌ها و پرداخت‌ها، صورت‌حساب‌های دریافتنی و پرداختنی را نشان می‌دهد. به‌طور کلی، صورت‌حساب‌های دریافتنی ماهانه به مشتریان هزینه‌ای ارسال می‌شوند و توسط متصدی حساب‌های دریافتنی با پرداخت‌ها تطبیق داده می‌شوند.

مواد مصرفی که در مشاغل استفاده و در صورت نیاز تجدید می‌شوند. موجودی‌ها برای فروش نیستند، بلکه برای انجام فعالیت‌های تجاری استفاده می‌شوند. از اصطلاحات حسابداری مشترک با اصطلاحات انبارداری

سهامی که شرکت دارد یا یک‌بار مجدداً خریداری می‌کند تا برای خرید به مردم عرضه کند.

تراز آزمایشی لیستی از تمام حساب‌ها با مانده آن‌ها در دفتر کل است، (چه بدهکاری و چه بستانکاری). میزان بدهکاری کل باید برابر با میزان کل بستانکاری باشد، یعنی تراز باشد. با مخفف TB

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی
دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.